کانال های تلگرام کندو

ارزیابی مدیریت كیفیت جامع در سازمانهای دولتی

دسته بندي: مقالات
8 بهمن
مدیریت
دانلود مقاله رشته مدیریت ارزیابی مدیریت كیفیت جامع در سازمانهای دولتی

چكیده :

این تحقیق كاربرد مدیریت كیفیت جامع را در سازمانهای بخش دولتی مورد بررسی قرار می دهد . ارزیابی ویژگیهای عملی این سازمانها درباره ده بعد مدیریت كیفیت جامع (مثل روابط عرضه كننده و مدیریت نیروی كار ) توسط نویسندگان ویا بكار گیری ادبیات دانشگاهی شناسایی و تعریف شده است . از دیدگاه ارزیابی ، مدیریت كیفیت جامع برای سازمانهای بخش دولتی مفید شاخته شده اما ویژگیهای خاص عملكرد ، به ویژه نارسایی درك موضوعهای رضایت مشتری ، احساس رضایت مدیران و كاركنان برای كار كردن بر اساس قوانین ونظم ومشاهده اولویتها، و كمبود میل درونی وانگیزه برای پیشرفت فرایندها ، مداخله مدیریت كیفیت جامع را مشكل تر می سازند . همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند انگیزه لازم برای پیشرفت را فراهم كرده و همان نقشی را ایفا كنند كه مشتریان در یك موقعیت رقابتی دارا هستند .

کلمات کلیدی:

سازمانهای دولتی مدیریت نیروی كار نگرش و رفتار كاركنان ارزیابی مدیریت كیفیت جامع

مقدمه :

برخی از نویسندگان مثل فایگنبام (1991) وایشی كاوا (1985) بر اهمیت كیفیت خدمات و محصول د ربازار جهانی و متعاقباً نیاز به بكارگیری رویكرد مدیریت كیفیت جامع برای اداره امور تجاری به منظور كنار گذاشتن موقت رقابت ، تاكید می كنند . این نویسندگان این موضوع را به دیده تردید نگاه می كنند كه آیا برای بكار گیری مدیریت كیفیت جامع در یك موقعیت بی رقیب ، میل یكسان وجود دارد یا خیر .

سازمانهای بخش خصوصی در كشورهای غربی به سرعت در حال از بین رفتن هستند اما تعدادی از آنها هنوز به كار خود ادامه می دهند . همچنین ، سازمانهایی وجود دارند كه ویژگیهای یكسان داشته وغالباً در چار چوب خاصی از قوانین فعالیت می كنند (مثل مطلوبیت آب ، گاز و برق ، ارتش اجرای قانون و سازمانهای جمع آ‎وری مالیات ) و سازمانهایی كه ضرورتاً هدفشان افزایش سهم بازار نیست (مثل سازمانهای بهداشت عمومی ، موسسات خیریه و عمومی ) . این امر باعث می شود كه نویسندگان سوالهای زیر را مطرح كنند.

  • آیا رویكرد مدیریت كیفیت جامع برای سازمانهای دولتی جالب است ؟

  • كدامیك از اصول ، مكانیسم ها و اقدامات مدیریت كیفیت جامع دارای ارزش و كدامیك بی ارزش هستند ؟

  • آیا تغییرات در اصول ، مكانیسم ها و عملیات مدیریت كیفیت جامع برای ههمخوانی با ویژگیهای سازمان دولتی لازمند ؟

  • برای ایجاد احساس نیاز و انگیزه برای تغییر چه می توان كرد ؟

این مقاله ، این سوالها را مورد بررسی قرار داده و پاسخهایی را نیز ارائه می كند . این مساله با ارزیابی آنچه كه مدیریت كیفیت جامع نامیده می شود و با در نظر گرفتن تفكر موجود بر روی این مفهوم و منابع آن در بخش رقابتی و خصوصی ، بویژه تولید كارگاهی آغاز می شود . شرایطی كه در آن سازمانهای دولتی فعالیت می كنند نیز مورد ارزیابی قرار گرفته و یك بررسی در ارتباط با كاربرد مدیریت كیفیت جامع در این نوع سازمانها با بكار گیری ده بعد انتخابی از مبحث مدیریت كیفیت جامع مورد ارزیابی قرار می گیرد .

فهرست مطالب چكیده :‏ ‏2‏ مقدمه :‏ ‏2‏ مدیریت كیفیت جامع ‏4‏ یك طبقه بندی از سازمانهای دولتی ‏6‏ كاربرد مدیریت كیفیت جامع ‏8‏ ابعاد مدیریت كیفیت جامع ‏10‏ كاربرد و استفاده سازمانهای دولتی از مدیریت كیفیت جامع ‏11‏ ‎1-‎حمایت مدیریت عالی :‏ ‏11‏ ‎2-‎رابطه مشتریان در یك سازمان متعهد به مدیریت كیفیت جامع ‏12‏ ‎3-‎روابط عرضه كننده در مورد سازمانهایی كه اصول مدیریت كیفیت ‏جامع به طور جدی بكار می گیرند ‏14‏ ‎4-‎مدیریت نیروی كار :‏ ‏18‏ ‎5-‎نگرش و رفتار كاركنان :‏ ‏20‏ ‎6-‎ فرایند صراحی محصول و یا خدمات : 21‏ ‎7-‎مدیریت جریان فرایند :‏ ‏24‏ ‎8-‎داده های كیفی و گزارش دهی :‏ ‏25‏ ‎9-‎نقش بخش كیفیت :‏ ‏26‏ ‎10-‎الگوبرداری ( بنچ مار كینگ ):‏ ‏27‏ نتایج ‏28‏
قيمت فايل:14500 تومان
تعداد صفحات:30
تعداد اسلايدها:30
خريد فايل از سايت مرجع
دسته بندی ها