کانال های تلگرام کندو

برای عضویت در کانال فرهنگیان در تلگرام کلیک کنید

دانلود درس پژوهی بخوانیم سوم ابتدایی بچه های کانون

دسته بندي: مقالات / تحقیقات فرهنگیان / درس پژوهی
2 اردیبهشت

 

اهداف کلی:

آشنایی فراگیران با فعالیت‌های کانون پرورش فکری اهداف جزئی: 5- آشنایی فراگیران با فعالیت‌های هنری کانون 6- آشنایی فراگیران با فعالیت‌های آموزشی کانون 7- آشنایی فراگیران با فعالیت‌های پرورشی کانون اهداف رفتاری: 6- فراگیران باید بتوانند دو مورد از فعالیت‌های کانون را نام ببرند. (دانستنی) 7- فراگیران باید بتوانند در ارتباط با هدف ایجاد کانون توضیح دهند. (دانستنی) 8- فراگیران باید نسبت به فعالیت‌های کانون علاقه‌مند باشند. (نگرشی) 9- فراگیران باید بتوانند کانون را با سایر مراکز آموزشی مقایسه کنند. (مهارتی) 10- فراگیران باید نحوۀ خدمات‌رسانی کانون به نقاط دورافتاده را بیان کنند. (دانستنی) وسایل موردنیاز: نصب تصاویری از مراکز کانون- متن‌های از قبل آماده شده ارزشیابی ورودی: 4- بچه‌ها آیا تا به حال به کانون فکری رفته‌اید؟ 5- بچه‌ها آیا می‌دانید در کانون چه فعالیت‌هایی انجام می‌دهند؟ 


آنچه در این مجموعه وجود دارد:
چکیده
مقدمه  
بیان مسئله
تبین ضرورت و اهمیت موضوع
یک دوره درس پژوهی
برنامه ریزی درس پژوهشی
اهداف کلی
هدف درس پژوهی
حیطه عاطفی
نحوه تقسیم کار
ویژگی های طرح درس ( سناریو  )
زمان بندي نحوه اجرا 
چالش های فرا روی گروه و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها
ارزشیابی تدریس
طرح درس
تدریس اول
*بازاندیشی و تجدید نظر براساس تفکر گروه
جلسه دوم درس پژوهی
تعیین امکانات مورد نیاز
ارزشیابی تدریس 
معایب تدریس :
چالش های فرا روی گروه و راهکارهای گروه برای مقابله با آن ها
روش تعیین اثربخشی نتایج اجرایی درس پژوهی
ارایه گزارش پایانی
دیدگاه اعضای شرکت کننده در درس پژوهی پیرامون نقاط قوت و ضعف
راهبرد های یاد دهی – یادگیری 
ابزار و امکانات مورد نیاز گروه
چالش های فرا روی گروه : 
روش تعیین اثر بخشی نتایج اجرای درس پژوهی:
امکانات مورد نیاز گروه
نتایج حاصله:
فهرست منابع و مآخذ :
 

 

تگ هاي مطلب: درس پژوهی سوم ابتدایی, درس پژوهی پایه سوم ابتدایی, درس پژوهی بخوانیم سوم دبستان, دانلو درس پژوهی
قيمت فايل:3000 تومان
تعداد صفحات:27
خريد فايل word
دسته بندی ها