زمان ثبت نام و برگزاری استخدامی های دولتی و ارگان های مهم

نوع ازمون بازه ثبت نام زمان ازمون اعلام نتایج
 استخدام اموزش و پرورش  فروردین 97 اردیبهشت 97 مرداد 97
استخدام تامین اجتماعی اواخر فروردین 97 15 اردیبشهت 97
شهریور 97
استخدام دستگاه اجرایی کل کشور ابان 96 اذر 96 فروردین 97
استخدام قوه قضاییه اذر 96 دی 96 اسفند 96
استخدام نیروی انتظامی 20 اسفند 96 اعلام خواهد شد خرداد 97