سایت کاریابی جویا کار

بررسي عملكرد سايت بازار بيز BazaarBiz در جذب مشتريان

دسته بندي: مقالات / پاور پوینت
1 خرداد

عنوان تحقیق: بررسي عملكرد سايت بازار بيز BazaarBiz

 

در جذب مشتريان

فرمت فایل: word

تعداد صفحات: 142

يكي از اهداف قابل توجه از فن آوري اطلاعات، بكارگيري آن در توسعه سازمانهاي اقتصادي و خدماتي است اين هدف اساسا در حوزه تجارت الكترونيكي تعريف و پيگيري مي‌شود. تجارت الكترونيكي تعريف و پيگيري مي‌شود. تجارت الكترونيكي نيز با تعابير و ديدگاههاي متفاوت تعريف شده است. هريك برمبناي يك ديدگاه خاص از تجارت الكترونيكي است. در اينجا به چند مورد از اين تعاريف اشاره مي‌شود:

تجارت الكترونيكي اجرا و هماهنگي فرايندهاي حياتي سازمانهاي اقتصادي، از قبيل طراحي، تايمن مواد و خدمات، توليد، فروش، اجراي سفارشات، ارائه خدمات از طريق بكارگيري حرفه اي رايانه‌ها و فن آوري ارتباطات و داده‌هاي ذخيره شده در رايانه‌ها را برعهده دارد.

تجارت الكترونيكي شامل انجام هركاري با فن اورين ارتباطات و اطلاعات (ICT) براي اجراي اهداف تجاري بين سازمانها يا سازمان و مصرف كننده است.

تجارت الكترونيكي همان بازگاني الكترونيكي (EC[1]) است. با اين تفاوت كه فرايندهاي داخلي، از قبيل توليد، مديريت انبار، توسعه محصول، مديريت ريسك، مديريت دانش و منابع انساني هم در تجارت الكترونيكي پوشش داده مي‌شوند.

تجارت الكترونيكي تركيب پيچيده اي از فرايندها، سيستم‌هاي سازماني و زيرساختهاي ضروري سازماني براي ايجاد يك مدل تجاري سطح بالاست.

تجارت الكترونيكي بسيار فراتر از بازرگاني الكترونيكي است. تجارت الكترونيكي شامل تغيير در روشهاي سنتي اجراي عمليات سازمان، مديريت فرايندهاي فيزيكي و ديجيتال و روش كاركرد پرسنل است.

از ديدگاه IBM، تجارت الكترونيكي يك نظريه امنيتي، تغييرپذيري و يكپارچگي را را براي دستيابي به ارزش اقتصادي بيشتر و بسيار متفاوت، از طريق تركيب سيستم‌ها و فرايندهاي سازمان است (يا Core business) يا ساده كردن و دسترسي فراگير از طريق فن آوري اينترنت، اجرا مي‌كند.

تجارت الكترونيكي درباره فن آوري اينترنت براي انتقال و تغيير روشهاي اجراي فرايندهاي سازمان است. بارزترين فرم آن، خريد از طريق شبكه براي عمده فروشي و خرده فروشي است.

به ساده ترين بيان، تجارت الكترونيكي استفاده از فن آوريهاي اينترنت براي توسعه و تحول فرايندهاي كليدي سازمان است. با اين ديدگاه، بيشتر شركتها به اين مهم پي برده و درحال انتقال از روشهاي سنتي به تجارت الكترونيكي هستند.

تجارت الكترونيكي هرگونه بكارگيري اينترنت در سطح تاكتيك يا استراتژيك براي برقراري ارتباطات تجارت از نوع B2B، B2C يا حتي C2C يا هر مدل ديگر تجاري است. تجارت الكترونيكي درواقع راهي براي بهره وري بيشتر، سرعت، نوآوري و خلق ارزشهاي جديد در يك سازمان است.

[1]Eiectronic Commerece (EC)

 

فهرست مطالب

مقدمه. 1

فصل اول- طرح تحقيق.. 2

عنوان كامل پژوهش... 3

هدف پژوهش... 3

بيان مسئله. 3

اهميت مساله (نظري –عملي)3

سوال (ها) يا فرضيه‌ها (هاي) پژوهش... 4

تعريف علمي‌و متغيرهاي مورد بررس... 4

مشخص كردن مقياس اندازه گيري متغيرها5

مشخص كردن نقش متغيرها (باز خور)5

طرح پژوهش... 5

جامعه و گروه نمونه مورد بررسي.. 5

روش نمونه برداري.. 5

ابزارگر آوري داده‌ها6

روش گرد آوري داده‌ها6

روش تجزيه و تحليل داده‌ها6

فصل دوم- ادبيات تحقيق.. 7

تعريف تجارت الكترونيكي (E Business)8

سيستم‌هاي اطلاعاتي ارتباطات الكترونيكي (ECS)10

مفاهيم BPR براي تجارت الكترونيكي.. 13

زمينه‌هاي BPR براي تجارت الكترونيكي.. 15

CRM و بازاريابي الكترونيكي.. 17

چرا به CRM نياز است؟. 18

سازگاري ERP با تجارت الكترونيكي.. 19

كاربردهاي ERP. 22

يكپارچه سازي سيستم‌هاي نرم افزاري معروف به EAI23

ارتباط مديريت حلقه تامين (SCM) با تجارت الكترونيكي.. 25

يكپارچگي اطلاعات الكترونيكي.. 26

هم زماني الكترونيكي.. 26

همكاري جريان كار الكترونيكي.. 26

مدلهاي جديد تجاري.. 26

استفاده از فن آوري اطلاعات IT در حلقه تامين.. 27

تبليغات بازاريابي از طريق اينترنت.. 27

تشخيص مشتريهاي بالقوه. 28

تشخيص نياز مشتريهاي بالقوه. 29

جمع آوري اطلاعات نياز مشتري با استفاده از اينترنت.. 30

جمع آوري اطلاعات نياز مشتري با استفاده از فروشگاه الكترونيكي.. 30

اطلاعات رساني به مشتري‌هاي بالقوه. 30

فرايند فروش... 32

جمع آوري سفارش... 32

دريافت پول. 33

دريافت پول در فروشگاههاي الكترونيكي.. 33

دريافت پول از طريق كارتهاي اعتباري.. 34

توزيع محصول. 34

مدل فروش تاجربه تاجر (B2B)34

1- كاهش هزينه‌هاي منابع و ابزار عملياتي.. 35

2- بهبود كنترل و مديريت منابع. 35

3- كاهش سيكل زمان عمليات.. 35

فرآيند خريد و انبارداري.. 36

خريد با استفاده از اينترنت.. 36

تعريف مبادله الكترونيك داده‌ها41

مستندات مورد انتقال. 42

تفاوت باانتقال الكترونيك وجوه و پست الكترونيك.. 43

فناوريهاي مرتبط با مبادلـه الكترونيك داده‌ها44

استانداردهاي مبادله الكترونيك داده‌ها44

مزاياي مبادله الكترونيك داده‌ها48

محدوديتهاي اجراي مبادله الكترونيك داده‌ها50

بازاریابی الکترونیک چیست ؟. 53

عوامل موفقيت در بازاريابي الكترونيك(BONI):57

بانكداري الكترونيك.. 60

موانع موجود براي گسترش سيستم‌هاي بانكداري الكترونيك در ايران.. 61

خلاصه اي از تاريخچه بانكداري اينترنتي.. 64

مروري بر ويژگي‌هاي بانكداري اينترنتي.. 66

مزاياي بانك‌هاي صددرصد اينترنتي.. 67

دستيابي در هر مكان و هر زمان.. 68

عدم هرگونه دردسر براي گشايش حساب.. 68

سهولت در پرداخت قبوض.... 69

معيب بانك‌هاي صددرصد اينترنتي.. 69

ملاقات حضوري در بانك را فراموش نكنيد. 69

واريز نمودن پول نقد در حساب‌ها را فراموش كنيد.69

نبودن بعضي از خدمات ويژه. 69

مشاور مالي.. 70

مواظب هيولاي كارمزد باشيد!70

ضرورت آشنايي با فناوري.. 70

انتظار چه كارمزدهايي را بايد داشته باشيد؟. 70

كاربري بانكداري اينترنتي.. 71

معامله كنندگان اينترنتي.. 71

پس انداز كنندگان.. 71

خريداران فوري.. 71

پرداخت قبوض.... 72

وام گيرندگان.. 72

كارمزد دستگاه‌هاي خودپرداز. 72

كشيدن چك و درخواست دسته چك.. 72

كارت‌هاي اعتباري.. 72

ساير خدمات بانكي.. 73

ساير كارمزدها73

راه حلي براي برتري در بانكداري: شعبه اينترنتي.. 73

چهار اصل اساسي در ايجاد يك شعبه اينترنتي.. 74

شناخت اقتصاد اينترنتي.. 74

كاربري شعبه اينترنتي.. 75

ارائه يك برنامه سازگارتر با تحولات فناوري اينترنت.. 76

حسابگرهاي بهنگام اينترنتي: روشي ساده و عالي براي جذب مشتري.. 80

راهبرد الکترونیک، در بانکداری اسلامی.. 81

1- وجود حجم قابل قبول نهادها و مبادلات اسلامی.. 83

2- هماهنگی با جریان علمی مبادلات الکترونیک.. 85

3- کشش پذیری راهبردی، در مجامع اسلامی.. 89

4- وحدت رویه فقهی نسبت به تنوع عملیات.. 91

دولت الکترونيکى،فرصت‌ها، چالش‌ها و روند آينده. 94

تعريف دولت الکترونيکى :94

مزاياى دولت الکترونيکى.. 94

دولت الکترونيکى درسرتاسر جهان :95

چالش‌هاى آينده فراروى دولت الکترونيکى.. 95

آشنايى شهروندان با ارزش‌هاى دولت الکترونيکى.. 97

اطمينان از دسترسى به اطلاعات و خدمات مفيد. 97

هماهنگ سازى طرح‌هاى دولت الکترونيکىبومى، منطقه اى و ملى.. 98

فراهم کردن دسترسى به اينترنت و مخابرات مطمئن و باثبات.. 99

مديريت مسائل مربوط به زبان و• ارتباطات.. 99

تحت پوشش قرار دادن معلولاندر دولت الکترونيکى.. 100

دولت الکترونيکى درايالات متحدة آمريکا100

حفظ حريم شخصى.. 101

امنيت اطلاعات کامپيوترى.. 101

کلينگر، کوهن.. 101

مديريت تکنولوژى اطلاعات فدرال. 101

قانون توانبخشى.. 102

قانون حفاظت حريم شخصى کودکان درفضاى آنلاين.. 102

قانون تجارت الکترونيکى.. 102

فصل سوم- روش تحقيق.. 104

روش تحقيق.. 105

مصاحبه با مديران سايت.. 106

جامعه آماري.. 113

منابع اطلاعات.. 114

فصل چهارم- جمع آوري اطلاعات و تجزيه و تحليل داده‌ها115

جمع آوري اطلاعات و تجزيه و تحليل داده ها116

اطلاعات راجع به سايت بازاربيز. 116

بررسي فرضيه ها117

فرضيه 1. 117

فرضيه 2. 117

فرضيه 3. 118

فرضيه 4. 118

تحليل يافته هاي مصاحبه اي.. 119

مديران.. 119

طراحان.. 120

برنامه نويسان.. 120

تبليغات.. 121

فصل پنجم- نتيجه‌گيري و پيشنهادات.. 122

نتيجه گيري.. 123

نتايج بدست آمده در ارتباط با فرضيه 1. 123

نتايج به دست آمده در ارتباط با فرضيه 2. 124

نتايج بدست آمده در ارتباط با فرضيه 3. 125

نتايج به دست آمده در رابطه با فرضيه 4:126

پيشنهادات.. 127

پيشنهادات در ارتباط با فرضيه 1:127

پيشنهادات در ارتباط با فرضيه 2. 127

پيشنهادات در ارتباط با فرضيه 3. 128

پيشنهاد در رابطه با فرضيه 4:128

ساير پيشنهادات.. 129

منابع وماخذ.. 131

ضمائم و نمودارها 141


اقتصاد
قيمت فايل:17000 تومان
تعداد اسلايدها:142
خريد فايل از سايت مرجع
دسته بندی ها
تبلیغات متنی