کانال های تلگرام کندو

برای عضویت در کانال فرهنگیان در تلگرام کلیک کنید

دانلود درس پژوهی ریاضی سوم ابتدایی مقایسه ی عددها

دسته بندي: مقالات / تحقیقات فرهنگیان / درس پژوهی
30 بهمن

روش تدریس :همیاری (کارایی تیمی)براساس 9گام گانیه    
وسایل کمک آموزشی:چرتکه اعداد کتاب راهنمامعلم سولات آماده شده ازمبحث مقایسه اعداد تخته سیاه وغیره 
اهداف کلی آموزش:آموزش ریاضی مقایسه اعداد 

اهداف جزئی آموزش 
 • مقایسه اعدادچهاررقمی بااستفاده ازنمادهای  >=< 
 • درست کردن اعدادچهاررقمی بااستفاده ازچرتکه اعداد 
 • مقایسه کردن اعداددبااستفاده ازچرتکه 
 • مقایسه اعدادبدون استفاده ازچرتکه 
 • جمع وتفریق اعدادچهاررقمی 
اهداف رفتاری 
 • دانش آموزان بتوانند بااستفاده ازجدول ارزش مکانی اعدادراباهم مقایسه کنند(دانشی) 
 • دانش آموزان بتواننداعدادچهاررقمی رامقایسه کرده وبااستفاده ازجدول ارزش مکانی جمع وتفریق مربوط به آن هاراانجام دهند(دانشی) 
 •  دانش آموزان بتوانند اعدادراازجدول خارج کرده وجمع وتفریق کنند(مهارتی) 
 • دانش آموزان بتوانندروش آموخته شده رادرحل مسئله به کارگیرند(دانشی) 
 • دانش آموزان برای فهمیدن درس ازخودعلاقه نشان دهند(نگرشی) 
 • دانش آموزان بااحترام به سخنان معلم گوش دهند(نگرشی)

تگ هاي مطلب: درس پژوهی سوم ابتدایی, درس پژوهی پایه سوم ابتدایی, درس پژوهی ریاضی سوم دبستان, دانلود درس پژوهی
قيمت فايل:3000 تومان
تعداد صفحات:29
خريد فايل word
دسته بندی ها