مشاهده وضعیت
کدملی :
همراه:
توضیحات

تذکر

این صفحه فقط جهت مشاهده وضعیت شما در سایت کندو می باشد و چنانچه شما در وضعیت "ثبت نام تکمیل شده" هستید و در سایت اصلی ثبت نام شده اید باید جهت استعلام وضعیت خود به آدرس زیر مراجعه نمایید
مشاهده وضعیت در سایت اصلی وام ازدواج

دقت کنید

سایت کندو اطلاعات شما را در سایت اصلی وام ازدواج ثبت می کند و شما پس از ثبت نام شدن در سایت اصلی باید منتظر بمانید تا بانک مرکزی شما را به شعبه ای از بانک جهت دریافت وام معرفی کند پروسه تعیین شعبه در سایت اصلی ممکن است زمانبر باشد