سایت کاریابی جویا کار

خانواده و نقش آن در گرایش جوانان به نماز

دسته بندي: مقالات / پاور پوینت
21 خردادمقدمه

در جهان كنونی یكی از مهمترین دغدغه های بشر رسیدن به آرامش روحی و روانی در زندگی است كه در پرتو آن بتوانند به اعتدال فكری، عقیدتی كامل برسند. در تعالیم انسان ساز اسلام این محقق نمی شود مگر با وصال به سرچشمة لایزال خداوندی و برقرار نمودن رابطه ای عمیق و پیوسته با او و این امر با نماز امكان پذیر است. نماز پیوند دهنده خلق و خالق است نماز، پرچم برافراشته دین، و نماز گزاران راه یافتگان سایه الهی هستند. نماز تمرین خوبی هاست در نماز به چشمها، « نگاه» به دستها،‌« سخاوت» به قلبها « صفا» به گامها، « استواری» و به همة مردم خوب زیستن، با خدا زیستن و رها از خود زیستن را آموزش می دهد و همین است كه نماز سایة سنگین و سیاه « فحشا و منكر» را از وسعت زندگی بر می چیند.

همچنین قرآن كتاب بصیرت هاست و كلید حل مشكلات ماست باید با تمسك جستن به آن راه درست زندگی كردن را آموخت. راه و رسم مسلمان زیستن و تربیت صحیح آموخت. خشت های خانواده قرآنی مزین به مودت و رحمت است. در چنین خانه ای اگر چراغ ذكر الهی روشن شود، فرزندانی موحد پرورش می یابند.

نماز پر و از گاه روح، جویبار تطهیر كننده قلب، روشنایی چشم عارفان، تكیه گاه مطمئن سالكان و رهپویان و پشتوانه آرامش و تسكین روان انسان است. فرصت نمازگزاردن،‌ بهشتی است كه انسان برای اعتلا و انبساط درون خویش می آفریند. آسمانی است كه پذیرای بال های پرواز می باشد و كشتی نجاتی است كه از موج حادثه ها به ساحل فلاح و سلامت می رساند.

گسترش فرهنگ نماز، تضمین مصونیت، تعالی و بندگی و همدلی و یگانگی جامعه است.

اگر در محیط خانواده، فرهنگ نماز گسترش و ژرفا یابد، اگر ترنم نماز فضای خانواده را معطر و متبرك سازد، اگر فرزندان، پدر و مادر را مقید و معتقد به نماز بیابند، بی هیچ تردید آنان نیز الگوی خویش را از خانواده خواهند گرفت و الفت با نماز خواهند یافت كه ره آورد آن پرهیز از منكر و فشحا و گریز از آلودگی و همسایگی با پاكی و تهذیب و صفا و صداقت خواهد بود.

دوست داشتنی زمان برای بچه ها زمانی است كه پدر و مارد نماز می خوانند پس باید سعی شود با نشاط، آرامش و زیبایی این فریضه را بجا آورد و به هیچ وجه شرایط سخت را برای فرزندان ایجاد نكرد تا حلاوت و شیرینی این لحظات را بچشند و كم كم جذب نماز شوند. در این جا این سوالات مطرح می شود كه چه كنیم تا جوانان بیشتر جذب نماز شوند و به آن شوق و رغبت نشان دهند؟

نقش خانواده در این مسیر بسیار حساس چیست؟

چه عواملی در جذب هر چه بهتر و بیشتر آنان به سمت دین و نماز نقش دارند؟

در این مقاله سعی شده است با توجه به آیات قرآن و كلام پیشوایان دین در مورد نماز بحث شود. و نقش خانواده را در گرایش جوانان به نماز بررسی نماید.


______________________________________________________________________

فهرست مطالب

 

چكیده                                                                                            

مقدمه                                                                                           

نقش الگوی والدین                                                                             

حساسیت نسل جوان                                                                           

تشویق به ایمان و معنویت                                                                    

نقش خانواده در تقویت رفتارهای مذهبی                                                      

چه كنیم تا جوانان دین را آسان بپذیرند؟                                                      

شرایط مربیان دین                                                                                

ارزش خانواده در تفكر اسلامی                                                                  

ارتباط خانواده با محیط های آموزشی                                                           

مشكل مربیان در ارتباط با نوجوانان و جوانان                                                

ضرورت توجه نماز                                                                                   

رعایت اعتدال در برخورد با جوانان                                                                

عكس العملهای مناسب در قبال رفتارهای دینی فرزندان                                       

حضور در مجامع و محافل نماز باعث تشویق به این امر می شود.                              

ایجاد ارتباط بین زیبایی و نماز                                                                    

علل بی توجهی به نماز در بعضی از نوجوانان و جوانان                                        

در طریق اصلاح                                                                                    

شیوه های جلب و جذب جوانان به نماز                                                        

اعمال روشهای مناسب برای تشویق جوانان و نوجوانان به نماز                                 

اصول اعمال روشها                                                                                

قواعدی كه باید برای جذب فرزندان به نماز رعایت كرد                                     

زمینه های دیگر                                                                                 

- پرهیز از این راه ها                                                                            

- آثار اخلاقی و تربیتی نماز                                                                    

- پاسخ به یك سوال و تأثیر تربیتی مراعات وقت نماز                                         

- نتیجه گیری


علوم اجتماعی
قيمت فايل:4700 تومان
تعداد اسلايدها:25
خريد فايل از سايت مرجع
دسته بندی ها
تبلیغات متنی