کانال های تلگرام کندو

برای عضویت در کانال فرهنگیان در تلگرام کلیک کنید

دانلود درس پژوهی تربیت بدنی پایه سوم ابتدایی طرز صحيح راه رفتن و ايستادن و نشستن با محوريت قرآن با استفاده از روش هاي نوين تدريس

دسته بندي: مقالات / تحقیقات فرهنگیان / درس پژوهی
24 اردیبهشت

در آموزشگاه ما مدیریت وهمکاران این آموزشگاه تصمیم گرفتند که در برنامه درس پژوهی شرکت نمایتد با تشکیل شورای معلمان چالش های هر پایه مشخص شد ودر پایان جلسه تصمیم گرفته شد که باتوجه به مباحث این کتاب آموزش درس حاضر به عنوان موضوع درس پژوهی انتخاب شود

ابتدادانش آموزان هدف انتخاب شدنداز اولیائ دانش آموزان رضایت نامه جهت حضور در اجرای طرح اخذ گردید سپس ضمن تقسیم کار ومشخص نمودن نقش اعضاد گروه درس پژوهی بارضایت کامل همکاران جهت ایفای نقش وقیلمبرداری به شرح زیر انتخاب شدند . با همکاری گروه 7نفره طرح درس اولیه باتوجه به سند تحول بنیادین تنظیم گردید .وسایل کمک آموزشی باهمکاری مدرس ودانش آموزان تهیه شد تاریخ بزگزاری تدریس اولیه مشخص وتدریس اولیه انجام شد.

بعداز انجام تدریس توسط مجری توسط ناظرین حاضر در کلاس تدریس ایشان مورد نقد وبرسی قرار گرفت اشکالات کار مشخص شد وبا بازبینی فیلم توسط مدرس محترم اشکالات کار مشخص شد. سپس وباهمکاری اعضاءگروه طرح درس دوم تهیه روشها وراهکارهای نوین انتخاب ومجددا تدریس در کلاس صورت گرفت.

که الحمد الله باتوجه به تدریس اولیه وتحقق اهداف مورد نظر نتایج بهتری بدست آمد که نتیجه ی آن را می توانستیم در نحوه ی پاسخگویی دانش آموزان وارزشیابی پایانی مشاهده نماییم .

آنچه در این مجموعه وجود دارد

فصل اول

مقدمه

تعیین مسئله و انتخاب موضوع

بیان ضرورت و اهمیت پرداختن به موضوع از طریق درس پژوهی

تشریح ویژگی ها و شرایط خاص مسئله

جدید و علمی بودن مسئله

چالش بر انگیز بودن مسئله ی انتخاب شده

تعيين اهداف وسوالات پ‍‍‍‍ژوهش

پيش بيني راهكارهايي در راستاي حل مسئله

تعيين راهكارها د ر راستاي حل مسئله

تعيين راهكار انتخابي وبيان دليل آن

توجه به تفاوت های فردی

معنادار کردن یادگیری

توجه به عوامل انگیزشی و نگرشی

روش های نوین تدریس

بهره گیری از ارزشیابی درتدریس

فصل دوم

تعیین فعالیت های متناسب با راه کار

تعیین نقش و وظایف اعضا

استفاده از افراد پایه ی پایین تر و بالاتر در انتخاب اعضای تیم در دانش آموزان وآموزگاران

برنامه تشکیل جلسات

جدول هدف گذاری بر اساس سند ملی

طراحی آموزشی

انتظارات از اجراي طرح

پيش بيني فعاليت هاي قبل از تدريس

شرح فعاليت معلم

شرح فعاليت دانش آموز

ارزشيابي حين تدريس 4 دقیقه

فصل سوم

طرح درس تدريس اوليه

فعاليت هاي قبل از تدريس

شرح فعاليت معلم

شرح فعاليت دانش آموز

ارزشيابي حين تدريس : 4 دقیقه

ارایه نقطه نظرات جهت تکمیل یا اصلاح طرح:(جلسه نقد وبررسي اول)

ارائه نكات اصلاحي جهت اجراي دوم تدريس

فصل چهارم

جدول هدف گذاری بر اساس سند ملی

طراحي آموزشی براساس الگوي ییش سازمان دهنده (اجرای دوم)

طرح درس تدريس ثانويه

انتظارات از اجراي طرح

فعاليت هاي قبل از تدريس

شرح فعاليت معلم

شرح فعاليت دانش آموز

فصل پنجم

یان محدودیت ها

ارائه پیشنهادات مبنی بر یافته های پژوهشی

منابع

دانلود درس پژوهی تربیت بدنی پایه سوم ابتدایی طرز صحيح راه رفتن و ايستادن و نشستن با محوريت قرآن با استفاده از روش هاي نوين تدريس کامل و آماده بافرمت ورد وقابل ویرایش از این جا اقدام کنید.

 

تگ هاي مطلب: درس پژوهی سوم ابتدایی, درس پژوهی پایه سوم ابتدایی, درس پژوهی تربیت بدنی سوم دبستان, دانلود درس پژوهی
قيمت فايل:7800 تومان
تعداد صفحات:45
خريد فايل word
دسته بندی ها