سایت کاریابی جویا کار

مقاله الگوریتم های ژنتیک

دسته بندي: مقالات / پاور پوینت
29 خرداد

 

  چکیده موضوع ………………………………………………………………………

مقدمه……………………………………………………

الگوریتم ژنتیک چیست؟…………………………………… ……………………………………

ایده اصلی …………………………………………………………………………………

الگوریتم ژنتیک ……………………………………………………………………….

سود و کد الگوریتم………………………………………………………..

روش های نمایش ………………………………………………………….

روش های انتخاب ………………………………………………………..

روش های تغییر ……………………………………………………………..

نقاط قوت الگوریتم های ژنتیک... ……………………………………

نقاط ضعف الگوریتم های ژنتیک. ……………………………………

نمونه هایی از کاربردهای الگوریتم های ژنتیک در دنیای امروز……………………………………..

یک مثال ساده با 


عمومی و آزاد
قيمت فايل:3000 تومان
تعداد اسلايدها:36
خريد فايل از سايت مرجع
دسته بندی ها
تبلیغات متنی