کانال های تلگرام کندو

برای عضویت در کانال فرهنگیان در تلگرام کلیک کنید

دانلود درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی زندگی انسان نخستین

دسته بندي: مقالات / تحقیقات فرهنگیان / درس پژوهی
18 بهمن

روش تدریس:  تدریس به روش مقایسه ای          
موضوع درس:  زندگی انسان نخستین 
اهداف کلی : آشنایی دانش آموزان با زندگی نخستین 
اهداف جزئی: 
1- آشنایی دانش آموزان با نیازهای انسانهای روزمره 
2- آشنایی با تفاوتهای بین زندگی انسانهای نخستین و انسانهای امروز 
3- آشنایی با چگونگی جمع آوری غذا در زندگی انسانهای نخستین 
4- آشنایی با چگونگی تهیه ابزار و ابزار سازی و تهیه لباس از پوست 
5- آشنایی دانش آموزان با چگونگی کشف آتش در زمان گذشته . 
اهداف رفتاری:   
1-    وسایل حمل و نقل و ارتباطات و وسایل خانه انسانهای امروزی را نام ببرند. ( دانستنی ها ) 
2-    تفاوتهای زندگی انسانهای نخستین و امروزی را بگویند . ( دانستنی ها ) 
3-    اولین ابزار آلات انسانهای نخستین را نام ببرند. ( دانستنی ها ) 
4-    چگونگی تهیه ابزار آلات و ابزار سازی را توضیح دهند. ( دانستنی ها ) 
5-    چگونگی کشف آتش را توضیح دهند ( دانستنی ها ) 
6-    محل زندگی انسانهای نخستین را بگویند. ( دانستنی ها ) 
7-    به نیروی عقل و توانائیهای انسان روزمره و نخستین پی ببرند. ( نگرشی ) 

 

تگ هاي مطلب: درس پژوهی اجتماعی چهارم, درس پژوهی ابتدایی, درس پژوهی چهارم ابتدایی, دانلود درس پژوهی
قيمت فايل:3000 تومان
تعداد صفحات:25
خريد فايل word
دسته بندی ها