سایت کاریابی جویا کار

پاورپوینت الگوریتم مورچه

دسته بندي: مقالات / پاور پوینت
6 تیر

(Ant Colony Optimization) ،در حجم 75 اسلاید قابل ویرایش.
بخشی از متن:
کلونی مورچه ها و به طور کلی جوامع حشرات اجتماعی ،سیستم های گسترده ای هستند که علی رغم سادگی ، ساختار اجتماعی کاملاٌ سازمان یافته ای را عرضه می کنند . از طریق این سازماندهی کلونی مورچگان می تواند وظایف پیچیده ای را انجام دهد که در برخی موارد فراتر از توانایی های یک مورچه است.
حوزه الگوریتم های مورچه مدل هایی را مطالعه می کند که از مطالعات رفتارهای واقعی مورچه ها ناشی می شود و از این مدل ها به عنوان منبع انگیزشی برای طراحی الگوریتم های جدید به منظور حل مسائل بهینه سازی و مسائل کنترل توزیع شده
(Distributed control) استفاده می کند.
آذوقه جویی، تقسیم کار و مشارکت در حمل و نقل ، مثال هایی از این موارد هستند.
یکی از موفق ترین مثال های الگوریتم های مورچه به بهینه سازی از طریق کلونی مورچه یا ACO شهرت دارد.
ACO که برای حل مسائل بهینه سازی گسسته کاربرد دارد، از رفتار جمع آوری آذوقه مورچه ها الهام گرفته شده است.
و...
فهرست مطالب:
مقدمه
الهام از طبیعت
رفتار کاوشگرایانه مورچه ها و بهینه سازی
تاریخچه
آزمایشات پل دو راهه
پل های مساوی
پل های نامساوی
یک مدل احتمالی
به سمت مورچه های مصنوعی
ابزارهای مورچه های مصنوعی
الگوریتم های ACO
جستجوی محلی چیست؟
به روزآوری فرمون براساس کیفیت جواب ها
رفتار جستجوی مسیر مورچه ها
مسیر یابی مجدد و به روزآوری فرمون
تبخیر رد فرمون
تفاوت الگوریتم ها
فراابتکاری کلونی مورچه
فرایند اعمال خارق العاده
فراابتکاری ACO
مزیت ACO برای TSP
یک مسئله ساده ی TSP
به روز رسانی فرومون
چگونگی تعدیل فرومون
مثالی از تعدیل فرومون
شبه کد الگوریتم AS
مسیریابی شبکه های کامپیوتری با استفاده از ACO
لیست مقالات فارسی مربوط به ACO
منابع و مأخذ
این فایل با فرمت پاورپوینت در 75 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.


مدیریت
قيمت فايل:9000 تومان
تعداد اسلايدها:75
خريد فايل از سايت مرجع
دسته بندی ها
تبلیغات متنی