کانال های تلگرام کندو

برای عضویت در کانال فرهنگیان در تلگرام کلیک کنید

دانلود درس پژوهی ریاضی پایه ششم ابتدایی کسر و عدد مخلوط

دسته بندي: مقالات / تحقیقات فرهنگیان / درس پژوهی
23 دی

پایه ششم: درس کسر و عدد مخلوط

طرح درس روزانه موضوع: کسر متعارفی کسر و عدد مخلوط

مقطع: پایه ششم ابتدائی تعداد فراگیران:

زمان پیش بینی شده: 35 دقیقه

اهداف کلی: با مفهوم کسر آشنا شوند و درک کنند که کسر و عدد مخلوط دو نمایش از یک مفهوم هستند.

اهداف جزئی و رفتاری:

1- دانش آموزان بتوانند یک شکل یا شیء را به قسمت های مساوی تقسیم کنند. (شناختی و مهارتی)

2- بتوانند مفهوم کسر را به عنوان جزیی از یک کل درک کنند و بشناسند. (شناختی)

3- بتوانند اشیاء پیرامونی را به صورت تقریبی به قسمتهای مساوی کنند و با استفاده از آن به مفهوم کسر پی ببرند. (شناختی –مهارت – دانش)

4- بتوانند مقدار تقریبی کسر را روی شکل نشان دهند. (مهارت و دانش)

5- بتوانند از کسر به عدد مخلوط برسند و درک کنند که کسر و عدد مخلوط دو نمایش از یک مفهوم هستند.

6- بتوانند یک عدد مخلوط را به کسر تبدیل کنند و یا یک کسر را به عدد مخلوط تبدیل کنند. (دانش – مهارت)

7- بتوانند از مفاهیم کسر و عدد مخلوط در مسائل پیرامونی استفاده کنند. (نگرش- دانش- مهارت)

مدل و فضای کلاس:

هر دو نیمکت را به هم می چسبانیم و هر 4 نفر دور آن می نشینند تا بتوانیم به صورت گروه های 4 نفره کار کنیم.

وسایل کمک آموزشی: کتاب –تخته – مقوا –قیچی – نوار کاغذی –پرتقال- کلوچه

تگ هاي مطلب: درس پژوهی ریاضی ششم, درس پژوهی ابتدایی, درس پژوهی پایه ششم ابتدایی, دانلود درس پژوهی
قيمت فايل:3000 تومان
تعداد صفحات:28
خريد فايل word
دسته بندی ها