ثبت نام وام ازدواج
کانال تلگرام استخدام
فراخوان استخدام دولتی و خصوصی

استخدام علوم پزشکی هرمزگان سال 95

دسته بندي: اخبار / استخدام / هرمزگان
11 آذر

 استخدام دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان سال ۱۳۹۵

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در نظر دارد جهت تامین نیروی انسانی بهورز تعداد ۲۰۵ نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون کتبی و طی مراحل مصاحبه و گزینش بکارگیری نماید

شرایط عمومی استخدام :

اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی کشور

داشتن تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران

التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت (ویژه برادران) تبصره – معافیت پزشکی در صورتی پذیرفته خواهد شد که بر اساس اعلام شورای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی با وظایف بهورزی منافاتی نداشته باشد.

عدم اعتیاد به دخانیات، مواد مخدر و روانگردان

عدم سابقه محکومیت جزایی مؤثر

داشتن سلامت جسمانی و روانی، اجتماعی و توانایی برای انجام کار بهورزی و قابلیت انجام فعالیت های مرتبط با آن از جمله: دهگردشی و انجام سیاری ها در روستاهای تحت پوشش با تائید واحد طب کار دانشگاه ویا کمیسیون شورای پزشکی حسب مورد

نداشتن سابقه اخراج از مراکز آموزش بهورزی و سایر واحدهای دانشگاه علوم پزشکی

داوطلبان استخدام نباید مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی و یا بازخرید شده خدمت از دانشگاه و سایر دستگاه های دولتی باشند . تبصره: نیروهای قراردادی دانشگاه صرفاً مجاز به شرکت در آزمون استخدام پیمانی دانشگاه می باشند و حق شرکت مجدد در آزمون قراردادی را ندارند.

نداشتن منع استخدام و بکارگیری در دستگاه های دولتی بموجب آرای مراجع قانونی

شرایط اختصاصی ثبت نام:

دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی در یکی از رشته های مامایی و بهداشت عمومی (گرایش بهداشت خانواده) برای بهورز زن و دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی در یکی از رشته های بهداشت حرفه ای – بهداشت محیط و بهداشت عمومی (گرایش مبارزه با بیماریها) برای بهورز مرد

تبصره: شرکت داوطلبان بهورزی دارای مدرک تحصیلی بالاتر از مقطع فوق دیپلم مرتبط و دارندگان مدرک تحصیلی فوق دیپلم و یا بالاتر در رشته های غیر مرتبط مندرج در شرایط آگهی مجاز نمی باشد.

دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم کامل متوسطه

شرکت دانشجویان در آزمون های پذیرش ( استخدام/ قراردادی) بهورز بلامانع است و در صورت احراز قبولی، پذیرش آنان مستلزم ارائه انصراف قطعی و گواهی دانشگاه محل تحصیل مبنی بر عدم امکان دریافت هر گونه مدرک دانشگاهی، قبل از شروع کلاس های بهورزی می باشد.

 پذیرش بهورز صرفا بصورت بومی و ازساکنین واجد شرایط مندرج در بندهای ذیل صورت می پذیرد:

 پذیرش بهورز غیر بومی به هیچ عنوان مجاز نمی باشد.

 داوطلبان می بایست یکی از شرایط زیر را داشته باشند تا به عنوان « بومی »تلقی گردند:

الف: محل تولد داوطلب (طبق مندرجات شناسنامه) با روستا و یا شهرستان مورد تقاضای پذیرش بهورز یکی باشد و همچنین سکونت داوطلب حداقل در دو (۲ ) سال اخیر تا تاریخ اولین روز شروع ثبت نام در روستای مورد نظر محرز گردد.

ب: حداقل دو مقطع کامل تحصیلی از مقاطع تحصیلی (ابتدائی، راهنمائی، متوسطه) را در روستا و یا شهرستان مورد تقاضای پذیرش بهورز طی کرده باشد و همچنین سکونت داوطلب حداقل در دو (۲(سال اخیر تا تاریخ اولین روز شروع ثبت نام در روستای مورد نظر محرز گردد.

تبصره ۱ :دواطلبان زن که شرایط بند «الف» و «ب» را نداشته باشند ولی با فرد واجدشرایط مطابق بند «الف» و «ب» ماده

(۴/۲ ) ازدواج کرده و حداقل ۲ سال از تاریخ ازدواج آنان تا اولین روز ثبت نام در آزمون گذشته باشد و سکونتشان در محل مورد تقاضا پذیرش بهورز در این مدت محرز شده باشد، به عنوان« بومی» تلقی می شوند و پذیرش آنان بلامانع است. بدیهی است افراد بومی بند «الف» و «ب» نسبت به این افراد در اولویت هستند و این افراد نسبت به بومیان قمر در اولویت پذیرش خواهند بود.

تبصره ۲ :احراز شرایط سکونت داوطلبان مندرج در بند «الف» و «ب» و تبصره( ۱ ) از طریق گواهی شورای اسلامی روستا (ممهور به مهر و امضای تمامی اعضای شورا) و خانه بهداشت (منظم به رونوشت از پرونده بهداشتی داوطلب)با تایید پزشک مسئول مرکز بهداشتی درمانی و شبکه بهداشت (مرکز بهداشت شهرستان مربوط) صورت می پذیرد.

تبصره۳ :چنانچه داوطلبان بهورزی تا قبل از ثبت نام به دلیل ادامه تحصیل، گذراندن طرح و یا انجام دوره خدمت ضرورت سربازی در خارج از محل روستا سکونت داشته اند مشروط بر آنکه شورای اسلامی روستا، سکونت آنها را گواهی نماید خانه بهداشت و مرکز بهداشت شهرستان بومی بودن فرد و اقامت وی را قبل از وضعیت های فوق الاشاره در روستای اصلی یا قمر منطقه مورد تقاضا تأیید نماید پذیرش آنها بلامانع است. لذا برای گروه مذکور اقامت در دو (۲ (سال اخیر در روستای مورد نظر ضرورت ندارد مشروط بر این که خانواده وی اقامت دائم در روستای مورد نظر داشته باشند.

تبصره ۴ :در صورت عدم وجود تعداد کافی از افراد واجد شرایط به تعداد حداقل ۲ نفر به ازای هر مورد پذیرش، از افراد واجد شرایط ساکن در روستاهای همجوار همان خانه بهداشت به ترتیب ذیل ثبت نام به عمل می آید:

الف) روستاهای قمر تحت پوشش خانه بهداشت براساس طرح گسترش شهرستان

ب) در صورت عدم وجود تعداد کافی متقاضی واجدشرایط در روستاهای تحت پوشش خانه بهداشت از افراد ساکن در روستاهای همجوار تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی مربوطه تا شعاع ۱۵ کیلومتر، پس از تایید مرکز بهداشت شهرستان مربوطه

حداقل سن برای دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم ۱۶ سال (۱۵ سال و ۱۱ ماه و ۲۹ روز) و حد اکثر سن ۲۶ سال (۲۵ سال ۱۱ ماه و ۲۹ روز) و حداقل سن برای دارندگان مدرک کاردانی ۱۸ سال(۱۷ سال ۱۱ ماه و ۲۹ روز) و حداکثر ۲۸ سال (۲۷ سال و ۱۱ ماه و ۲۹ روز) است.

تاریخ اولین روز شروع ثبت نام مبنای محاسبه سن قرار می گیرد.

تبصره۱ :موارد ذیل به شرط ارائه تأییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد. در هر صورت سن داوطلب با در نظر گرفتن موارد مذکور جهت دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم نباید از ۲۸ سال (۲۷ سال و ۱۱ ماه و ۲۹ روز) و کاردانی از ۳۰سال(۲۹ سال و ۱۱ ماه و ۲۹ روز) تجاوز نماید .

الف ) مدت خدمت انجام شده دوره ضرورت آقایان براساس کارت پایان خدمت

ب) داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی را به استناد قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان انجام داده اند به میزان انجام خدمت مذکور.

تبصره ۲ :سقف سنی ایثارگران برابر قوانین مربوطه تعیین شده

مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان رشته های مندرج در بند ۱/۲ آگهی که حین انجام خدمت قانونی می باشند، مجاز به شرکت در آزمون استخدامی می باشند، مشروط بر آن که قبل از شروع دوره آموزش بهورزی از ادامه طرح انصراف یا پایان یافته باشد.

مدارک مورد نیاز :

۱ -تکمیل فرم درخواست شغل بهورزی توسط داوطلب (طبق نمونه پیوست) که شامل موارد ذیل می باشد.

الف) مشخصات داوطلب

ب) رضایت نامه سرپرست داوطلب

ج) تائیدیه شورای اسلامی روستا مبنی بر بومی و سکونت در منطقه

د) تاییدیه خانه بهداشت، مرکز بهداشتی درمانی و شبکه بهداشت و درمان شهرستان محل سکونت داوطلب با قید شماره خانوار مبنی بر سکونت در منطقه ۲

-اصل و کپی مدرک تحصیلی

۳-اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه

۴-اصل و کپی کارت ملی

۵ -تعداد ۲ قطعه عکس ۴×۳ که مشخصات داوطلب در پشت آن نوشته شده باشد.

۶-گواهی پایان خدمت نظام وظیفه و یا معافیت دائم (ویژه داوطلبین مرد)

۸ -یک عدد پوشه

۹ -ارائه گواهی ایثارگری از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان (ویژه داوطلبان استفاده از سهمیه ایثارگری)

۱۰ -فیش واریزی به مبلغ ۹۶۰۰۰ ریال (نود و شش هزار ریال) به حساب شماره ۲۱۷۸۷۰۵۴۰۱۰۰۳ دانشگاه نزد بانک ملی مرکزی قابل پرداخت در کلیه شعب به نام درآمدهای متفرقه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان به عنوان حق شرکت در آزمون عمومی وتخصصی داوطلبان قابل پرداخت می باشد (ایثارگران ۵۰ %مبلغ مذکور را می پردازند و فرزندان شاهد از پرداخت مبلغ مذکور معاف می باشند).

زمان ثبت نام:

داوطلبان واجد شرایط ملزم هستند از تاریخ ۳/۹/۹۵ لغایت ۱۷/۹/۹۵ مدارک فوق الذکر را به شبکه بهداشت ودرمان شهرستان مورد تقاضا – واحد ستاد گسترش تحویل کنند.

زمان توزیع کارت :

 داوطلبان محترم جهت دریافت کارت ورود به جلسه آزمون درروزهای دو شنبه و سه شنبه مورخ ۶/۱۰/۹۵ و ۷/۱۰/۹۵ به واحد ستاد گسترش شبکه بهداشت و درمان شهرستان مربوطه مراجعه کنند.

زمان برگزاری آزمون روز پنجشنبه مورخ ۹/۱۰/۹۵ می باشد . ضمناً ساعت و محل برگزاری آزمون بر روی کارت ورود بـه جلسه آزمون درج می گردد.

دریافت فایل آگهی استخدام پیمانی

دریافت فایل آگهی استخدام قراردادی

دریافت فرم درخواست شغل بهورز

 دریافت فایل شرایط پذیرش و استخدام


سوالات استخدامی سازمان علوم پزشکی -تغکیک شده

برای عضویت در کانال اخبار استخدام هرمزگان در تلگرام کلیک کنید

تگ های مطلب: استخدام علوم پزشکی هرمزگان, استخدام علوم پزشکی, علوم پزشکی هرمزگان, استخدام بهورز, استخدام ماما, استخدام پرستار
منبع خبرخبرگزاری ایسنا
اشتراک گذاري در:تلگرام کلوب فيس نما لينکداين گوگل پلاس توئيتر فيس بوک
ارسال نظر
عکس خوانده نمی شود
دسته بندی ها