کانال های تلگرام کندو

منابع کارشناسی ارشد حقوق

دسته بندي: بانک سوال / کارشناسی ارشد / دولتی / 1126- مجموعه حقوق
10 بهمن

متون   حقوقي  :

.Law text -1

.A concise Dictionary of law -2

 احمد   ترابي  . law text -3 ترجمه   تفصيلي   و   شرح   حقوق قرارداد از كتاب

.GCSE Law -4

-5 كتاب آبي متون حقوقي انتشارات كانون فرهنگي آموزش

 

متون فقه:

-1 متن تحريرالروضه به همراه ترجمه (فقه استدلالي سيد مهدي دادمرزي)

-2 لمعة دمشقية ترجمة دكتر علي شيرواني

-3 المنتخب المباحث اللمعه الدمشقيه (متون فقه) ترجمه: رضا شكري و مختار صبور رازليقي، پردازشگران(خلاصة تحرير

الروضه)

-4 مجموعه سؤالات طبقه بند شده ي متون فقه، اسدالله لطفي

 

حقوق مدني:

-1 قانون مدني در نظم حقوق كنوني، دكتر ناصر كاتوزيان. 2 - وقايع حقوقي دكتر ناصر كاتوزيان انتشارات ميزان. 3- اعمال

حقوقي دكتر ناصر كاتوزيان. 4- عقود معين دوره 2 جلدي دكتر ناصركاتوزيان. 5- حقوق مدني 3 و 6 دكتر مهدي شهيدي

(ويژه دانشگاه آزاد) . 6 - مجموعه تست هاي طبقه بندي شده حقوق مدني محمد حسين شهبازي.

 

منبع فرعي :

-1 تشكيل قراردادها دكتر مهدي شهيدي (ويژه آزاد). 2 - آثار قرار دادها دكتر مهدي شهيدي (ويژه آزاد).

 

حقوق تجارت:

-1 حقوق تجارت، دكتر ربيعا اسكيني 5 جلد. 2 - قانون تجارت در نظم حقوق كنوني محمد دمير چيلي و 3- مجموعه

تس تهاي طبقه بندي شده حقوق تجارت رضا شكري. 4- مجموعه تست هاي حقوق تجارت يوسف پاشايي.

 

آئين دادرسي مدني:

-1 كتاب آئين دادرسي مدني، دكتر عبدالله شمس 2 جلد. 2 - متن قانون اجراي احكام مدني. 3 - متن قانون آئين دادرسي

4- كتاب /28/7/ مدني و مواد مربوط به دادرسي مدني از قانون اصلاح قانون تشكيل دادگا ههاي عمومي و انقلاب مصوب 81

آبي آئين دادرسي مدني انتشارات كانون فرهنگي آموزش

 

حقوق جزاي عمومي:

-1 حقوق جزاي عمومي، دكتر محمد علي اردبيلي، دو جلد، ميزان، آخرين چاپ.

-2 بايسته هاي حقوق جزاي عمومي، دكتر ايرج گلدوزيان، ميزان، آخرين چاپ.

-3 كتاب آبي حقوق جزاي عمومي انتشارات كانون فرهنگي آموزش

-4 مجموعه سئوالات طبقه بندي شده حقوق جزاي عمومي ، رضا شكري، مجد، آخرين چاپ.

 

حقوق جزاي اختصاصي:

-1 قانون مجازات اسلام يدر نظم حقوق كنوني، رضا شكري و مهاجر، آخرين چاپ.

-2 حقوق جزاي اختصاصي، ايرج گلدوزيان، انتشارات دانشگاه تهران آخرين چاپ

-3 حقوق جزاي اختصاصي، حسين مير محمد صادقي، 2 جلد، ميزان، آخرين چاپ.

-4 خلاصه مباحث حقوق جزا، رضا شكري، پردازشگران، آخرين چاپ.

-5 مجموعه سئوالات طبقه بندي شده ي حقوق جزاي اختصاصي، رضا شكري، مجد، آخرين چاپ.

 

آيين دادرسي كيفري:

/ -1 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، مصوب 1378

/ -2 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگا ههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381

-3 آيين دادرسي كيفري، دكتر محمود آخوندي ج 1 و 2 و آيين دادرسي كيفري دكتر محمد آشوري 2 جلد

-4 مجموعه سئوالات طبقه بندي شده آيين دادرسي كيفري رضا شكري، آخرين چاپ.

 

حقوق بين الملل خصوصي:

-1 حقوق بين الملل خصوصي، دكتر محمد نصيري. 2-حقوق بين الملل خصوصي، دكتر سيد حسين صفايي. 3 - بايسته هاي

حقوق بين الملل خصوصي، دكتر محمود سلجوقي. 4- حقوق بين المللي خصوصي (تعارض قوانين) دكتر نجاد علي الماسي.

 

حقوق تعهدات:

-1 قانون مدني در نظم حقوق كنوني، دكتر ناصر كاتوزيان. 2 - اعمال حقوقي دكتر كاتوزيان . 3 - وقايع حقوقي دكتر ناصر

كاتوزيان. 4 - قانون مسئوليت مدني

-1 منابع فرعي : حقوق مدني دكتر حسن امامي جلد 1 و 2

-2 جزوة حقوق مدني 3 و 4 دكتر دروديان استاد دانشگاه تهران

 

حقوق بين الملل عمومي:

-1 حقوق بين المللي عمومي: دكتر محمد رضا ضيايي بيگدلي چ، گنج دانش. 2 - حقوق بين المللي عمومي ، دكتر سيد باقر

مير عباسي، 2 جلد، چ ، دادگستر. 3- بايسته هاي حقوق بين المللي عمومي ، دكتر رضا موسي زاده، چ ، ميزان. 4- حقوق

سازمان هاي بين المللي دكتر رضا موسي زاده، چ، ميزان. جزوة حقوق بين الملل عمومي دكتر بيگ زاده استاد دانشكده حقوق

شهيد بهشتي 5- درآمدي بر حقوق بين الملل عمومي، جلد اول و دوم گرهارد فن گلان ترجمه دكتر داوود آقايي و

محمدحسين حافظيان

 

حقوق اساسي:

- -1 حقوق اساسي دكتر سيد محمد هاشمي 2 جلد. 2- قانون اساسي. 3- بايسته هاي حقوق اساسي دكتر ابوالفضل قاضي. 4

كتاب آبي حقوق اساسي انتشارات كانون فرهنگي آموزش

 

حقوق اداري :

-1 حقوق اداري دكتر عبدالحميد ابوالحمد. 2- حقوق اداري دكتر منوچهر مؤتمني. 3- حقوق اداري دكتر رضا موسي زاده.

جزوة حقوق اداري دكتر امير ارجمند استاد دانشكده حقوق شهيد بهشتي.

 

سازمان هاي بين المللي:

حقوق سازمان هاي بين المللي دكتر رضا موسي زاده - حقوق سازمان هاي بين المللي دكتر آقايي

 

حقوق جزا:

حقوق جزاي عمومي دكتر محمد علي اردبيلي، 2 جلد - حقوق جزاي اختصاصي دكتر حسين مير محمد صادقي ، كتاب آبي

حقوق جزاي عمومي انتشارات كانون فرهنگي آموزش 2 جلد - قانون مجازات اسلامي در نظم حقوق كنوني، رضا شكري و

-4 متن قانون آئين دادرسي كيفري 5- مجموعه سئوالات طبقه بندي شده آئين دادرسي كيفري رضا شكري 6- مطالعه .

سئوالات سنوات قبل كارشناسي ارشد حقوق جزا آزمون سراسري و آزاد توصيه م يشود.

 

تگ هاي مطلب: منابع آزمون
پاسخنامهندارد
اشتراک گذاري در:تلگرام کلوب فيس نما لينکداين گوگل پلاس توئيتر فيس بوک
ارسال نظر
عکس خوانده نمی شود
دسته بندی ها