سایت کاریابی جویا کار

پایان نامه سرقفلی حق کسب و پیشه

دسته بندي: مقالات / حقوقی وسیاسی
28 تیر

 

فهرست مطالب پنج

فصل اول كليات ............................................................................1

گفتاراول : تعريف سرقفلي ..................................................................1

گفتار دوم: تعريف حق كسب وپيشه وتجارت .............................................4

گفتار سوم: تفاوت حق سرقفلي با حق كسبه وپيشه وتجارت .........................6

 

 

فصل دوم : بررسي ماهيت حقوقي وفقهي سرقفلي ........................................7

گفتاراول: سوابق تاريخي

بند اول: قانون تعديل مال الاجاره مصوب 1317 .............................................8

بند دوم : قانون سال 1339 .......................................................................9

بند سوم : قانون روابط مؤجرومستأجر سال 1356 ........................................9

بندچهارم: قاون روابط مؤجرومستأجر سال1362 ...........................................9

بندپنجم : قانون روابط مؤجر ومستأجر سال 1365

بندششم: قانون روابط مؤجر ومستأجر سال 1376

 

گفتار دوم : وضعيت سر قفلي وحق كسب وپيشه وتجارت ازنظر فقهي

بند اول: نظريات امام خميني .....................................................................11

بند دوم نظريات حضرت آیت الله خويي (ره) ...................................................12

بند سوم : نظرآيت الله سيد علي حسيني سيستاني .......................................13

بند چهارم : نظرسيد عبد الكريم موسوي اردبيلي

بند پنجم: نظير ميرزا جوادتبريزي

بند ششم: نظر سيد مهدي موسوي شهري

 

فصل سوم : احكام سر قفلي وحق كسب وپيشه وتجارت

گفتار اول : سر قفلي دررابطه مالك ومستأجر دست اول ..

گفتار دوم: سر قفلي دررابطه مستأجر اول ومستأجردوم

گفتار سوم : مبلغ سرقفلي ...........................................................................16

گفتار چهارم: نكاتي درباب سرقفلي ................................................................17

 

فصل چهارم :دعاوي مربوط به سرقفلي وحق كسب وپيشه

گفتاراول : موارد پرداخت كل سرقفلي به مستأجر

مبحث اول: تخليه به لحاظ احداث بنا

مبحث دوم: تخليه به منظور احتياج شخصي موجر

محبث سوم : تخليه محل كسب براي سكونت

گفتار دوم : موردي كه نصف سر قفلي اسقاط مي شود (انقال به غير )

گفتار سوم : موارد اسقاط حق سر قفلي

محبث اول : تخليه به لحاظ تعدي و نفریط

مبحث دوم : تخليه به لحاظ تغيير شغل

مبحث سوم : تخليه به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها

مبحث چهارم : تخليه به لحاظ تخلف از شرط

گفتار چهارم : گزارش كارگاه حقوقي درمورد سر قفلي

با عضويت ويژه در سايت کندو فايل ها را با 50% تخفيف خريداري نماييد. جهت عضويت کليک کنيد
تگ هاي مطلب: پایان نامه سرقفلی حق کسب و پیشه, دانلود تحقیق حقوق, دانلود پروژه حقوق, دانلود پایان نامه حقوق, دانلود مقاله حقوق, سایت مقالات حقوق, تحقیق حقوق, پروژه حقوق, پایان نامه حقوق, مقاله حقوق, مقالات حقوق, حقوق
قيمت فايل:15000 تومان
تعداد صفحات:105
خريد فايل word
ارسال نظر
عکس خوانده نمی شود
دسته بندی ها
تبلیغات متنی