کانال های تلگرام کندو

پاورپوینت بررسی سیستمهای خرید انبارداری و توزیع

دسته بندي: مقالات / پاور پوینت
9 تیر

در 29 اسلاید قابل ویرایش


موضوعات درس سیستمهای خرید انبارداری وتوزیع
الف : مدیریت خرید
کلیات وتاریخچه سیستم
اصول خرید عاقلانه(مدیریت خرید1)
روشهای خرید(مدیریت خرید2)
مدیریت مذاکره
جنبه های حقوقی قراردادهای خرید
روش های پرداخت خرید خارجی
شیوه های پرداخت الکترونیکی
روش های انتقال کالا
روش ها وشرایط بیمه ای
ارزونوسانات نرخ ارزدرتجارت
تجارت متقابل
اصول استاندارد
سریهای استاندارد
اصول وموازین گمرکی(ترخیص)
اصطلاحات گمرکی
ب : مدیریت انبارداری
اصول انبارداری
طبقه بندی کالا درانبار
کدگذاری وسیستم اطلاعاتی انبار
بارکد
حفاظت وایمنی درانبار
ارزیابی موجودیهای انبار
کنترل موجودیهای انبار
طراحی وکنترل فرمها ونمونه ها
تهیه مواد وقطعات یدکی
ج : مدیریت توزیع
مدیریت کانالها و شبکه های توزیع
روشهای توزیع کالا درایران قبل وبعدازانقلاب
توزیع فیزیکی کالا درایران قبل وبعد ازانقلاب
نقش تبلیغات درتوزیع وفروش محصول
نقش بسته بندی درتوزیع وفروش محصول
سازمان تجارت جهانی (WTO)
بازار مشترک اروپا
بازار مشترک کشورهای اسلامی
سازمان همکاری اقتصادی (ASEAN)
اصول خرید عاقلانه(مدیریت خرید1)
موضوعات
مقدمه
خرید واهمیت آن
بخش خرید ومدیریت خرید
خرید به عنوان تدارکات ونقش   سیستماتیک آن
روند سیستمی درتهیه مواد اولیه
تبادل سیستماتیک اطلاعات   وارتباطات بخش خرید
تعریف مدیریت خرید
اصول خرید عاقلانه
اهداف بخش خرید
ارتباط بخش خرید با سایربخشها
منابع
1- مدیریت خرید دکتر رضا مهربان ازنشر البرز
2- سیستمهای خرید وانبارداری دکترروستا انتشارات سمت
3- سیستمهای خرید وانبارداری دکتر انواری رستمی از نشرطراحان
روشهای خرید(مدیریت خرید2)
موضوعات
نکات مهم خرید
اهم شیوه های خرید
انواع خرید های دولتی
انواع واهداف مناقصه  
نحوه انجام سفارشات خارجی( فرآیند سفارشات)
اینکوترمزها


علوم انسانی
قيمت فايل:6500 تومان
تعداد اسلايدها:29
خريد فايل از سايت مرجع
دسته بندی ها