زمان ثبت نام و برگزاری استخدامی های دولتی و ارگان های مهم

نوع ازمون بازه ثبت نام زمان ازمون اعلام نتایج
 استخدام اموزش و پرورش  15 مهر الی 27 مهر 95 16 ابان 95 30 دی 95
استخدام شرکت تعمیرات و پشتیبانی نیروگاه اتمی 30 بهمن الی 14 اسفند 95 15 اردیبشهت 96
تیرماه 96
استخدام نیروی زمینی ارتش 10 مهر الی 18 مهر 95
25 ابان 95  28 دی 95 
استخدام قرارگاه خاتم انبیاء 11 ابان تا 18 ابان 95 2 اذر 95 4 بهمن 95 
استخدام دانشگاه افسری 25 ابان تا 9 دی 95 10 بهمن 95 30 بهمن 95