سایت کاریابی جویا کار

تحلیل نهاد نماینده حقوقی و تفاوت های آن با وکیل

دسته بندي: حقوقی وسیاسی / پاور پوینت
30 خرداد

 

نهاد حقوقی نمایندگی، امروزه یکی از رایج‌ترین نهادهای حقوقی است که استفاده از آن با توسعه ارتباطات و گسترش دامنه روابط اعتباری در جوامع و نیز انجام اعمال حقوقی متعدد بیش از پیش، توسعه یافته است.

 نمایندگی رابطه‌ای حقوقی است که به‌موجب آن اشخاص اختیار انجام اعمال حقوقی و در مواردی اعمال مادی را به‌نام و به‌حساب دیگری (شخص اصیل) می‌یابند و آثار این اعمال مستقیماً متوجه خود اصیل می‌شود. بدین‌ترتیب امروزه اشخاص قادرند با استفاده از این نهاد حقوقی همزمان در چندین مکان دور از هم با دیگران ارتباط حقوقی برقرار نمایند و اعمال و اقدامات خود را توسط نمایندگان انجام دهند.

نمایندگی حقوقی در کنار عقد وکالت، دو نهاد مهم و پرکاربرد در عرصه حقوق می باشند که عموم مردم برای استفاده از وجود فیزیکی، ماهیتی و یا مهارتی اشخاص دیگر می توانند از آن ها بهره ببرند.

در كتابها و جزوات آئین دادرسی مدنی به مسئله تفاوتهای وكالت و نمایندگی پرداخته نشده است . به همین دلیل این موضوع كمتر مورد توجه كارشناسان حقوقی و قضات دادگاهها و سایر مراجع مربوط قرار گرفته است . در حالی كه توجه به این تفاوتها ، گاهی اساسی و واجد آثار حقوقی بسیاری است. پژوهش حاضر درصدد است ضمن بررسی به ماهیت و ابعاد اصلی نهاد نمایندگی، تفاوت های آن را با وکالت مورد اشاره قرار دهد.

فهرست مطالب

مقدمه  ..............................3

تعریف نمایندگی حقوقی  ......................4

عناصر نمایندگی حقوقی  ....................................6

انواع نمایندگی حقوقی  ..........................................8

انقضای نمایندگی حقوقی  ........................12

جایگاه نهاد نمایندگی در فقه اسلامی  ...............14

نمایندگی حقوقی در نظام های حقوقی جهان  ...........16

مفهوم تجاری نماینده حقوقی  ........................19

نمایندگی حقوقی بانک ها و شرکت های دولتی  ...............24

مبانی افتراق عقد وکالت با نهاد نمایندگی  .........29

جمع بندی و نتیجه گیری  ...............43

فهرست منابع و مآخذ  ..........47

با عضويت ويژه در سايت کندو فايل ها را با 50% تخفيف خريداري نماييد. جهت عضويت کليک کنيد
قيمت فايل:10000 تومان
تعداد اسلايدها:51
خريد فايل پاورپوينت
دسته بندی ها
تبلیغات متنی