رباتیک آراد
جدول زمان بندی
نام آزمون رویداد زمان
ارشد پزشکی 94 اعلام نتایج هفته اول تیرماه
کاردانی علمی کاربردی 94 ثبت نام از 24 تا 30 تیر 94
کنکور سراسری 94 نتایج اولیه و انتخاب رشته هفته اول و دوم مرداد 94
کاردانی دولتی 94 برگزاری صبح جمعه 16 مرداد 94
کاردانی به کارشناسی 94 برگزاری جمعه 16 مرداد 94
ارشد فراگیر 94 اعلام نتایج اواخر مرداد 94
ارشد دولتی 94 اعلام نتایج نهایی دهه اول شهریور
کنکور سراسری 94 اعلام نتایج نهایی نیمه اول شهریور 94
دکتری دانشگاه آزاد 94 اعلام نتایج نهایی نیمه دوم شهریور 94
دانلود رایگان سوالات ارشد آزاد رشته مدیریت بازرگانی- سال 88

دانلود رایگان سوالات ارشد آزاد رشته مدیریت بازرگانی- سال 88

زمان انتشار: 30 اردیبهشت 1394
دسته بندی: بانک سوال / ارشد آزاد 88
جهت دانلود رایگان سوالات رشته مدیریت بازرگانی مربوط به آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی در سال 88 به توضیحات بیش تر مراجعه نمایید. [...]
دانلود رایگان سوالات ارشد آزاد رشته مدیریت دولتی- سال 88

دانلود رایگان سوالات ارشد آزاد رشته مدیریت دولتی- سال 88

زمان انتشار: 30 اردیبهشت 1394
دسته بندی: بانک سوال / ارشد آزاد 88
جهت دانلود رایگان سوالات رشته مدیریت دولتی مربوط به آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی در سال 88 به توضیحات بیش تر مراجعه نمایید. [...]
دانلود رایگان سوالات ارشد آزاد رشته مدیریت اجرایی- سال 88

دانلود رایگان سوالات ارشد آزاد رشته مدیریت اجرایی- سال 88

زمان انتشار: 30 اردیبهشت 1394
دسته بندی: بانک سوال / ارشد آزاد 88
جهت دانلود رایگان سوالات رشته مدیریت اجرایی مربوط به آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی در سال 88 به توضیحات بیش تر مراجعه نمایید. [...]
دانلود رایگان سوالات ارشد آزاد رشته مدیریت تکنولوژی- سال 88

دانلود رایگان سوالات ارشد آزاد رشته مدیریت تکنولوژی- سال 88

زمان انتشار: 29 اردیبهشت 1394
دسته بندی: بانک سوال / ارشد آزاد 88
جهت دانلود رایگان سوالات  رشته مدیریت تکنولوژی مربوط به آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی در سال 88 به توضیحات بیش تر مراجعه نمایید. [...]
دانلود رایگان سوالات ارشد آزاد رشته امور فرهنگی-مدیریت امور فرهنگی- سال 88

دانلود رایگان سوالات ارشد آزاد رشته امور فرهنگی-مدیریت امور فرهنگی- سال 88

زمان انتشار: 29 اردیبهشت 1394
دسته بندی: بانک سوال / ارشد آزاد 88
جهت دانلود رایگان سوالات رشته امور فرهنگی-مدیریت امور فرهنگی مربوط به آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی در سال 88 به توضیحات بیش تر مراجعه نمایید. [...]
دانلود رایگان سوالات ارشد آزاد رشته حسابداری- سال 88

دانلود رایگان سوالات ارشد آزاد رشته حسابداری- سال 88

زمان انتشار: 29 اردیبهشت 1394
دسته بندی: بانک سوال / ارشد آزاد 88
جهت دانلود رایگان سوالات رشته حسابداری مربوط به آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی در سال 88 به توضیحات بیش تر مراجعه نمایید. [...]
دانلود رایگان سوالات ارشد آزاد رشته های مشاوره ومشاوره وراهنمایی- سال 88

دانلود رایگان سوالات ارشد آزاد رشته های مشاوره ومشاوره وراهنمایی- سال 88

زمان انتشار: 29 اردیبهشت 1394
دسته بندی: بانک سوال / ارشد آزاد 88
جهت دانلود رایگان سوالات رشته های مشاوره ومشاوره وراهنمایی مربوط به آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی در سال 88 به توضیحات بیش تر مراجعه نمایید. [...]
دانلود رایگان سوالات ارشد آزاد رشته های ریاضی کاربردی- سال 88

دانلود رایگان سوالات ارشد آزاد رشته های ریاضی کاربردی- سال 88

زمان انتشار: 29 اردیبهشت 1394
دسته بندی: بانک سوال / ارشد آزاد 88
جهت دانلود رایگان سوالات رشته های ریاضی کاربردی مربوط به آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی در سال 88 به توضیحات بیش تر مراجعه نمایید. [...]
دانلود رایگان سوالات ارشد آزاد رشته ژئوفیزیک- سال 88

دانلود رایگان سوالات ارشد آزاد رشته ژئوفیزیک- سال 88

زمان انتشار: 29 اردیبهشت 1394
دسته بندی: بانک سوال / ارشد آزاد 88
جهت دانلود رایگان سوالاترشته ژئوفیزیک مربوط به آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی در سال 88 به توضیحات بیش تر مراجعه نمایید. [...]
دانلود رایگان سوالات ارشد آزاد رشته زبان وادبیات انگلیسی- سال 88

دانلود رایگان سوالات ارشد آزاد رشته زبان وادبیات انگلیسی- سال 88

زمان انتشار: 29 اردیبهشت 1394
دسته بندی: بانک سوال / ارشد آزاد 88
جهت دانلود رایگان سوالات  رشته زبان وادبیات انگلیسی مربوط به آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی در سال 88 به توضیحات بیش تر مراجعه نمایید. [...]
دانلود رایگان سوالات ارشد آزاد رشته زیست شناسی -علوم جانوری- سال 88

دانلود رایگان سوالات ارشد آزاد رشته زیست شناسی -علوم جانوری- سال 88

زمان انتشار: 29 اردیبهشت 1394
دسته بندی: بانک سوال / ارشد آزاد 88
جهت دانلود رایگان سوالات رشته زیست شناسی -علوم جانوری مربوط به آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی در سال 88 به توضیحات بیش تر مراجعه نمایید. [...]
دانلود رایگان سوالات ارشد آزاد رشته زیست شناسی-علوم سلولی ومولکولی- سال 88

دانلود رایگان سوالات ارشد آزاد رشته زیست شناسی-علوم سلولی ومولکولی- سال 88

زمان انتشار: 29 اردیبهشت 1394
دسته بندی: بانک سوال / ارشد آزاد 88
جهت دانلود رایگان سوالاترشته زیست شناسی-علوم سلولی ومولکولی مربوط به آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی در سال 88 به توضیحات بیش تر مراجعه نمایید. [...]
دانلود رایگان سوالات ارشد آزاد رشته زیست شناسی -علوم گیاهی- سال 88

دانلود رایگان سوالات ارشد آزاد رشته زیست شناسی -علوم گیاهی- سال 88

زمان انتشار: 29 اردیبهشت 1394
دسته بندی: بانک سوال / ارشد آزاد 88
جهت دانلود رایگان سوالات رشته زیست شناسی -علوم گیاهی مربوط به آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی در سال 88 به توضیحات بیش تر مراجعه نمایید. [...]
دانلود رایگان سوالات ارشد آزاد رشته زیست شناسی -بیوفیزیک- سال 88

دانلود رایگان سوالات ارشد آزاد رشته زیست شناسی -بیوفیزیک- سال 88

زمان انتشار: 29 اردیبهشت 1394
دسته بندی: بانک سوال / ارشد آزاد 88
جهت دانلود رایگان سوالات رشته زیست شناسی -بیوفیزیک مربوط به آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی در سال 88 به توضیحات بیش تر مراجعه نمایید. [...]
دانلود رایگان سوالات ارشد آزاد رشته زیست شناسی -بیوشیمی- سال 88

دانلود رایگان سوالات ارشد آزاد رشته زیست شناسی -بیوشیمی- سال 88

زمان انتشار: 29 اردیبهشت 1394
دسته بندی: بانک سوال / ارشد آزاد 88
جهت دانلود رایگان سوالات رشته زیست شناسی -بیوشیمی مربوط به آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی در سال 88 به توضیحات بیش تر مراجعه نمایید. [...]
دریافت رایگان اخبار کنکور از طریق ایمیل
دسته بندی ها