سایت کاریابی جویا کار

پروژه کامل كاويتاسيون به همراه فیلم اموزشی

دسته بندي: مقالات / مکانیک
6 فروردین

 

 فهرست پروژه

كاويتاسيون : 2

عوامل مؤثر در ايجاد كاويتاسيون : 2

انواع كاويتاسيون : 3

كاويتاسيون از نظر ويژگي ها به دو دسته تقسيم مي شود : 3

كاويتاسيون خنثي : 4

كاويتاسيون غير خنثي ( مؤثر ) : 6

مشكلات : 6

كاربردهاي مفيد كاويتاسيون : 7

كاربرد زيست پزشكي : 9

پمپ ها و پروانه ها : 9

انواع كاويتاسيون در پمپ ها : 10

كاويتاسيون در موتورها : 11

گياهان آوندي : 12

موارد مهم ديگر راجع به كاويتاسيون : 12

بازنگري : 12

درجه بندي كاويتاسيون : 13

اصل كاويتاسيون : 14

تأثير گازهاي محلول : 16

اثرات كاويتاسيون بر فيلد جريان : 17

صدمات ناشي از كاويتاسيون : 19

كاويتاسيون جزئي و ارتباط آن با فرسايش : 21

كاويتاسيون پيشرفته : 23

تسهيلات و تكنيكهاي بررسي كاويتاسيون : 23

لوپهاي آزمايش پمپ ها و توربين ها : 24

تسهيلات آزمايش فرسايش كاويتاسيون : 25

كاويتاسيون در عمق : 27

مراحل فرآيند كاويتاسيون در پمپ : 27

آزاد سازي انرژي : 29

انواع كاويتاسيون در پمپهاي سانتريفوژ : 30

كاويتاسيون چرخشي مكشي : 32

كاويتاسيون چرخشي دهشي ( تخليه اي ) : 33

كاويتاسيون اوليه : 34

تعريف كاويتاسيون اوليه : 34

عوامل تعيين كننده كاويتاسيون اوليه : 35

افزايش فرسايش شيميايي در اثر كاويتاسيون : 38

انتخاب مواد ( جنس تجهيزات مقاوم به كاويتاسيون ) : 39

عوامل موثر در انتخاب مواد مقاوم نسبت به كاويتاسيون : 39

پايداري مواد : 41

تشخيص كاويتاسيون. 42

تشخيص كاويتاسيون به وسيله صدا : 42

ويژگي هاي صداي ناشي از كاويتاسيون به صورت زير مي باشد : 42

در دريچه ها : 42

دريچه ها ( با جريان زياد ) : 43

سطوح عمومي صدا : 43

جلو گيري از كاويتاسيون : 44

منابع : 48
 این پروژه دارای فیلم اموزشی نیز می باشد که ضمیمه پروژه شده است.
 
با عضويت ويژه در سايت کندو فايل ها را با 50% تخفيف خريداري نماييد. جهت عضويت کليک کنيد
تگ هاي مطلب: كاويتاسيون, تحقیق كاويتاسيون, مقاله كاويتاسيون, انواع كاويتاسيون, تحقیق کامل كاويتاسيون, كاويتاسيون خنثی, كاويتاسيون های هیدرولیکی, فیلم اموزشی كاويتاسيون
قيمت فايل:12800 تومان
تعداد صفحات:48
خريد فايل word
ارسال نظر
عکس خوانده نمی شود
دسته بندی ها
تبلیغات متنی