سایت کاریابی جویا کار

پایان نامه رشته حقوق با موضوع عقد و اجاره

دسته بندي: حقوقی وسیاسی / پاور پوینت
25 خرداد

فصل اول - كلیات
1-1   عقد   3
1-1-1 عقد در لغت   3
1-1-2 عقد در شرع و اصطلاح حقوقی آن   3
1-2 تعریف اجاره   4
1-2-1 اجاره در لغت   4
1-2-2 اجاره در اصطلاح فقه و حقوق اسلامی   6
1-2-3 تعریف اجاره در قانون   8
1-2-4 اقسام عقد اجاره   9
1-2-5 تعریف اجاره اشخاص در فقه و قانون   9
1-3 ادله جواز و مشروعیت اجاره در اسلام  10
1-3-1 آیات  10
1-3-2 روایات  13
1-3-3 اجماع  15
1-3-4 عقل  16
1-4 تفاوت جعاله و اجاره  16
فصل دوم – ماهیت اجاره اشخاص
2-1 ماهیت عقد اجاره اشخاص  18
2-2 اركان اجاره اشخاص  19
2-3 اجرت  21
2-3-1 شرایط اجرت  21
2-3-2 اقسام اجرت  23
2-3-3 شرط تأجیل یا تعجیل پرداخت اجرت در عقد اجاره  24
2-3-4 اجرت یا مزد از نظر حقوقی  24
2-4 شرایط متعاقدین  25
2-4-1 شرایط متعاقدین از نظر فقهی  25
2-4-2 شرایط متعاقدین در قانون مدنی  27
2-5 مدت و زمان در اجاره اشخاص  30
2-5-1 تعیین مدت و زمان در فقه  30
2-5-2 تعیین مدت و زمان از نظر قانون مدنی  31
فصل سوم – اجیر و مدت در اجاره اشخاص
3-1 اختیار متعاقدین در تعیین مدت اجاره در حقوق مدنی ایران  33
3-2 حداقل و حداكثر مدت اجاره  34
3-2-1 حداقل مدت اجاره در حقوق مدنی ایران  34
3-2-2 حداكثر مدت اجاره  35
3-2-3 حداكثر مدت اجاره در حقوق ایران  35
3-2-4 فقه عامه  35
3-2-5 فقه امامیه  35
3-2-6 وضعیت خاص اجاره اشخاص  37
3-3 اجاره مؤبد  38
3-3-1 اجاره مؤبد در حقوق ایران  38
3-3-2 اجاره به مدت حیات موجر یا مستأجر  38
3-4 اجیر  40
3-4-1 تعریف اجیر  40
3-4-2 اقسام اجیر  40
3-4-3 چند مسئله در مورد اجیر  43
3-5 اجیر شدن بر واجبات  46
3-6 اصطلاح رحم اجاره ای چیست ؟  51
3-6-1 ادله اصحاب  51
3-6-2 انتقال جنین  55
3-6-3 نظر موافقان  56
3-6-4 نظر مخالفان  57
3-6-5 اندیشه حقوقدانان و تلقیح مصنوعی  64
3-7 رضاع و ارتضاع  70
3-7-1 شرایط صحت اجاره مرضعه  70
3-7-2 اجیر شدن برای ارضاع قبل و بعد از ازدواج  72
3-7-3 زنان شوهردار  74
3-8 اجاره اجیر به كمتر از اجرت تعیین شده  75
3-9 عیب اجیر و وجود خیار  77
3-10 تعریف معاطات  78
3-10-1 بررسی معاطات در اجاره اشخاص  78
فصل چهارم – انحلال اجاره اشخاص در فقه و قانون كار
4-1 انحلال اجاره اشخاص و زوال رابطه حقوقی میان اجیر و مستأجر  80
4-1-1 بطلان اجاره اشخاص و آثار و موارد آن در فقه و قانون  80
4-1-2 فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون  81
4-1-3 عوامل موجب فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون  82
4-1-4 پایان مدت اجاره  86
4-2 ضمان در اجاره اشخاص و قرارداد كار  87
4-2-1 اتلاف  91
4-2-2 آثار تلف  91
4-2-3 ملاك تضمین خسارت ناشی از ضمان  92
4-3 تعهد های اجیر در اجرای مورد تعهد  92
4-3-1 تسلیم موضوع كار  93
4-3-2 حفظ كالا تا زمان تحویل به مستأجر  93
4-3-3 شرایط معاف شدن كارگر از جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد و یا تأخیر در آن در دعوی خسارت  97
4-4 تعریف حقوق كار  97
4-4-1 تعریف قرارداد كار  99
4-4-2 حقوق بنیادین كار  100
4-5 تعاریف و اصول كلی  101
4-5-1 تعریف قرارداد كار و شرایط اساسی انعقاد  102
4-5-2 تعلیق قرارداد كار  103
4-5-3 خاتمه قرارداد كار  105
4-5-4 جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان كار  107
4-6 شرایط كار  108
4-6-1 حق السعی  108
4-6-2 مدت 112
4-6-3 شرایط كار زنان  114
4-6-4 شرایط كار نوجوانان  115
4-7 مسائل متفرقه  117

 

با عضويت ويژه در سايت کندو فايل ها را با 50% تخفيف خريداري نماييد. جهت عضويت کليک کنيد
قيمت فايل:10000 تومان
تعداد اسلايدها:124
خريد فايل wordپاورپوينت
دسته بندی ها
تبلیغات متنی