سایت کاریابی جویا کار

روش تحقيق

دسته بندي: مقالات / ادبیات
30 شهریور

روش تحقيق

موضوعات از نظر سطح وسعت به 3دستة

دورة مك كاتيز

تبديل مسئلة ذهني به موضوع تحقيق

انواع تحقيق

تحقيق پيمايشي

تحقيق ميداني field  research

تحقيق آزمايشي Experimental  research

متغيير

مراحل تحقيق

نقش شيوة آزمايشي

Science علم

 پاراديم

تعريف دوم پارادايم

فرق فرضيه با پيش فرق

اخلاق علمي

ورود تحقيق در علوم

رويكرد پوزيتيويست

توصيف

تبيين

روش قياسي deducation

گفتار تئوريك (نظري )            

گفتار مشاهدهاي (تجربي )

انواع پژوهش از نظر هدف

در تحقيقات به لحاظ اخلاقي بايد شرايطي را لحاظ كرد

آزمون فرافكن

مؤلفه هاي لازم جهت ايجاد شرايط مساعد براي كار تحقيق يا تضمين امنيت افراد مورد مطالعه

راز داري

گمنامي

جلب رضايت پاسخگو

منابع انتخاب موضوع تحقيق

معيارهاي نهايي در انتخاب موضوع

مراحل تبديل يك موضوع به تحقيق

 مطالعات اكتشافي

مطالعات توصيفي

مطالعات تبييني

تقسيم بندي مطالعات از نظر زمان

مطالعات طولي 3 نوع مي باشد

مراحل تنظيم طرح تحقيق

عملياتي كردن مفاهيم

انواع اعتبار

روايي

روش سنجش خطا

انواع متغيرها

متغير اسمي Nominal  

متغير ترتيبي ordinal   

متغير فاصله اي interal  

 سطح سنجش نسبي  

شاخصهاي گرايش به مركز

شاخص پراكندگي

واريانس

توزيع

سطح اطمينان

نمونه گيري sanpling

چهار چوب نمونه گيري sampling  fram

نمونه گيري به دو نوع تقسيم مي شود

در طرح ريزي نمونه گيري 3 مرحله بايد طي شود

نمونه گيري خوشه اي cluster  S

نمونه گيري متناسب با كل

تفاوت نمونه گيري احتمالي با غير احتمالي

نمونه گيري غير احتمالي

عناصر اين روش

قواعدي كه بايد در پرسشنامه بايد رعايت شود

انواع سؤالات

ايراد سؤالات قالبي

رفع اين ايراد

نحوةاستخراج پرسشنامه

تعداد سؤالات

استخراج اطلاعات

وضعيت تأهل

تعيين رنج

منزلت شغلي

پايگاه اقتصادي و اجتماعي

ترتيب پرسشنامه

پيش آزمون pretest  

تهية جدول يك بعدي

تحليل ثانويه

روش ديگر در تحليل داده هاي موجود

مراحل تحليل

منبع ، مآخذ ، مرجع  Reference

شاخص Index  و مقياس Scale

ساخت مقياس براي اندازه گيري مفاهيم :

مقياس ليكرت Likert

مقياسها

مقياس فاصله اي بوگاردوس

ايراد طيف بوگاردوس 

مقياس ترستون

مقياس گاتمن

تيپ غيرمقياسي

خطا

آمار

 

با عضويت ويژه در سايت کندو فايل ها را با 50% تخفيف خريداري نماييد. جهت عضويت کليک کنيد
تگ هاي مطلب: دانلود مقاله ادبیات با عنوان روش تحقيق, دانلود مقاله ادبیات،دانلود تحقیق ادبیات،پایان نامه ادبیات،تحقیق ادبیات فارسی،سایت مقالات ادبیات،تحقیق زبان فارسی،
قيمت فايل:9000 تومان
تعداد صفحات:70
خريد فايل word
ارسال نظر
عکس خوانده نمی شود
دسته بندی ها
تبلیغات متنی