تذکر

این صفحه فقط جهت تغییر اطلاعات شما در سایت کندو می باشد و چنانچه شما در وضعیت "ثبت نام تکمیل شده" هستید و در سایت اصلی ثبت نام شده اید باید جهت ویرایش اطلاعات خود به آدرس زیر مراجعه نمایید

ویرایش اطلاعات در سایت اصلی وام ازدواج

کلیه اطلاعات غیر از کد ملی قابل تغییر می باشد. چنانچه کد ملی خود را اشتباه وارد نموده اید با مدیریت سایت کندو از بخش تماس با ما ارتباط برقرار کنید

فرم ورود