کانال های تلگرام کندو

برای عضویت در کانال فرهنگیان در تلگرام کلیک کنید

گزارش تخصصی معلمان بررسی آسیب شناسی و عدم شرکت دانش آموزان در فعالیت های فرهنگی و پرورشی و نحوه بهبود بخشی به فرایند علاقه مند نمودن و تاثیر پذیری آنان

دسته بندي: مقالات / تحقیقات فرهنگیان / گزارش تخصصی
9 مهر

مقدمه
برنامه ریزی مناسب برای انجام هر کاری از اهمیت زیادی برخوردار است و فرایند انجام کارها  باید براساس برنامه از پیش تعیین شده صورت گیرد.. مربیان و معاونین پرورشی نیز باید برای انجام فعالیتهای پرورشی برنامه ریزی منظم و منسجمی طراحی کنند و فرایند انجام آن کار را بر طبق      برنامه ریزی صورت گرفته انجام دهند.
مسابقات فرهنگی و هنری یکی از میادین رقابت دانش آموزان در فعالیتهای پرورشی است.  شرکت در مسابقات فرهنگی و هنری یکی از مولفه های ارزیابی فعالیتهای پرورشی مدارس به طور عام و عاملین پرورشی مدارس به طور خاص است. به همین منظور همه مدارس به طور عام و عاملین پرورشی به طور خاص، سعی می کنند با تمام توان و قدرت در این مسابقات شرکت کنند و نمره ارزیابی مدرسه را در فعالیتهای پرورشی بالا ببرند. البته اجرای چنین فعالیتهای پرورشی در مدارس تنها بر عهده عاملین پرورشی نیست و همکاری و مساعدت کلیه پرسنل مدارس و دانش آموزان و حتی اولیای دانش آموزان در این امر لازم و ضروری است و علاوه بر اینها مولفه های دیگری از جمله امکانات مدارس، زمان و غیره در انجام فعالیتهای پرورشی در مدارس دخیل هستند. ولی نقش اصلی در فعالیتهای پرورشی بر عهده عاملین پرورشی است، اوست که باید از همه عوامل و امکانات مدرسه برای انجام چنین فعالیتهایی استفاده کند.
  کلید واژه ها:
 فعالیت پرورشی، عاملین پرورشی، مسابقات فرهنگی و هنری

شرکت در مسابقات فرهنگی و هنری ( مراحل آموزشگاهی و منطقه ای)
مسابقات فرهنگی و هنری یکی از شاخصهای ارزیابی مربیان و معاونین پرورشی است که طی ماههای بهمن و اسفند ماه برگزار می گردد. این مسابقات محل رقابت عاملین پرورشی در مناطق آموزش  و پرورش است. بدین منظور هر کدام از عاملین پرورشی سعی می کنند با حداکثر توان در این مسابقات شرکت کنند. البته مولفه های دیگری به غیر از مربی یا معاون پرورشی مدرسه، مانند نوع مدرسه، مدیران و همکاران ، وضعیت فرهنگی و معیشتی خانواده های دانش آموزان، امکانات مدارس، وضعیت تحصیلی، رشته و ... در میزان شرکت مدارس در این مسابقات دخیل هستند. ولی هیچکدام نمی توانند دلیل قابل قبولی بر عدم اجرا یا اجرای کم فعالیتهای پرورشی در مدارس باشند. به هر حال عاملین پرورشی مدارس نقش اصلی را در این امر دارند و باید نهایت تلاش خود را برای انجام فعالیتهای پرورشی در مدرسه انجام دهند.  
تجربه عملی: من برای اجرای مسابقات فرهنگی و هنری در مدرسه  به صورتی که حداکثر   دانش آموزان شرکت نمایند و نیز دانش آموزان مستعد شناخته شوند، مراحل زیر را انجام داده ام:
1-    اعلام فراخوان عمومی در اول سالتحصیلی به طرق اعلام سر صف و نصب در تابلو اعلانات؛
2-  مراجعه به کلاسها و بیان اهمیت شرکت در مسابقات و خلق انگیزه در دانش آموزان با ذکر مزايا و محسنات شرکت در مسابقات در مهر ماه؛
3-    تهیه و تکثیر برگه ثبت نام فعالیت ها به صورت کلاس به کلاس در مهر ماه؛
4-  بررسی برگه های ثبت نام دانش آموزان در مسابقات از لحاظ استعداد و توانایی و صحت و سقم اطلاعات ثبت شده در مهرماه؛
5-    گروهبندی دانش آموزان ثبت نام کرده در رشته های ثبت نامی در آبان ماه؛
6-  شناسایی دانش آموزان مستعد در هر رشته و انتخاب آنها به سر گروهی رشته ها و ابلاغ خواسته ها و برنامه های مورد نطر به آنها، تا گروه خود را برای انجام برنامه ها در فصل مسابقات ( بهمن و اسفندماه) آماده کند.( در آبان ماه سالتحصیلی)؛
7-    بیان اهمیت مسابقات در جلسات شورای دانش آموزی و  استفاده از کمک اعضای شورا در برگزاری مسابقات؛
8-  یک هفته مانده به شروع مسابقات با توجه به شناخت و اطلاعاتی که بدست آورده بودم ، دوباره گروهها را بررسی کرده، تغییرات لازم را در چیدمان گروهها انجام دادم؛(دی ماه)
9-  در آغاز مسابقات یک جلسه با سر گروهها برگزار کردم و دستورالعمل مسابقات را به طور کامل به آنها تفهیم کردم و از آنها خواستم تا طبق دستورالعمل آثار خود را به بنده تحویل دهند.
10-در طول برگزاری مسابقات هر روز به وضعیت گروهها رسیدگی می کردم تا به وضعیت آنها رسیدگی کردم تا آنها را برای اخذ نتیجه مطلوب تشویق کنم؛
11-بعد از برگزاری هر مسابقه، نحوه انجام کار و نتیجه کار را با گروهها تحلیل می کردم و نقاط قوت و ضعف برنامه ها را بررسی می کردیم.
12-انعکاس نتایج مسابقات به کل دانش آموزان از طریق نصب در تابلو اعلانات و تقدیر از دانش آموزان شرکت کننده در  مراسمات مختلف در مدرسه؛
راه های مشارکت، معلمان و کارکنان، دانش آموزان و اولیای آنان
مدیران مدارس وظایف و فعالیت های متعددی انجام می دهند. این وظایف در شش قلمرو طبقه بندی می گردد:
    1- آموزش و تدریس
    2- امور مربوط به کارکنان
    3- امور مربوط به دانش آموزان
    4- امور مالی و اداری
    5- امور مربوط به ارتباط مدرسه و اجتماع
    6- امور تسهیلات و تجهیزات موردنیاز مدارس 
  هر یک از عوامل انسانی واحدهای آموزشی، معلمان و کارکنان، دانش آموزان و اولیای آنان در صورت فراهم نمودن شرایط لازم می توانند در هر یک از قلمروهای یاد شده مشارکت کنند.
    1- مهمترین راه های مشارکت اولیای دانش آموزان در قلمرو آموزش و تدریس به ترتیب درجه اهمیت عبارتند از:
    - همکاری در ایجاد هماهنگی بین فعالیت های آموزشی و پرورشی مدرسه و خانواده
    - شرکت در جلسات مشترک با معلمان برای بهبود فعالیت های مدارس
    - مساعدت در شناسایی مشاغل و هدایت تحصیلی و شغلی فراگیران
    - مساعدت در شناسایی نیازهای آموزشی و پرورشی فراگیران
    - همکاری در برگزاری مسابقات گوناگون آموزشی و پرورشی مدارس
    2- مهمترین راه های مشارکت اولیای دانش آموزان در قلمرو امور مربوط به کارکنان مدرسه به ترتیب درجه اهمیت عبارتند از:
    - همکاری در برگزاری هرچه باشکوه تر مراسم بزرگداشت مقام معلم
    - تقدیر و تشکر از فرهنگیان و معلمان فعال و دلسوز بازنشسته
    - همکاری و مساعدت در انجام سفرهای زیارتی و سیاحتی فرهنگیان
    - مساعدت در تاسیس صندوق قرض الحسنه مدرسه
    3- مهمترین راه های مشارکت اولیای دانش آموزان در قلمرو مربوط به امور دانش آموزان به ترتیب درجه اهمیت عبارتند از:
    - همکاری در تهیه هدایا و جوایز به منظور تشویق و ترغیب دانش آموزان
    - همکاری در ارائه خدمات رفاهی به دانش آموزان کم بضاعت
    - همکاری در برگزاری گردش های علمی، آموزشی، تفریحی وتربیتی دانش آموزان
    - مشارکت در برگزاری مراسم مذهبی و تشویق دانش آموزان به انجام فرایض دینی
    - همکاری در ارائه خدمات بهداشتی برای تامین بهداشت جسمی و روانی دانش آموزان
    4- مهمترین راه های مشارکت اولیای دانش آموزان در قلمرو امور مالی و اداری مدارس به ترتیب درجه اهمیت عبارتند از:
    - ارائه کمک های مالی و مادی به مدارس
    - مساعدت فکری به مدیریت مدارس در اداره بهتر واحد آموزشی
    - همکاری در زمینه حسابداری و ثبت دفاتر مالی مدارس
    - همکاری در جذب و جلب کمک های مالی و مادی خیرین به مدارس
    - همکاری در تامین هزینه های مصرفی مدارس از قبیل قبض های آب و برق، تلفن و گاز
    5- مهمترین راه های مشارکت اولیای دانش آموزان در قلمرو ارتباط مدرسه و اجتماع به ترتیب درجه اهمیت عبارتند از:
    - حضور فعال در انجمن اولیا و مربیان و مشارکت در فعالیت های مدارس
    - همکاری در انعکاس نظرات و انتظارات مردم از مدارس
    - مساعدت در برقراری ارتباط موثر مدارس با مساجد و اماکن مذهبی و دینی جامعه
    - همکاری در استفاده مدارس از مراکز فرهنگی، تربیتی و آموزشی موجود در جامعه
    - مساعدت در انتقال صحیح فرهنگی، دینی و ملی به دانش آموزان
    6- مهمترین راه های مشارکت اولیای دانش آموزان در قلمرو تسهیلات و تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مدارس به ترتیب درجه اهمیت عبارتند از:
    - همکاری در تامین امکانات بهداشتی و کمک های اولیه مدارس
    - مساعدت در تهیه وسایل آموزشی و کمک آموزشی مدارس
    - مشارکت در بهسازی و زیباسازی محیط و فضاهای مدارس
    - همکاری در مرمت و تعمیر وسایل و امکانات و تجهیزات مدارس
    - تهیه و تامین وسایل و امکانات و تجهیزات موردنیاز مدارس
    راه های جلب مشارکت دانش آموزان در امور مدرسه:
    مهمترین راههای مشارکت دانش آموزان در امور مدرسه عبارتند از:
    - واگذاری مسئولیت به دانش آموزان
    - تشکیل کانون های مذهبی، علمی، فرهنگی، ورزشی و هنری توسط دانش آموزان و ترغیب آنان به شرکت فعال در آنها
    - محول کردن اجرای مراسم مختلف مدرسه به دانش آموزان
    - ایجاد رقابت های سالم بین فراگیران
    - استفاده از دانش آموزان فعال در فعالیت های فوق برنامه
    - توجیه معلمان برای استفاده از دانش آموزان در اداره مدرسه و کلاس
    - استفاده از توانمندی دانش آموزان (خط، طراحی، نقاشی و...)
    - محول کردن عمران و آبادانی مدرسه به دانش آموزان
    - رابط قرار دادن دانش آموزان بین مدرسه و خانواده برای جلب مشارکت اولیا
    راه های جلب مشارکت معلمان و کارکنان در امور مدرسه:
    مهمترین راه های مشارکت معلمان و کارکنان در امور مدرسه عبارتند از:
    - همکاری و مشارکت فعال در شوراهای مدرسه
    - بهره گیری از توانایی های دانش آموزان در فعالیت های کلاسی
    - تجهیز وسایل آموزشی موردنیاز تدریس توسط دانش آموزان
    - تجهیز کتابخانه مدرسه توسط دانش آموزان
    - هدایت و راهنمایی دانش آموزان در انجام فعالیت های گروهی
    - هدایت شغلی و تحصیلی دانش آموزان
    - ارائه خدمات مشاوره ای به دانش آموزان
    - تشکیل جلسات مشترک با دانش آموزان و اولیای آنها
    راه های جلب مشارکت صاحب نظران و متخصصان در امور مدرسه:
    - شناسایی افراد صاحب نظر و دلسوز به مسائل آموزش و پرورش
    - دعوت از آنها برای ایراد سخنرانی، معاینه پزشکی، تندخوانی، تندنویسی و...
    - دعوت از فارغ التحصیلان متخصص مدرسه
    راه های جلب مشارکت انجمن ها، موسسات و افراد خیر در امور مدرسه:
    - انجام مکاتبه با موسسات و انجمن ها برای جلب مشارکت آنها در امور مدرسه
    - استفاده از تولیدات دیداری، شنیداری، موسیقی و...
    نکات مهم در کسب موفقیت انجمن اولیا و مربیان مدارس:
    1- مشارکت اولیا و مربیان در تصمیم سازی و تصمیم گیری هایی که منجر به انجام بهینه فعالیت ها می شود.
    2- ایجاد ویژگی های کار مشارکت در اعضای انجمن اولیا و مربیان
    3- استقبال از مشارکت کنندگان با هر نیت وانگیزه و هدایت نمودن اهداف و نیازهای فردی به گروهی و عمومی وتلاش شود که گرایش های مادی در حد ممکن جای خود را به گرایش های معنوی دهد.
    4- پرهیز از شروع چندین طرح و برنامه به صورت همزمان در مدرسه (یک گام مطمئن در مسیر صحیح بهتر از صدگام درحاشیه و بیراهه دویدن است.)
    5- تقدیر و تشکر از وقت گذاری والدین برای فعالیت های انجمن (زیرا وقت گذاری خود نوعی هزینه است)
    6- مقید نمودن اعضای انجمن به عملیاتی و اجرا نمودن مصوبات (مجمع عمومی و جلسات انجمن)
    7- استفاده از جلسات عمومی انجمن برای آموزش موضوعات مشارکت
    8- تعیین نیازهای واقعی مدرسه و استفاده از تخصص و توان اولیا برای رفع نیازها
    9- هدف قرار ندادن کمک های مالی اولیا (کمک های مالی یکی از جنبه های مشارکت است نه کل آن)
    10- جلب اعتماد والدین (اگر والدین اعتماد کنند میزان مشارکت آنها از جمله کمک های مالی به مدرسه افزایش می یابد.)
    پیشنهادها:
    برای فراهم نمودن زمینه مشارکت مردم در آموزش و پرورش پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه می گردد:
    1- اصلاح ساختار فعلی آموزش و پرورش ضروری به نظر می رسد و در ساختار جدید باید اختیارات بیشتری به مدیران، معلمان و دانش آموزان و مردم داده شود.
    2- آموزش خانواده با جدیت بیشتری پیگیری شود.
    3- در آئین نامه اجرایی مدارس اختیارات بیشتری به انجمن اولیا و مربیان داده شود.
    4- دولت برای نهادینه کردن فرهنگ مشارکت در جامعه تلاش کند.
    5- به ارتقای کیفیت مدارس دولتی توجه شود.
    6- از طریق رسانه های گروهی بویژه صدا و سیما برنامه هایی برای توسعه مشارکت تدارک دیده شود.
    7- ایجاد مدرسه ویژه آموزش اولیا با کمک و حمایت هر منطقه.
راهکارهای اجرایی جهت بهبود کیفیت آموزشی و پرورشی
1- برنامه ریزی به منظور تبیین وضع موجود از طریق تجزیه و تحلیل آماری از وضعیت آموزشی دانش آموزان و آموزشگاه در طول سال تحصیلی
2- از آنجا که نماز مهمترین برنامه تربیتی در مدارس است لذا در برپایی آن اهتمام جدی صورت گرفته که تمامی مسؤلین و دبیران مدارس به اتفاق دانش آموزان در نماز جماعت شرکت می نمایند.
3- اجرای طرح استفاده از دانش آموزانی که از بنیه علمی قوی تری برخوردارند و برنامه ریزی برای آنان جهت کمک به دانش آموزان ضعیف درسی
4- توجه جدی به ارزشیابی مستمر
5- استفاده همکاران و دبیران از روش های فعال تدریس و شیوه های ارزشیابی جدید برای تعمیق یادگیری و مشارکت دانش آموزان فرآیند یاد دهی و یاد گیری
6- برنامه ریزی به منظور استفاده از آزمایشگاه و وسایل کمک آموزشی توسط دبیران
7-بهره گیری از دستاورد های اخلاقی ، علمی و فنی و اتخاذ تدابیر و شیوه های لازم در فراهم آوردن زمینه مناسب برای تجلی بروز استعدادها و تبدیل مدارس به فضایی بالنده و خلاق
8- شناسایی ناهنجاریهای رفتاری دانش آموزان و عوامل محیطی مرتبط و کوشش برای رفع این عوامل و اصلاح رفتار دانش آموزان با همکاری اولیاء و مربیان و مشاورین آموزشگاه ها
9- تلاش در جهت تغییر نگرش و بهبود روحیه کارکنان و معلمان نسبت به مدارس و افزایش مشارکت آنها در جهت ارتقاء کیفیت تحصیلی
10- ایجاد تحول در محیط فیزیکی آموزشگاه ها و وضعیت روانی و عاطفی دانش آموزان با استفاده از شورای دانش آموزی ، معلمان ، انجمن اولیاء و مربیان
11- برنامه ریزی جهت اجرای آزمون های چند مرحله ای و مسابقات علمی ، فرهنگی ، ورزشی ، تربیتی و ... به منظور ایجاد انگیزه در دانش آموزان
12- برنامه ریزی جهت استفاده بهینه از کارگاه های IT توسط دانش آموزان و دبیران
13- برنامه ریزی در جهت بسط و گسترش فرهنگ تحقیق و پژوهش در بین دانش آموزان و تعیین رابط پژوهشی در هر آموزشگاه به منظور ایجاد ارتباط فعال با پژوهشسراهای دانش آموزی
14- آسیب شناسی علل افت تحصیلی در دروس مختلف و اعمال تدابیر لازم و کاربردی جهت رفع مشکلات با همکاری گروه های آموزشی مدارس  
15- شناسایی دانش آموزانی که در پایه سوم راهنمایی با استفاده از تبصره قبول شده اند و اتخاذ تدابیر لازم در جهت تشکیل کلاس های تقویتی و فوق برنامه برای آنان
16- تحلیل کمی و کیفی نتایج امتحانات در نوبت های اول و پایان سال به تفکیک پایه و رشته تحصیلی ، شناسایی آسیب های موجود و ارائه راه کارهای اجرایی
17- برنامه ریزی در جهت تقویت همکاری و مشارکت اولیای دانش آموزان برای کمک به ارتقای کیفیت فعالیت های آموزشی و پرورشی مدارس
18-برنامه ریزی در جهت تشکیل مستمر شورای دبیران به منظور بحث و تبادل نظر و هماهنگی در امور آموزشی ، پرورشی و اداری مدارس و تأمین مشارکت معلمان در حسن جریان آموزشی و پرورشی و اداری مدارس
19- برنامه ریزی در جهت ایجاد ارتباط صحیح و مستقیم دو سویه بین دانش آموزان و اولیای مدارس از طریق تقویت تشکل های دانش آموزی
20- اتخاذ تدابیر لازم جهت بهره گیری مناسب از کتابخانه های مدارس و زمینه سازی توسعه و تجهیز آنها
21- اجرای فعالیت های فوق برنامه طبق دستور العمل های مربوطه و جذب دبیران توانمند ، فعال و علاقه مند
22- برگزاری کلاس های تقویتی جهت بهبود وضع درسی دانش آموزان
23- اعطاء جوایز به نفرات اول تا سوم درسی هر کلاس
24- شرکت دانش آموزان در مسابقه علمی آینده سازان ، المپیاد های علمی ، آزمون های طرح جامع و تشویق دانش آموزان به شرکت در آزمون های قلم چی و غیره
1- برنامه ریزی به منظور تبیین وضع موجود از طریق تجزیه و تحلیل آماری از وضعیت آموزشی دانش آموزان و آموزشگاه در طول سال تحصیلی
2- از آنجا که نماز مهمترین برنامه تربیتی در مدارس است لذا در برپایی آن اهتمام جدی صورت گرفته که تمامی مسؤلین و دبیران مدارس به اتفاق دانش آموزان در نماز جماعت شرکت می نمایند.
3- اجرای طرح استفاده از دانش آموزانی که از بنیه علمی قوی تری برخوردارند و برنامه ریزی برای آنان جهت کمک به دانش آموزان ضعیف درسی
4- توجه جدی به ارزشیابی مستمر
5- استفاده همکاران و دبیران از روش های فعال تدریس و شیوه های ارزشیابی جدید برای تعمیق یادگیری و مشارکت دانش آموزان فرآیند یاد دهی و یاد گیری
6- برنامه ریزی به منظور استفاده از آزمایشگاه و وسایل کمک آموزشی توسط دبیران
7-بهره گیری از دستاورد های اخلاقی ، علمی و فنی و اتخاذ تدابیر و شیوه های لازم در فراهم آوردن زمینه مناسب برای تجلی بروز استعدادها و تبدیل مدارس به فضایی بالنده و خلاق
8- شناسایی ناهنجاریهای رفتاری دانش آموزان و عوامل محیطی مرتبط و کوشش برای رفع این عوامل و اصلاح رفتار دانش آموزان با همکاری اولیاء و مربیان و مشاورین آموزشگاه ها
9- تلاش در جهت تغییر نگرش و بهبود روحیه کارکنان و معلمان نسبت به مدارس و افزایش مشارکت آنها در جهت ارتقاء کیفیت تحصیلی
10- ایجاد تحول در محیط فیزیکی آموزشگاه ها و وضعیت روانی و عاطفی دانش آموزان با استفاده از شورای دانش آموزی ، معلمان ، انجمن اولیاء و مربیان
11- برنامه ریزی جهت اجرای آزمون های چند مرحله ای و مسابقات علمی ، فرهنگی ، ورزشی ، تربیتی و ... به منظور ایجاد انگیزه در دانش آموزان
12- برنامه ریزی جهت استفاده بهینه از کارگاه های IT توسط دانش آموزان و دبیران
13- برنامه ریزی در جهت بسط و گسترش فرهنگ تحقیق و پژوهش در بین دانش آموزان و تعیین رابط پژوهشی در هر آموزشگاه به منظور ایجاد ارتباط فعال با پژوهشسراهای دانش آموزی
14- آسیب شناسی علل افت تحصیلی در دروس مختلف و اعمال تدابیر لازم و کاربردی جهت رفع مشکلات با همکاری گروه های آموزشی مدارس  
15- شناسایی دانش آموزانی که در پایه سوم راهنمایی با استفاده از تبصره قبول شده اند و اتخاذ تدابیر لازم در جهت تشکیل کلاس های تقویتی و فوق برنامه برای آنان
16- تحلیل کمی و کیفی نتایج امتحانات در نوبت های اول و پایان سال به تفکیک پایه و رشته تحصیلی ، شناسایی آسیب های موجود و ارائه راه کارهای اجرایی
17- برنامه ریزی در جهت تقویت همکاری و مشارکت اولیای دانش آموزان برای کمک به ارتقای کیفیت فعالیت های آموزشی و پرورشی مدارس
18- برنامه ریزی در جهت تشکیل مستمر شورای دبیران به منظور بحث و تبادل نظر و هماهنگی در امور آموزشی ، پرورشی و اداری مدارس و تأمین مشارکت معلمان در حسن جریان آموزشی و پرورشی و اداری مدارس
19- برنامه ریزی در جهت ایجاد ارتباط صحیح و مستقیم دو سویه بین دانش آموزان و اولیای مدارس از طریق تقویت تشکل های دانش آموزی
20- اتخاذ تدابیر لازم جهت بهره گیری مناسب از کتابخانه های مدارس و زمینه سازی توسعه و تجهیز آنها
21- اجرای فعالیت های فوق برنامه طبق دستور العمل های مربوطه و جذب دبیران توانمند ، فعال و علاقه مند
22- برگزاری کلاس های تقویتی جهت بهبود وضع درسی دانش آموزان
23- اعطاء جوایز به نفرات اول تا سوم درسی هر کلاس
24- شرکت دانش آموزان در مسابقه علمی آینده سازان ، المپیاد های علمی ، آزمون های طرح جامع و تشویق دانش آموزان به شرکت در آزمون های قلم چی و غیره
مشکلات:
۱) کمبود نیروهای متخصص، متعهد، جوان و با انگیزه
۲) عدم رغبت نیروهای باتجربه و خبره برای قبول پست معاونت پرورشی به خاطر پایین بودن حق مسئولیت در مقایسه با داشتن حتی یک روز اضافه کاری.
۳) کمبود نیروهای کارشناس در چارت مدیریت آموزش و پرورش که متاسفانه با وجود اینکه در بخش پرورشی مناطق با ۲الی ۳ و یا بعضا ۴ نیروی انسانی باید دو وظیفه بزرگ و پرمشغله، یکی مدیریت و برنامه ریزی کلیه فعالیتهای مربیان و معاونین پرورشی و دیگری کارهای اجرایی که در سه بخش یعنی:
الف) یک مافوق در سازمان با حجم وسیع بخشنامه و دستورالعمل
ب) در بخش خود مدیریت شهرستان، برگزاری مناسبتها، مراسم ملی مذهبی، زنگها و همایش های متعدد
ج) در بخش مدارس مسئول پاسخگویی تعداد زیادی از مربیان، معاونین، مشاورین، مدیران مدارس و ارسال بخشنامه های متعدد، برگزاری مسابقات مختلف ازجمله فرهنگی و هنری و بررسی و باز خورد فعالیتهای آنها و ارتباط، همکاری و تعامل با ارگانهای دولتی دیگر از قبیل: بسیج، انجمن اسلامی، فرمانداری، هلال احمر، صدا و سیما، بهداشت و درمان، سازمان تبلیغات و دیگر ارگانهای دولتی و بعضا غیردولتی و صدها فعالیت دیگر که از حوصله این مقال خارج است. آیا به نظر می رسد ۲ الی ۳ نفر در سطح مدیریت یک شهرستان از پس این همه فعالیت به نحو احسن برمی آیند؟
آیا وقت آن نشده است که فکری به حال افزایش کارشناسان فرهنگی و هنری مدیریت های آموزش و پرورش کرد؟ در حالی که ما برای یک مدرسه با ۱۵۰ دانش آموز یک نیروی ۶روزه اختصاص می دهیم که انصافا نیاز است. آیا برای انجام کلیه فعالیتهای یاد شده در سطح یک شهرستان با داشتن حداقل ۲۰۰ مدرسه اختصاص ۲ الی ۳ نیرو کافی است؟
● چاره چیست؟
با نگاهی امیدبخش و مثبت نگر به فعالیتهای مجموعه جدید و با آگاهی از برنامه های مدون و راهبردی کوتاه مدت و میان مدت و بلندمدت می توان این تلنگر را نیز به خودمان بزنیم که آیا وقت آن نرسیده که به پالایش بخشی از نیروهای بی انگیزه و ناکارآمد موجود و انتخاب و انتصاب نیروهای جدید وسواس بیشتری به خرج داد، چه نیروهایی که از بخش آموزش هستند و چه نیروهایی که به تازگی و با پشت سرگذاشتن آزمون و در مرحله بعد مصاحبه قصد آمدن به این حوزه را دارند از این رو پیشنهاد می شود:
۱) امر احیاء پرورشی باید دقیق، با حوصله و بدون شتابزدگی باشد و در مدارسی که با وجود استحقاق معاونت از نیروهایی به عنوان مربی استفاده نمود تا در صورت صلاحیت داشتن در آینده به عنوان معاون پرورشی و تربیت بدنی به کارگیری گردد. 
۲) در انتخاب معاون پرورشی و تربیت بدنی مناطق و استانها کمال وسواس و دقت به عمل آید چرا که موتور حرکت این تفکر در استانها و شهرستانها معاونین هستند.
۳) تیمی واقعی، دلسوز و کارآمد مسئولیت پالایش و گزینش نیروهای موجود و جدید را برعهده گیرند.
۴) در خصوص ارتقاء سطح علمی و هنری مربیان و معاونین نیز باید چاره ای اندیشید و با علوم روز آشنا نمود و آنها را به روز کرد.
۵) تعامل و استفاده از تجربیات و تحقیقات و منابع علمی نهادهای فرهنگی دیگر مانند حوزه علمیه قم و صدا و سیما و آیا:
نمی توان با ایجاد انگیزه های مختلف مادی و معنوی، نیروهایی را جذب این حوزه کرد که با هوشترین، فعالترین، با انگیزه ترین و مقتدرترین باشند. تا برای دانش آموزان، مربی و معاون پرورشی و تربیت بدنی تداعی گر شخصیتی باشد که همیشه آرزو داشته اند همانند او باشند. کسی که بتوان به او تکیه کرد چرا که اگر به جای دانش آموز از من بپرسند دوست داری مربی و معاون پرورشی شما چه خصوصیتی داشته باشد؟ می گویم: کسی که صفات انبیاء را به معنای واقعی در خود داشته باشد، کسی که مهربانی را خجل کرده است و تواضع در مقابلش زانو می زند، ایثار فدایش می شود. او در میان معلمانم عالمترین است در ورزش سرآمد است، از مسائل روز آگاهی دارد، برای تمامی سوالاتم جوابی دارد و برای تشویقم به ادای نماز نیاز نیست که فلسفه آن را توضیح دهد، او آن قدر دوست داشتنی است که هنگامی که آستینهایش را برای وضو گرفتن بالا می زند، مرا به دنبال خود می کشد، او گمشده من است، رازهایم را با او در میان می گذارم، مشاور خوبی برای من است، هرگاه دلتنگش شوم حتی اگر ساعت ۲ نصف شب باشد به او زنگ می زنم و واگویه هایم را با او می گویم. اصلا برای دیدنش به مدرسه می روم، اگر بگویند مدرسه کجاست؟ می گویم جایی که من او را ببینم.

 

قيمت فايل:10000 تومان
تعداد صفحات:120
خريد فايل word
دسته بندی ها