ثبت نام وام ازدواج
کانال تلگرام استخدام
فراخوان استخدام دولتی و خصوصی

اگهی استخدام سال 91 شهرداری

دسته بندي: اخبار / استخدام
5 آبان
اگهی استخدام سال 91 شهرداری

ضمن‌ آرزوی‌ موفقیت‌ برای‌ خواهران‌ و برادران‌ داوطلبی‌ که‌ درآزمون‌ استخدامی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشوردر‌ سال ۱۳۹۱ثبت‌ نام‌ نموده‌ اند، بدین‌ وسیله‌ به‌اطلاع‌ می‌رساند آزمون در صبح و عصر روز جمعه ۲۸/۷/۹۱ در۱۷ شهرستان (به شرح جدول شماره ۱) برگزار خواهد شد.کارتهای شرکت در آزمون برای کلیه داوطلبان از روز سه شنبه ۲۵/۷/۱۳۹۰ براساس‌ مندرجات‌ بند « الف‌» این‌ اطلاعیه‌ بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی:www.sanjesh.org قرار می‌گیرد و داوطلبان پس از پرینت کارت شرکت در آزمون، در صورت وجودنقص احتمالی می‌بایستی “مطابق بند «ب» این اطلاعیه”   به حوزه های رفع نقص کارت مندرج در جدول شماره ۲ مراجعه نمایند.

اطلاعیه‌ درباره‌ تاریخ‌، نحوه‌ پرینت ‌ کارت‌ و محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون استخدامی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در‌ سال ۱۳۹۱

ضمن‌ آرزوی‌ موفقیت‌ برای‌ خواهران‌ و برادران‌ داوطلبی‌ که‌ درآزمون‌ استخدامی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشوردر‌ سال ۱۳۹۱ثبت‌ نام‌ نموده‌ اند، بدین‌ وسیله‌ به‌اطلاع‌ می‌رساند آزمون در صبح و عصر روز جمعه ۲۸/۷/۹۱ در۱۷ شهرستان (به شرح جدول شماره ۱) برگزار خواهد شد.کارتهای شرکت در آزمون برای کلیه داوطلبان از روز سه شنبه ۲۵/۷/۱۳۹۰ براساس‌ مندرجات‌ بند « الف‌» این‌ اطلاعیه‌ بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی:www.sanjesh.org قرار می‌گیرد و داوطلبان پس از پرینت کارت شرکت در آزمون، در صورت وجودنقص احتمالی می‌بایستی “مطابق بند «ب» این اطلاعیه”   به حوزه های رفع نقص کارت مندرج در جدول شماره ۲ مراجعه نمایند.

 

الف‌ – نحوه‌ و زمان پرینت کارت شرکت در آزمون

کارتهای‌ شرکت در‌ آزمون‌ کلیه داوطلبان از روز سه شنبه ۲۵/۷/۱۳۹۱ برای مشاهده و پرینت بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت. لذا کلیه‌ داوطلبان‌ متقاضی شرکت‌ ‌ در آزمون‌، برای پرینت کارت شرکت در آزمون باید در تاریخ تعیین شده به شرح فوق به سایت سازمان سنجش به نشانی:   www.sanjesh.orgمراجعه و با وارد نمودن اطلاعات درخواستی یک نسخه پرینت از کارت شرکت در آزمون تهیه نمایند. بنابراین داوطلبان برای پرینت کارت شرکت در آزمون باید منحصراً به روش فوق اقدام و براساس نیمروز برگزاری ، تاریخ و آدرس تعیین شده بر روی کارت شرکت در آزمون ، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه نمایند. بدیهی است برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و هم چنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار و ارائه آن الزامی است.

 

ب – آدرس و محل‌ رفع نقص کارت شرکت در آزمون

آدرس و محل رفع نقص کارت شرکت در ‌آزمون‌کلیه‌داوطلبان‌ به‌ شرح‌ جدول‌شماره‌ ۲ می باشد.

 

ج-داوطلبان چنانچه در خصوص مندرجات کارت شرکت در آزمون مغایرتی مشاهده نمودند، لازم است به شرح زیر  اقدام نمایند.(مختص داوطلبان استانهای آذربایجان غربی-سمنان-کردستان-مرکزی-البرز-گلستان-کرمان و قم )

۱-با توجه به اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون ، چنانچه داوطلبان مغایرتی در اطلاعات مندرج در بندهای ۱ ،۲، ۴،۵ ،۶ ،۱۲،۱۳،۱۴و۱۵(شامل نام خانوادگی و نام ، سال تولد، شماره شناسنامه‌، کد ملی ، تاریخ فارغ التحصیلی ،سهمیه ایثارگری،سهمیه معلولین ومحل جغرافیایی مورد تقاضا جهت استخدام )کارت شرکت در آزمون مشاهده نمودند ،لازم است برای اصلاح مورد یا موارد مذکور از طریق لینک مربوط حداکثر تا تاریخ ۲۸/۷/۹۱ منحصراً به سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی:   www.sanjesh.org  مراجعه و با ورود به قسمت ویرایش اطلاعات ،نسبت به اصلاح موارد اقدام نمایند.
شایان ذکر است چنانچه موارد اصلاح شده مغایر با ضوابط آزمون باشدمورد یا موارد اصلاحی لحاظ نخواهد شدو در صورتیکه نسبت به بندهای ۳، ۹ و ۱۰ (جنس ، مقطع تحصیلی و رشته شغلی مورد تقاضا) تفاوتی مشاهده نمودند ضروری است در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۲۶و ۲۷/۷/۹۱ از ساعت ۸ الی ۱۲ و ۱۴ الی ۱۷ به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه ی رفع نقص براساس جدول شماره ۲ مراجعه نمایند.

۲-چنانچه کارت شرکت در آزمون داوطلب فاقد عکس می باشد ویا چنانچه عکس روی کارت دارای اشکالاتی از جمله ، واضح نبودن عکس واشتباه عکس می باشد و یا چنانچه موفق به پرینت کارت  شرکت در آزمون نشده اید ضروری است در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ۲۶و۲۷/۷/۹۱ از ساعت ۸ الی ۱۲ و ۱۴ الی ۱۷ با بهمراه داشتن ۲ قطعه عکس ۴ ´ ۳ و کارت ملی یا شناسنامه عکسدار شخصاً به باجه رفع نقص‌حوزه مربوطه (براساس جدول شماره ۲ ) مراجعه نمایندوموضوع را دنبال نموده تا مشکل برطرف گردد.
تبصره:داوطلبان استانهای خوزستان-زنجان-سیستان و بلوچستان-فارس-قزوین و همدان لازم است درخصوص رفع اشکال کارت شرکت در آزمون باتوجه به توضیحات مندرج در ذیل کارت شرکت در ازمون براساس جدول شماره ۲ اطلاعیه شخصاَ به باجه رفع نقص مراجعه نمایند.

 

د- تذکرهـای مـهم
۱- همزمان با قرار گرفتن کارت شرکت در آزمون بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی:   www.sanjesh.org  بمنظور آگاهی بیشتر داوطلبان از ضوابط آزمون ، برگ راهنمای شرکت در آزمون نیز بر روی سایت قرار داده می شودتا هر داوطلب با مطالعه دقیق آن برای حضور در جلسه آزمون و پاسخگویی به سوالات اقدام نمایند.در صورت ضرورت داوطلبان می توانند از آن پرینت تهیه نمایند.
۲- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون‌، اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار الزامی است.
۳- هر داوطلب برای حضور در جلسه آزمون باید علاوه بر پرینت کارت شرکت در آزمون، اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار، چند مداد سیاه نرم پررنگ ،مدادتراش ، مداد پاکن و یک سنجاق و یا سوزن به همراه داشته باشد.
۴- درهای ورودی ِحوزه های امتحانی صبح راس‌ ساعت‌ ۳۰/۷ (هفت وسی صبح) و در نوبت عصر ساعت ۰۰/۱۴ (دو بعدازظهر)بسته خواهد شد و لذا به داوطلبان توصیه می‌شود قبل از بسته شدن درهای ورود به جلسه آزمون در جلسه آزمون حاضر باشند. شروع فرآیند برگزاری آزمون در نوبت صبح راس‌ ساعت‌ ۰۰/۸ (هشت صبح) و در نوبت بعدازظهرراس ساعت ۳۰/۱۴ (دو و نیم بعدازظهر)آغاز می‌گردد. لذا از ورود داوطلبان پس از بسته شدن درِ سالنهای امتحانی به حوزه امتحانی ممانعت بعمل خواهد آمد.
۵-داوطلبان باید از آوردن وسایل اضافی از جمله کیف دستی، ساک دستی، پیجر، تلفن همراه، بی سیم، جزوه، کتاب، هرگونه نت و یادداشت و نظایر آن و همچنین وسایل شخصی به جلسه آزمون اکیداً خودداری نمایند.

 

*جهت مشاهده جدول شماره یک – شهرستان محل برگزاری آزمون ‌ استخدامی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشوردر‌ سال ۱۳۹۱ اینجا و اینجا کلیک کنید.

 

*جهت مشاهده جدول شماره دو –نشانی محل رفع نقص کارت داوطلبان آزمون ‌ استخدامی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشوردر‌ سال ۱۳۹۱ اینجا کلیک کنید.

 

 

 

مرحله سوم آزمون استخدامی شهرداری ها ۲۸ مهر برگزار می شود 
مسئول کمیته برگزاری آزمون استخدامی شهرداری های کشور از برگزاری سومین مرحله آزمون استخدامی شهرداری های کشور در روز جمعه ۲۸ مهر ماه از سوی سازمان سنجش آموزش کشور و با همکاری استانداری ها در هفت استان آذربایجان غربی، سمنان،قم، کردستان، کرمان، گلستان، مرکزی و البرز (صرفاًسازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج) خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور،محسن کوشش تبار ضمن بیان مطلب فوق گفت : پس از درج  دفترچه آگهی استخدام  این آزمون در سایت سازمان سنجش و آگاهی داوطلبان از پستهای مورد نیاز شهرها، شرایط احراز، جنسیت، و تعداد افراد مورد نیاز هر شهرداری ،ثبت نام اینترنتی صورت گرفت و در مرحله بعد نیز اطلاعات ثبت نام کنندگان ویرایش شد.
وی افزود: جزئیات برگزاری این آزمون شامل نحوه صدور و دریافت کارت ورود به جلسه از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور هفته آینده از  طریق رسانه های استانی به آگاهی دواطلبان خواهد رسید.
وی در ادامه اعلام کرد: آزمون استخدامی شهرداری ها سال گذشته در روز ۲۲ مهر در چهار استان آذربایجان شرقی،خراسان شمالی،لرستان و یزد و در روز ۲۲ دی ماه در۱۴استان اردبیل، ایلام، خراسان رضوی،خراسان جنوبی،خوزستان،زنجان،سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین،کهکیلویه و بویراحمد، گیلان، مازندران، هرمزگان و همدان برگزار شد.
کوشش تبار افزود:تاکنون حدود ۷۵۰ شهرداری در ۱۸استان در آزمون استخدامی در دو مرحله حضور یافته‌اند و طی آن حدود هفت هزار پست برای جذب نیرو در این آزمون اعلام شده است که از این تعداد بیشتر نیروها در بخش‌های عمرانی،خدماتی ،برنامه ریزی ، اداری و آتش‌نشانی در شهرداری ها جذب می شوند.
وی افزود:برگزاری این آزمون اقدام مهمی در زمینه عدالت محوری وشایسته سالاری در جذب نیروهای کارآمد و متخصص در شهرداری ها محسوب می شود.
کوشش تبار در ادامه اظهار کرد : ساماندهی نیروی انسانی شهرداری های کشور با هدف کاهش نیروی کارگری در شهرداری ها و توجه به برنامه ریزی و نظارت در حوزه مدیریت شهری توسط شهرداری ها از ابتدای دولت نهم در اولویت کاری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور قرار گرفت و با تلاشی که صورت گرفت بخش اعظم ساختار سازمانی شهرداری ها و سازمان های وابسته به آنها طی سه سال اصلاح شد که بر اساس آن ساختار شهرداری ها از وضعیت اجرائی به سمت کارشناسی و نظارتی تغییر کرد و  وزن کارشناسی شهرداری ها افزایش یافت.
وی افزود:با مجوزی که پس از پیگیری های چندین ساله سازمان شهرداری ها ودهیاری های کشور در سال گذشته از معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی ریاست جمهوری اخذ گردید، زمینه جذب نیروهای جدید و اجرای آزمون استخدامی شهرداری ها فراهم شد تا با ورود نیروهای دارای تحصیلات مرتبط سهم کارشناسان در بدنه شهرداری ها و به تبع آن توان کارشناسی شهرداری ها افزایش یابد تا به نحو شایسته ای آماده انجام ماموریت های جدید در حوزه مدیریت شهری باشند.
وی همچنین تصریح کرد : انجام این آزمون استخدامی برای شهرداری ها در زمینه تامین نیروی انسانی متخصص پس از سالها انتظار صورت گرفت و گام مهمی در زمینه تخصصی شدن بدنه شهرداری های کشور و تغییر ماموریت ها از سمت انجام امور اجرائی به سمت برنامه ریزی و نظارت در حوزه مدیریت شهری و جذب نیروهای متخصص و کارآمد در بدنه شهرداری ها با هدف ارتقای سطح خدمات مدیریت شهری به عموم شهروندان می باشد.
مسئول کمیته برگزاری آزمون استخدامی شهرداری های کشور در خاتمه گفت :با برنامه ریزی های به عمل آمده و بر اساس تفاهم نامه منعقده با سازمان سنجش آموزش کشور و مجوز اخذ شده از معاونت توسعه نیروی انسانی ریاست جمهوری از این پس شهرداری ها تنها با برگزاری آزمون استخدامی نیروی جدید جذب می نمایند و هر گونه جذب نیرو در شهرداری ها با توجه به ضوابط پیش بینی شده باید صرفا بر اساس شرکت در این آزمون انجام شود.

 

اسامی ۱۴۴ نفر از پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون استخدامی شهرداری‌ها

دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان شرقی اسامی اولین گروه از پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی شهرداری‌های استان را اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، دفتر امور شهری استانداری با صدور اطلاعیه‌ای اسامی ۱۴۴ نفر از قبول‌شدگان آزمون استخدامی شهرداری‌های استان را که هسته گزینش استانداری اشتغال آنان را تایید کرده است اعلام کرد.

بنا به اعلام این دفتر این افراد باید با مراجعه به شهرداری مربوطه نسبت به ارایه مدارک مورد نیاز و تشکیل پرونده استخدامی اقدام نمایند.

دفتر امور شهری همچنین اعلام کرده است اسامی بقیه پذیرفته‌شدگان این آزمون به تدریج و در هفته‌های آینده اعلام خواهد شد.

آزمون استخدامی شهرداری‌های استان روز ۲۲ مهر سال ۹۰ با رقابت بیش از ۳۶ هزار داوطلب در ۱۸ حوزه امتحانی در ۴ شهر استان برگزار شد که طی آن ۸۰۰ نفر به استخدام شهرداری‌های استان درخواهند آمد.

برای دریافت فهرست پذیرفته‌شدگان گروه اول آزمون اینجا کلیک کنید:

 

 

 

 

امکان ویرایش اطلاعات استخدامی در سایت شهرداری کرج-آگهی بکارگیری موقت ( قراردادی -آزمون مجدد برخی از رشته های شغلی

 دریافت نمونه سوالات آزمون استخدام شهرداری

فایل مجموعه قوانین شهرداری جهت آمادگی در آزمون

در مصاحبه استخدامی چه می پرسند؟

شهرداری کرج – ۱۲ مهر:

برای مشاهده اخبار مربوط به “امکان ویرایش اطلاعات استخدامی در سایت شهرداری کرج” اینجا کلیک کنید.

 

آزمون مجدد برخی از رشته های شغلی مرحله دوم آزمون استخدامی شهرداریها ۲۸ مهرماه برگزار می شود

آزمون مجدد برخی از رشته های شغلی مرحله دوم آزمون استخدامی شهرداریها که در بیست و پنجم دی ماه سال گذشته برگزار شده بود، همزمان با سومین مرحله آزمون استخدامی شهرداریها در روز جمعه مورخ ۲۸/۷/۹۱ برگزار خواهد گردید.
به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ، محسن کوشش تبار مسئول کمیته استخدامی شهرداریهای کشور در این رابطه توضیح داد با عنایت به درخواست استانهای فارس، قزوین، همدان، خوزستان، سیستان و بلوچستان و زنجان جهت برگزاری مجدد آزمون برای برخی رشته های شغلی در تعدادی از شهرهای استان، ضمن هماهنگی های صورت گرفته با سازمان سنجش آموزش کشور ، این آزمون روز جمعه ۲۸/۷/۹۱ همزمان با مرحله سوم آزمون استخدامی شهردایهای کشور برگزار خواهد گردید.
توجه به این نکته ضروری است صرفا داوطلبانی که در مرحله دوم آزمون استخدامی ثبت نام کرده و در آزمون دیماه سال گذشته شرکت نموده بودند، امکان شرکت در آزمون مجدد را دارند.
وی افزود: به زودی فراخوان داوطلبین از سوی دفاتر امور شهری و شوراهای استانداریهای مربوطه و همچنین از طریق ارسال پیامک از سوی این سازمان انجام خواهد گرفت. دریافت کارت ورود به جلسه آزمون مجدد طی روزهای آتی به صورت آنلاین و از طریق مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود و تاریخ و نحوه دریافت آن و همچنین کارت ورود به جلسه مرحله سوم آزمون استخدامی شهرداریها طی روزهای آتی اعلام خواهد گردید.

 

اطلاعیه ۶ مهر ماه – شهرداری کرج:

جهت مشاهده متن کامل آگهی اینجا کلیک کنید.

 

اطلاعیه ۲۶ شهریور- استخدام شهرداری کرج:

برای اطلاع از جزئیات استخدام شهرداری کرج اینجا کلیک کنید.

اطلاعیه سازمان سنجش- آگهی استخدامی پیمانی سازمان شهرداری ها

دانلود مجموعه قوانین شهرداری ها که جزو مواد مهم آزمون است

خرید کارت اعتباری آزمون استخدامی سازمان شهرداری های کشور سال ۹۱

نمونه سوالات آزمون قبلی استخدام شهرداری برگزار شده در ۲۲ دی ۹۰

دریافت جدول های ترکیب سوالات آزمون استخدامی برای هفت استان کشور (دفترچه)

 

با مراجعه به سایت www.sanjesh.org برای مرحله سوم استخدام شهرداریها ثبت نام نمایید.

 

اطلاعیه ۲۵ شهریور – زمان برگزاری آزمون:

مسئول کمیته آزمون استخدام شهرداری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور گفت: آزمون استخدامی شهرداری ها در ۷ استان کشور، ۲۸ مهر برگزار می شود. برگزار کننده اصلی این آزمون سازمان سنجش است.

کوشش تبار درباره ۷ استانی که آزمون های استخدام در آن برگزار می شود بیان داشت: در استان های آذربایجان غربی ،کردستان ، سمنان، گلستان، قم، کرمان ، مرکز و سازمان آتش نشانی البرز این آزمون برگزار می شود.

آزمون های این استخدام در حوزه های فنی و عمرانی و شهرسازی،ایمنی شهرها، آتش نشانی و پست های خدمات شهری است.

۷۵ هزار نفر در این آزمون شرکت می کنند، که از این تعداد ۲ هزار نفر در ۱۳۰ شهر استخدام می شوند.

۶ شهریور ۹۱-تمدید شد:

اطلاعیه کمیته برگزاری آزمون استخدامی شهرداری ها در زمینه تمدید مهلت ثبت نام تا خاتمه روز دوشنبه و ویرایش اطلات ثبت نام کنندگان  مسئول کمیته برگزاری آزمون استخدامی شهرداری های کشور از صدور اطلاعیه این کمیته در خصوص تمدید مهلت ثبت نام این آزمون در هفت استان آذربایجان غربی،سمنان،قم، کردستان، کرمان، گلستان، مرکزی و البرز (صرفاً  سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج)تا خاتمه روز دوشنبه مورخ ۶/۶/۹۱ خبر داد.  به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، محسن کوشش تبار با بیان این مطلب گفت : مطابق هماهنگی های به عمل آمده با سازمان سنجش ، ویرایش اطلاعات ثبت نام کنندگان مرحله سوم آزمون استخدامی شهرداری ها نیز هفته آینده آغاز می شود.  متن این اطلاعیه به این شرح است:

۱-ثبت نام سومین مرحله آزمون استخدامی شهرداری های کشور در استانهای آذربایجان غربی،سمنان،قم،کردستان،کرمان،گلستان،مرکزی و البرز(صرفاً  سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج) طبق هماهنگی های به عمل امده با سازمان سنجش آموزش کشور تا خاتمه روز دوشنبه مورخ ۶/۶/۹۱ تمدید شد و داوطلبین با مراجعه به پایگاه اینترنتی سازمان سنجش به نشانی  www.sanjesh.org و پس از دریافت و مطالعه  دفترچه های آگهی هر استان،پستهای مورد نیاز ،شرایط احراز پستها و شرایط عمومی و اختصاصی استخدام،می توانند نسبت به ثبت نام خود به صورت اینترنتی اقدام نمایند. شایان ذکر است که این مهلت دیگر تمدید نخواهد شد .

۲-ویرایش اطلاعات ثبت نام کنندگان در سومین مرحله آزمون استخدامی شهرداری های کشور،مطابق هماهنگی های به عمل آمده با سازمان سنجش آموزش کشور طی روزهای سه شنبه ۱۴ شهریور تا شنبه ۱۸ شهریور انجام می شود.لذا داوطلبان برای کنترل اطلاعات خود پس از  این تاریخ اقدام نمایند و  از تماس با سازمان سنجش، استانداری های مربوطه و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور  خودداری نمایند.  ۳-با توجه به برگزاری سومین مرحله آزمون استخدامی شهرداری های کشور در روز جمعه مورخ ۲۸/۷/۹۱ در هفت استان کشور ،جزئیات برگزاری این آزمون شامل نحوه صدور و دریافت کارت ورود به جلسه در زمان مناسب از طریق رسانه های ملی و استانی به آگاهی دواطلبان خواهد رسید.

۱شهریور ۹۱ – تمدید شد:

سازمان سنجش آموزش کشور بدین وسیله به اطلاع کلیه داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون استخدامی شهرداری‌های کشور دراستانهای قم، کرمان، مرکزی، گلستان، آذربایجان غربی، سمنان، کردستان و البرز می‌رساند با توجه به اینکه مهلت ثبت‌نام آزمون مذکور امروز چهارشنبه ۱/۶/۱۳۹۱ به پایان می‌رسد، بر اساس هماهنگی‌ بعمل آمده، مهلت ثبت‌نام آزمون مذکور تا روز یکشنبه ۵/۶/۱۳۹۱ تمدید می‌گردد. لذا داوطلبان متقاضی ثبت‌نام در آزمون مذکور می‌توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org  نسبت به ثبت‌نام در آزمون مذکور اقدام نمایند.

پیگیری های ۳۱ مرداد ماه:

- در مورد پیغام ” خطایی در سیستم رخ داده است، مجددا اقدام نمایید “  که در مورد ثبت نام خانم ها به وجود آمده بود؛ گفتند تست می کنند، تا ساعت ۹ جواب می دهند.

تماس مجدد گرفته شد، گفتند مشکل حل شد.

-در مورد کد رشته ای که از ۱۱۲۱ تا ۱۱۲۸ تکرار شده است ؟ مشکلی در حین مراحل ثبت نام ایجاد نخواهد کرد.

- امکان ویرایش اطلاعات بعد از اتمام ثبت نام امکان پذیر خواهد بود. این در مورد کاربرانی است که ۲۶ و ۲۷ مرداد ثبت نام کرده اند و می خواهند استان و یا سازمان ( شهرداری و سازمان های وابسته ) را تغییر دهند.

- تنها کسانی که تاریخ فارغ التحصیلی شان تا پایان مهلت ثبت نام می باشد امکان ثبت نام را دارند.

لازم به ذکر است که منبع اطلاعات فوق  سرکار خانم گرگانی از سازمان شهرداریها می باشند.

اطلاعیه کامل:

بالاخره لیست تک تک شهرها اعلام شد

تذکر بسیار مهم:  تنها افرادی که تا پایان مهلت ثبت نام آزمون واجد شرایط بوده ومدارک تحصیلی ، گواهینامه پایه یکم رانندگی ( صرفا رشته شغلی آتش نشان راننده ) و کارت پایان خدمت خود را دریافت نموده اند حق شرکت در آزمون استخدامی را دارند.

اعلام ظرفیت استخدام ویژه استان سمنان

اعلام ظرفیت استخدام ویژه استان قم

اعلام ظرفیت استخدام ویژه استان کردستان

اعلام ظرفیت استخدام ویژه استان کرمان

اعلام ظرفیت استخدام ویژه استان گلستان

اعلام ظرفیت استخدام ویژه استان مرکزی

اعلام ظرفیت استخدام ویژه استان آذربایجان غربی

فایل استان آذربایجان غربی با فرمت win.rar  می باشد. ابتدا روی آن  right click  کرده سپس  Extract file  را انتخاب نمایید.

متقاضیان شرکت در آزمون استخدامی رشته شغلی آتش نشان و آتش نشان راننده ضروری است پیش از اقدام به ثبت نام، دستورالعمل آزمون عملی و تخصصی این رشته را به دقت مطالعه نموده و در صورت دارا بودن توانمندیها وکلیه شرایط لازم اقدام به ثبت نام نمایند.

 دریافت فایل دستورالعمل آزمون عملی آتش نشانی

خبــــــــر ۲۸ مرداد:

طبق قولی که ۵شنبه بهتون دادم، امروز تماس گرفتم نتیجه سوالاتون:

-آیا می توان برای دو سمت شغلی همزمان درخواست داد؟ خیر

-آیا اسکن مدارک تحصیلی در حین مراحل ثبت نام ضروری است؟ خیر، بعد از قبولی در آزمون و دعوت برای مصاحبه ارسال مدارک ضروری است.

-در صورتی که تا پایان شهریور ماه فارغ التحصیل شویم می توانیم در آزمون شرکت کنیم؟ بله

-در صورتی که خدمت سربازی مان تمام شده باشد اما کارت پایان خدمت را دریافت نکرده باشیم می توانیم ثبت نام کنیم؟ بله

-در صورتی که ساکن شهر دیگری باشیم می توانیم برای استان دیگری درخواست دهیم؟ بله، اما اولویت با افراد بومی است

و نهایتا و از همه مهم تر در مورد

دفترچه

گفتند تا امروز نواقص برطرف میشه و اطلاع رسانی می کنیم از طریق سایت سنجش

شرایط عمومی داوطلبان استخدام :
- تدین به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی کشورمصرحدرقانون اساسی.
- تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران.
- اعتقاد به مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران.
- داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم ازخدمت .(تا پایان تاریخ مهلت ثبت نام آزمون)
- عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر و عدم سابقه محکومیت جزایی موثر .
- داشتن سلامت جسمانی  و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می شوند.
- نداشتن منع استخدام در دستگاههای دولتی به موجب آراء مراجع قانونی .
-التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

شرایط اختصاصی استخدام :
داشتن حداقل ۲۰ سال و حداکثر۳۵ سال تا پایان تاریخ مهلت ثبت نام آزمون.حداکثرسن داوطلبان ا ستخدام درپست آتش نشان ۲۵ سال و پست آتش نشان (راننده) ۳۰ سال می باشد.
تبصره: موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:
الف- داوطلبانی که در جبهه های نبرد حق علیه باطل )از تاریخ ۳۱/۶/۱۳۵۹لغایت ۲۹/۵/۱۳۶۷ )به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان مدت حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان در اثر مجروحیت در جبهه های نبرد حق علیه باطل.
ب- اعضای خانواده معظم شهداء، آزادگان، مفقودالاثرها ، جانبازان از کار افتاده کلی که قادر به کار نمی باشند شامل : )همسر، فرزندان، پدر، مادر،خواهر و برادر( تا میزان ۵ سال
تبصره – آزادگان عزیز از شرط سن معاف می باشند.
د – داوطلبانی که به صورت غیر رسمی و تمام وقت در وزارتخانه ها و مو سسات و شرکت های دولتی ،‌بانک ها و شرکت های تحت پوشش آن ها ، شرکت های بیمه ،‌شهرداری ها وموسسات وشرکتهای تابعه و وابسته به آن و موسسات و شرکت های دولتی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام است و همچنین موسسات و شرکت های ملی و مصادره شده و موسساتی که به نحوی از بودجه و کمک دولت استفاده می کنند ،‌نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت های تحت پوشش آن ها از تاریخ ۲۲/۱۱/۱۳۵۷ به خدمت اشتغال داشته اند به میزان خدمت غیر رسمی آن ها.

نحوه ثبت نام  ومدارک مورد نیاز
* (الف)ثبت نام از داوطلبان  واجد شرایط صرفاً از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org  و به صورت اینترنتی  انجام می شود و در این مرحله نیازی به ارسال مدارک نیست .
۱- تکمیل فرم تقاضنیازمندیهای همشهری (برگ درخواست شغل) در سایت مذکور از تاریخ ۲۴/۵/۹۱ لغا یت ۱/۶/۹۱ پایان مهلت ثبت نام
۲- ارسال عکس : داوطلبان استخدام می بایست عکس پرسنلی ۴ ×۳  خود را با عرض ۱۵۰ و ارتفاع ۲۰۰ پیکسل و با فرمت JPG و حجم حداکثر ۲۰۰ کیلو بایت در رایانه اسکن نموده و آن را در قسمت مربوط در سایت وارد نمایند .
۳-واریز وجه به مبلغ  ۰۰۰/۲۰۰  ریال برای داوطلبان آزاد و داوطلبان سهمیه ایثار گری مبلغ ۰۰۰/۱۰۰ ریال را بصورت الکترونیکی از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور.
(ب) قبول شدگان آزمون استخدامی می بایست مدارک ذیل را بر اساس اعلام و زمانبندی کمیته اجرایی آزمون استان به دفتر امور شهری استانداریها تحویل دهند.
۱-تصویر آخرین مدرک تحصیلی .
۲-تصویر صفحه اول و دوم شناسنامه(درصورت داشتن توضیحات، تصویرصفحه آخر)
۳-تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی ویا معافیت دایم (ویژه برادران و تا پایان تاریخ مهلت ثبت نام آزمون)
۴-تصویرپشت وروی کارت ملی
۵-مدارک دال بر ایثارگری ،بومی ومعلولین عادی حسب مورد از مراجع ذیربط .
۶-سایر مدارک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت.
۷-اصل رسید واریز وجه الکترونیکی مبنی بر پرداخت حق شرکت درآزمون.
۸- ۳ قطعه عکس ۴*۳ جدید، تمام رخ، پشت نویسی شده.
۹-تصویر گوهینامه پایه یکم رتنندگی جهت قبول شدگان در پست آتش نشان(راننده) (تا پایان تاریخ مهلت ثبت نام آزمون)
نکات مهم ثبت نام :
- قبل از ثبت نام به راهنمای نحوه تکمیل فرم موجود در سایت مراجعه و مندرجات آن را دقیقاً مطالعه نمائید .
- ثبت نام زمانی تکمیل می باشد که داوطلب با استفاده از کد رهگیری به صفحه مشاهده و چاپ اطلاعات مراجعه و پس از اطمینان از صحت اطلاعات ، فرم تقاضای استخدام را چاپ و نزد خود نگهداری کنند .
- شماره سریال موجود در رسید فیش واریزی که به وسیله رایانه بر روی آن درج گردیده را در قسمت مربوط به تائید پرداخت وجه ثبت نام، عیناً وارد نمائید .
- قبل از واریز وجه ثبت نام لازم است داوطلبان از احراز شرایط خود با مفاد آگهی استخدام اطمینان حاصل نمایند . بدیهی است مدارک ارسالی و هزینه ثبت نام به هیچ وجه مسترد نخواهد شد. ملاک تاریخ ارسال مدارک ، رسید پستی می باشد.
-توجه: آن دسته از داوطلبانی که تا پایان مهلت ثبت نام واجد شرایط و دارای مدارک معتبر از نظر مدرک تحصیلی،کارت پایان خدمت وظیفه عمومی،گواهینامه رانندگی و… بوده اند حق شرکت در آزمون استخدامی را دارند.
تبصره :
مهلت ثبت نام برای شرکت در آزمون به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد و کلیه داوطلبان واجد شرایط می بایست در فرصت تعیین شده از طریق سایت مذکور ثبت نام نمایند .

زمان توزیع کارت:
زمان و نحوه دریافت کارت ورود به جلسه آزمون از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.
مواد آزمون عبارتند از:
الف- آزمون توانمند یهای عمومی شامل: ۱-زبان و ادبیات فارسی۲- زبان انگلیسی عمومی۳- ریاضی و آمار مقدماتی۴- فناوری اطلاعات۵- معارف اسلامی، اطلاعات سیاسی و اجتماعی و مبانی قانونی شهرداریها ، که به تعداد ۱۰۰ سوال چهارگزینه ای طراحی خواهد شد.
تبصره:
اقلیت های دینی از پاسخگویی به سوالات معارف اسلامی معاف می باشند و امتیاز آن در سایر مواد آزمون توزیع میشود.
ب- آزمون تخصصی شامل سوالات مرتبط با رشته شغلی و پست سازمانی مورد درخواست داوطلب میباشد.
ج-داوطلبان  رشته های شغلی که در شرا یط احراز آن مدرک تحصیلی دیپلم پیش بینی شده است آزمون تخصصی ندارند.
د- داوطلبان استخدام در رشته شغلی آتش نشان علاوه بر موفقیت در آزمون عمومی وتخصصی ( حسب مورد ) می بایست در آزمون عملی نیزشرکت نمایند.داوطلبانی که در این آزمون فاقد شرایط و توانایی لازم برای شغل آتش نشان تشخیص داده شوند ،بدون توجه به نمرات آزمون عمومی و تخصصی حذف خواهند شد.

تذکرات:
ایثارگران شامل جانبازان، آزادگان عزیز انقلاب اسلامی و رزمندگانی که حداقل ۹ ماه متوالی و یا ۱۲ ماه متناوب از تاریخ ۳۱/۶/۱۳۵۹ لغایت ۲۹/۵/۱۳۶۷ به طور داوطلبانه در جبهه های جنگ تحمیلی حضور داشته اند ، و نیز فرزندان و همسر آنان در صورت دارا بودن شرایط مندرج در آگهی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از اولویت قانونی به شرح ذیل برخوردار خواهند بود.
از کل مجوز استخدام هر شهرداری۳۰ درصد آن برنیازمندیهای همشهری ایثارگران بومی اختصاص داردکه ۲۵درصدآن به فرزندان شاهد و فرزندان جانبازان ۲۵درصد و بالاتر و فرزندان آزادگانی که حداقل یک سال سابقه اسارت دارندتعلق خواهد گرفت و ۵ درصد باقیمانده به سایر جانبازان، آزادگان و رزمندگان با سابقه حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه و همسر و فرزندان آنان اختصاص خواهد داشت. ضمناً ۲۵درصد سهمیه فرزندان شاهد و فرزندان جانبازان ۲۵درصد که ازسوی بنیاد شهید و امور ایثارگران معرفی و جذب خواهند شد. فرزندان معظم شاهد و فرزندان تمامی جانبازان که از سوی بنیادمذکور معرفی نشده اند می توانند در آزمون ثبت نام نمایند و درصورت عدم تکمیل سهمیه از باقیمانده سهمیه اختصاصی همان شهر بهره مند شوند.
انتخاب ایثارگران در حد سهمیه تعیین شده(۵درصد) به ترتیب نمره کسب شده از بین ایثارگران واجدشرایط که در زمان مقرر ثبت نام نموده اند انجام خواهد شد.
استخدام مازاد بر ۳۰ درصد سهمیه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجدشرایط صورت خواهد گرفت.
در گواهی خانواده جانبازان می بایست جمله «عضو خانواده جانباز از کار افتاده کلی غیرقادر به کار » قید شود، در غیر این صورت این افراد نمی توانند از مزایای بند ۱ تذکرات بهره مند شوند.
ایثارگرانی که از بنیاد شهید و امور ایثارگران کارت شناسایی دارند و افراد وابسته به آنان درصورت ارائه تصویر آن نیازی به اخذ و ارائه گواهی از بنیاد مذکور ندارد.
معلولین عادی بومی به شرط کسب حد نصاب نمره لازم و دارا بودن شرایط مندرج در آگهی به ترتیب نمره مکتسبه از ۳ % سهمیه قانونی مربوطه برخوردار خواهند بود.
کارکنان غیررسمی شهرداری وسازمانهای وابسته و نیروهای شرکتهای پیمانکاری طرف قرارداد شهرداری ها به  ازای هرسال سابقه خدمت مربوط و مشابه از (۲) درصد و حداکثر (۲۰)درصدکل امتیاز در هر یک از مراحل آزمون استخدامی بصورت جداگانه برخوردار خواهند شد.
اولویت انتخاب داوطلبان در شرایط یکسان به ترتیب باشاغلین غیررسمی بومی و نیروهای طرف قرارداد شرکت های پیمانکار شهرداری و سازمانهای وابسته ، داوطلبان بومی و شاغلین غیررسمی مناطق محروم و دورافتاده برای همان مناطق خواهد بود.
شاغلین غیررسمی شهرداری  هاوشاغلین غیر رسمی مناطق محروم و دور افتاده می بایست تصویر اولین و آخرین قرارداد غیررسمی خود را همراه سایر مدارک ارسال دارند.
داوطلبان بومی متقاضی استخدام در استان های ایلام،آذربایجان غربی، اردبیل،بوشهر، سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی ، خراسان شمالی ، خوزستان، کردستان ، کهگیلویه و بویراحمد و هرمزگان با سپردن تعهد خدمت ۱۰ ساله در محل جغرافیایی خدمت مورد تقاضا می توانند از تسهیلات ۵۰% سهمیه استخدامی بومی پس از کسب حدنصاب امتیاز لازم در آزمون عمومی برخوردار شوند.
تبصره : بومی، به افرادی اطلاق می شود که حداقل دارای یکی از ویژگی های زیر باشند:
الف- محل تولد داوطلب با محل جغرافیایی خدمت مورد تقاضا برنیازمندیهای همشهری یکی باشد.
ب- حداقل دو مقطع تحصیلی از مقاطع تحصیلی )ابتدایی، راهنمایی ومتوسطه( را در محل جغرافیایی خدمت مورد تقاضا برنیازمندیهای همشهری طی کرده باشد.
ج- فرزندان پرسنل نیروهای مسلح در صورتی که محل ۳ سال از سنوات تحصیلی آ نها )اعم از ابتدایی، راهنمایی و یا دبیرستان ( بامحل  جغرافیایی خدمت موردتقاضنیازمندیهای همشهریی یکی باشد نیز بومی تلقی می شوند .
استفاده از امتیاز بومی بودن برای داوطلبان استخدام اختیاری بوده ودر صورت برخورداری پذیرفته شدگان از امتیاز فوق،موظف به سپردن (۱۰ )سال تعهد خدمت در محل جغرافیایی مورد تقاضا می باشند.
به مدارک ارسالی توسط دانشجویان و دارندگان مدارک تحصیلی پایین تر و بالاتر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مشاغل مورد اشاره و همچنین مدارک در رشته های غیرمرتبط و معادل )به استثنای دارندگان مدارک تحصیلی معادل صادره از دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی کشور که در آزمون جامع سازمان سنجش آموزش کشور شرکت نموده و قبول شده اند و گواهی مبنی بر ادامه تحصیل در مقطع بالاتر با ارزش علمی دارند( ترتیب اثر داده نخواهد شد.
مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی در صورت پذیرفته شدن در آزمون )حداکثر دو ماه پس از اعلام نتیجه ( بایستی به تایید سازمان مرکزی دانشگاه مذکور برسد.
کسب حدنصاب نمره لازم در آزمون توانمندی های عمومی صرفا به منزله تایید صلاحیت عمومی داوطلبان و تصحیح اوراق امتحان می باشد و هیچگونه حق استخدام ایجاد نمی کند. معرفی داوطلبان براساس نمرات آزمون تخصصی و با رعایت اولویت های مقررصورت می پذیرد.
انتخاب داوطلبان استخدام حداکثر به میزان ۵/۱ برابر ظرفیت مورد نیاز از میان افرادی که حدنصاب نمره آزمون عمومی(۶۰% کل نمره آزمون( را کسب کرده اند براساس بالاترین نمره فضلی آزمون تخصصی انجام خواهد شد.داوطلبان استخدام آتش نشانی که آزمون عملی دارند حداکثر به میزان ۳برابر ظرفیت مورد نیاز و سایر شرایط اعلام خواهد شد.
داوطلبان استخدام نباید از مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی سایردستگاهها دولتی و بازنشسته یا بازخرید خدمت باشند.
چنانچه در هر مرحله از مراحل امتحان، مسابقه و جذب محرز شود داوطلب که به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی  باشد ، از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد و مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و یا تحویل مدارک به صورت ناقص بر عهده داوطلب خواهد بود.
انتخاب نهایی پذیرفته شدگان آزمون پس از موفقیت در کلیه مراحل آزمون عمومی و تخصصی ، عملی و گزینش صورت خواهد گرفت و تا قبل از صدور احکام استخدام پیمانی پذیرفته شدگان حقی برای آن ها ایجاد نخواهد  شد.
۱۴- داوطلبان استخدام برای اخذ اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن های مندرج در سایت تماس حا

منبع خبرپایگاه اطلاع رسانی شهرداری
تاريخ انقضاء:متعاقبا اعلام خواهد شد
اشتراک گذاري در:تلگرام کلوب فيس نما لينکداين گوگل پلاس توئيتر فيس بوک

mahsa در 9/03/1391 - 15:38 نوشته:

سلام دیپلم کامپیوتر هم میتونه تو این آزمون شرکت کنه؟

amiradmin در 9/03/1391 - 16:40 نوشته:

با سلام
دیپلم تمام رشته می توانند در این رشته شرکت نمایند

فاطمه در 17/03/1391 - 18:46 نوشته:

لطفا شرایط سن را در آزمون را لغو کنید

amiradmin در 18/03/1391 - 12:39 نوشته:

شرایط سنی طبق نظر شهرداری کل کشور صادر شده است ولی پیشنهاد میکنم تا روز ثبت نام صبر کنید
ارسال نظر
عکس خوانده نمی شود
دسته بندی ها