سایت کاریابی جویا کار

تسبیت در جنایت

دسته بندي: حقوقی وسیاسی / پاور پوینت
20 خرداد

فهرست مطالب

مقدمه. 1

چکیده 3

فصل اول

مفاهیم ومبانی

1ـ 1 مفهوم تسبیب... 5

1ـ 1ـ 1 تعریف لغوی تسبیب... 5

1ـ 1ـ 3 تعریف اصطلاحی تسبیب... 5

1ـ 1ـ 3 تعریف قانونی تسبیب... 6

تعریف لغوی و اصطلاحی سبب... 6

1ـ 3ـ 1 سبب حسی.. 8

1ـ 3ـ 2  سبب شرعی یا قانونی.. 8

1ـ 3ـ 3 سبب عرفی.. 8

فصل دوم

اشکال مختلف تسبیب

2ـ 1ـ اجتماع سبب و مباشر. 10

2ـ 2 یکسان بودن تاثیر سبب و مباشر. 10

2ـ 2ـ 3 اقوی بودن سبب از مباشر و موارد آن. 12

2ـ 2ـ  3ـ 1 غرور (فریب) 12

2ـ 2ـ 3ـ2 اکراه 13

2ـ 2ـ 3ـ 3 جهل.. 13

2ـ2ـ3ـ4 اضطرار. 14

فصل سوم

1ـ 3 اجتماع عرضی اسباب (اشتراک اسباب) 16

3ـ 1ـ 1 ضابطه عرضی بودن اجتماع اسباب... 16

3ـ 1ـ 1ـ 1 هم زمانی در ایجاد عامل تلف... 16

3ـ1ـ1ـ2 تجزیه ناپذیر بودن عامل ایجاد تلف... 16

3ـ 1ـ 2 حکم اجتماع عرضی اسباب... 17

3ـ 2ـ1 مفهوم طولی بودن اجتماع اسباب... 19

3ـ 2ـ2 حکم اجتماع طولی اسباب... 19

3ـ 2ـ2ـ 1 نظریه ی شرط ضروری و لازم. 20

3ـ 2ـ2ـ2 نظریه شرط متصل به نتیجه. 20

3ـ 2ـ2ـ3 نظریه ی شرط متحرک یا پوایی نتیجه. 21

3ـ 2ـ2ـ4 نظریه سبب متعارف و اصلی یا شرط مناسب یا کافی نتیجه. 22

3ـ 3 اجتماع اسباب خارجی با سبب... 23

3ـ 3ـ 1 دخالت قوه قاهره و آفات ناگهانی در ایجاد زیان یا وقوع جرم. 24

3ـ 3ـ 2 اجتماع سبب با فعل شخص ثالث... 26

3ـ 3ـ 3 اجتماع سبب با فعل زیان دیده 27

منابع و ماخذ. 28

با عضويت ويژه در سايت کندو فايل ها را با 50% تخفيف خريداري نماييد. جهت عضويت کليک کنيد
قيمت فايل:10000 تومان
تعداد اسلايدها:34
خريد فايل پاورپوينت
دسته بندی ها
تبلیغات متنی