سایت کاریابی جویا کار

پارچه‌هاي نساجي

دسته بندي: مقالات / نساجی
19 فروردین

فهرست مطالب موجود در این پایان نامه:

 

مقدمه .................................................................................................................. 1 

فصل اول : رفتار عمومي برشي پارچه هاي تاري پودي .............................. 4

1-1-     تغيير شکلهاي پيچيده پارچه و معرفي پديده برش ............................. 5

1-2-     تعريف برش پارچه (Shearing)................................................ 7

     1-2-1- طبيعت برش ..................................................................................... 7

     1-2-2- مسأله عملي برش ................................................................................ 16

1-3-     منحني برش پارچه .................................................................................. 20

     1-3-1- منحني رفت و برگشتي برش ( دو طرفه )............................................ 21

     1-3-2- منحني برش يکطرفه .......................................................................... 25

1-4-     خصوصيات برش پارچه ......................................................................... 28

    1-4-1- رفتار برش پارچه ................................................................................ 28

    1-4-2 رابطه بين تغيير شکل برشي و خمشي پارچه .......................................... 36

فصل دوم : روشهاي آزمايشي برش پارچه هاي تاري پودي ......................... 38

2-1- مقدمه.......................................................................................................... 39

2-2- روش آزمايشي Cusick .................................................................... 44

2-3- روش آزمايشي KES (سيتم ارزيابي كاواباتا)....................................... 49

     2-3-1- مقدمه................................................................................................ 49

     2-3-2- تاريخچه پيدايش دستگاه KES ......................................................... 50

     2-3-3- معرفي و شناخت آزمايش برش توسط دستگاه KES.......................... 52

2-4- روش آناليز تصويري ............................................................................... 59

فصل سوم : استفاده از روش آناليز  المان محدود

در بررسي تغيير فرم برشي پارچه تاري پودي ............................................... 66

3-1- مقدمه اي بر تجزيه و تحليل تغيير شكل هاي پيچيده پارچه ............... 67

    3-1-1- ساختمان پارچه و فرض پيوستگي آن................................................... 68

    3-1-2-  سيماي تغيير شكل پارچه.................................................................... 70

    3-1-3- اندازه گيري كرنش............................................................................... 72

    3-1-4-  اندازه گيري تنش................................................................................ 74

    3-1-5-  روابط تنش كرنش........................................................................... 75

    3-1-6- حالتهاي خاص.................................................................................... 76

    3-1-7- بررسي اعتبار روابط ............................................................................. 78

3-2- روشهاي  المان محدود در مكانيك نساجي........................................... 80

3-2-1-  مقدمه................................................................................................. 80

    3-2-2- اصول آناليز المان محدود ( با استفاده از نتايج آزمايش KES)............... 81

      3-2-3- محاسبات تئوريك آناليز برش ........................................................... 83

         3-2-3-1- تغيير شكل برش پارچه ................................................................ 83

         3-2-3-2- توزيع كرنش برشي  .................................................................... 84

         3-2-3-3- توزيع تنش برشي ....................................................................... 86

         3-2-3-4- عناصر ثابت در معادله.................................................................. 88

         3-2-3-5- مدول برشي................................................................................. 89

         3-2-3-6- روش محاسبة مدول برشي (C33) با استفاده از مدول كششي (C22 )...................... 91

فصل چهارم : خصوصيات برشي پارچه هاي تاري پودي در جهات مختلف پارچه .............. 92

4-1- مقدمه.......................................................................................................... 93

4-2-  مدلسازي براي خصوصيات برشي غيرهمگون (آنيزوتروپيك )........... 95

4-3- نمودارهاي قطبي مدل برشي ................................................................... 97

     4-3-1-  صور عمومي‌..................................................................................... 97

     4-3-2- اثردانسيتة بافت بر روي برش پارچه ................................................................................... 100

4-4- ارتباط بين سختي برشي و هيسترسيس در جهات مختلف پارچه .................... 102

 

منابع و مراجع ........................................................................................................................................... 105

 

با عضويت ويژه در سايت کندو فايل ها را با 50% تخفيف خريداري نماييد. جهت عضويت کليک کنيد
تگ هاي مطلب: پایان نامه
قيمت فايل:11000 تومان
تعداد صفحات:113
خريد فايل word
ارسال نظر
عکس خوانده نمی شود
دسته بندی ها
تبلیغات متنی