کانال های تلگرام کندو

برای عضویت در کانال فرهنگیان در تلگرام کلیک کنید

دانلود درس پژوهی علوم پنجم ابتدایی درس شنیدن

دسته بندي: مقالات / تحقیقات فرهنگیان / درس پژوهی
3 بهمن

اهداف

هدف کلی : آشنایی دانش آموزان با ساختمان و کار اندام حسی ، شنوایی

هدف های جزئی : 1 – با اندام حس شنوایی آشنا شوند 2 – اجزای اصلی تشکیل دهنده گوش را تشخیص دهند 3 – نام عیب های مهم گوش وعلت به وجود امدن آنها را بدانند 0 4 – راه های مراقبت از گوش را درک کنند 0 5 – یاد بگیرند که چگونه می شنوند

هدف های رفتاری : 1 – اندام حس شنوایی را نام ببرند 0 (دانستنی ) 2 – اجزای تشکیل دهنده گوش را با رسم شکل نشان دهند 0(مهارتی ) 3 – عیب های مهم گوش را شرح دهند0 (دانستنی ) 4 – به حفظ بهداشت وسلامت گوش اظهار علاقه نشان دهند 0 (نگرشی ) 5 – عیب های مهم گوش را شرح دهند 0(دانش) 6 – چگونگی شنیدن صدا را تفسیر کنند(مهارتی)

نکات کلیدی : شنیدن ، لرزش ، پرده گوش ، ساختمان گوش ، عیب های گوش ، فضا ومدل کلاس : کلاس درس معمولی

راهبرد های انتخابی روش تدریس : روش تدریس اعضای تیم راهبرد ایجاد انگیزه : معلم : یک دانش آموز را به جلوی کلاس می خواند در حالی که گوش های او را با پنبه پوشانده است وبا او چند جمله صحبت می نماید واو به طور دیگر پاسخ می دهد ویا اصلا پاسخ نمی دهد 0وتوجه بچه ها به گوش وکار های مهم آن جلب خواهد شد

ارزشیابی تشخیصی :

1 – در همه اندام های حسی وجود دارد که پیام را در یافت کرده و به مغز انتقال می دهد 0 2 – چشم یک اندام حس 0000000است0 3 – همه ی اندام های حسی در سر قرار دارند 0 صحیح غلط 4 – دستگاه عصب را تعریف کنید ؟ 5 – چه اندام های حسی فقط در سر قرار دارند ؟ مراحل تدریس : مرحله اول : آماده کردن سوالات آزمون و متن درس معلم متن درس را به چند قسمت مساوی تقسیم می نماید که شامل : 1 – قابل تقسیم باشد 0 2 – دشواری وکمیت 3 – مستقل از هم 4 – متن چالشی و سوالات آزمون را از قبل آماده می نماید 0 مرحله دوم : خواندن متن درس در گروه متن درس در گروه خوانده می گردد و در کروه بحث می گردد ونظرات پخته می گردد ویکی از اعضا در کلاس تدریس می نماید 0 در این مرحله بعد از اینکه متن درس توسط گروه ها خوانده شد وبحث گردید یک نفر از دانش آموزان با استفاده از ماکت گوش و تصاویر کتاب متن را شرح وتوضیح می دهد ومعلم نظارت می نماید 0 مرحله سوم : آزمون مطالب معلم سوالات را که از قبل تهیه نموده است در اختیار اعضای تیم قرار می دهد سوالات بیشتر چند گزینه ای و صحیح وغلط می باشد چون راحت تراست 1 – نا راحتی های شنوایی به کمک دستگاهی به نام شنوایی سنج اندازه گیری می گردد صحیح غلط 2 – هر چیزی که صدا ایجاد می نماید باعث لرزش هوا می گردد صحیح غلط 3 – پرده گوش در انتهای سوراخ گوش قرار داده شده است 0 صحیح غلط 4 – لرزش پرده گوش به کدام قسمت سر می رسد ؟ الف ) عصب ب ) حلزون مانند ج ) لاله گوش 5 – ابتدای رشته های عصب شنوایی که پیام شنوایی را به مخ می رسانند در کدام قسمت گوش قرار دارند ؟ الف ) قسمت حلزون مانند گوش ب) انتهای سوراخ گوش ج ) پرده گوش د ) درون سوراخ گوش 6 – هر چیزی که صدا ایجاد کند باعث 0000000می گردد 0 7 – علت سنگینی گوش :جمع شدن مواد ترشحی درون سوراخ گوش که برروی پرده انتهایی است 0 صحیح غلط 8 – کدام مورد راه های مراقبت از گوش نیست 0 الف ) چیز نوک تیز وارد گوش نکنیم ب ) هرگز به گوش کسی ضربه نزنیم ج ) هنگام کار کردن پلک هارا با دست نمالیم د) در گوش کسی داد نزنیم در پایان خود دانش آموزان سوالات را تصحیح مکنند و نمره تیم جمع شده و معدل تیمی داده می گردد و با معدل گروه ها مقایسه می گردد در این روش چون آزمون ارزشیابی پایانی هم وجود دارد نیازی به ارزشیابی پایانی ندارد 0 تعیین تکالیف : تکلیف تمرینی : 1 – عیب های گوش را شرح دهید ؟ 2 – راه ها ی مراقبت از گوش را بنویسید 0

تکلیف خلاقیتی : به صداهای محیط اطراف منزل دقت کنید و چگونه شنیدن صدا را به کلاس گزارش نمایید

تگ هاي مطلب: درس پژوهی علوم پنجم, درس پژوهی ابتدایی, درس پژوهی پنجم ابتدایی, دانلود درس پژوهی
قيمت فايل:3000 تومان
تعداد صفحات:27
خريد فايل word
دسته بندی ها