فراخوان استخدام دولتی و خصوصی

حقوق جزاي اختصاصي (1)

دسته بندي: مقالات / حقوقی وسیاسی
22 فروردین

 

ابراء : براي ءالذمه كردن و آن بدين گونه است كه طلبكار، حقي را كه بر گردن ديگري دارد ساقط كند ، و از آن به اختيار صرفنظر نمايد.

بضاعت: نوعي معامله است و در آن عامل با پول و سرماية ملك كار مي كند و شرط به اين است كه همة سود از مالك باشد. آن كس كه با سرماية ملك كار كرده و از تمام سود را به مالك داده مستحق اجره المثل است.

بيع معامله: داد و ستد، دادن هر يك از فروشندگان و خريداران مالي را به ديگري در برابر آنچه از ديگري مي گيرد بدون اجراي صيغ،

تقاص: عين يا مثل مال خود را در نزد ديگري برداشتن.

ثيب: زني كه قبلاً شوهر كرده بوده است : بيوه، بيوه زن،‌ساهي : كسي كه فراموشكار است.

زنا عبارتند از رابطة جنسي زن و مرد به طور نامشروع، در صورتي كه در حين نزديكي از غير مشروع بودن عمل خود آگاه باشند ولي اگر آگاه نباشد شبهه ممكن است كه از طرقين يا از ناحيه طرقين يك طرف است.

حد زنا 8 قسمت است: 1- كشتن 2- سنگسار كردن 3- شلاق به تنهايي 4- شلاق، جز و تعزيب 5- ضربه شلاق 6- حد مبعض 7- فغث (جمع تازيانه و جمع آن يكبار بر كسي كه زنا كرده مي زنند) كه مشتمل است از دسته اي شلاق به تعداد ضربها 8) شلاق همراه با مجازاتي علاوه بر آن.

قذف: نسبت دادن زنا يا لوط است به ديگري .

در ديه زخمهاي سر وصورت و توابع آن (حارصه، داميه، باضعه ، سمحاق، موضحه ، هاشمه، منقله، مأمومه، جائفه

در توابع  1) در خونبهاي جنين 2) عاقله 3) در كفاره 4) در جنايت بر حيوان

شرطوهاي ماهيتي : 1- شروط ماهيتي : محكوميت قطعي حد 2- محكوميت قطعي به قطع يا نقص عضو

3- محكوميت قطعي به مجازات حبس بيش از يك سال در جرايم عمدي.

4- محكوميت قطعي به جزاي نقدي به مبلغ پيش از دو ميليون ريال

5- سابقة محكوميت قطعي دوبار يا بيشتر به علت جرمهاي عمدي با هر ميزان مجازات است.

نياز بر 14 قسم است: خيار مجلس، خيار حيوان ، خيار شرط، خيار تأخير از سه روز، خيار (در خصوص) آنچه كه در همان روز فاسد مي شود، خيار رؤيت، خيار غبن، خيار عيب، خيار شركت ، خيار تعذر تسليم ، خيار تبعض متفقه، خيار تفليس.

رهن (وثيقه اي براي دين)

سبب هاي حجر شش چيز است:‌كودكي (صغير بودن) جنون (ديوانگي ) بندگي، ورشكستگي، سفاهت،‌بيماري (مشرف به مرگ).

شياع: 1) نسب، مرگ ، ملك ، مطلق ، وقف، نكاح ، عتق، ولايت قاضي.

 

قيمت فايل:1000 تومان
تعداد صفحات:13
خريد فايل word دانلود رايگان فايل pdf
ارسال نظر
عکس خوانده نمی شود
دسته بندی ها