کانال های تلگرام کندو

برای عضویت در کانال فرهنگیان در تلگرام کلیک کنید

دانلود درس پژوهی علوم اول ابتدایی درس حرکت زندگی با کدام یک آسان تر است؟

دسته بندي: مقالات / تحقیقات فرهنگیان / درس پژوهی
30 بهمن

اهداف کلی :

زندگی با کدام یک آسان تر است؟ اهداف جزیی: آشنایی با انواع وسایل حرکتی وانرزی مورد نیاز؟ اهداف رفتاری: فراگیران بتوانند انرژی هایی را که حرکت ایجاد می کنند نام ببرند؟(دانشی) فراگیران بتوانند قایق یا فرفره را با کاغذ بسازند؟(مهارتی) فراگیران بتوانند با شناخت انرژی هایی که خداوند بدون هزینه در اختیار انسان قرار داده به وجود خداوند قادر مطلق پی ببرند؟(نگرشی) فراگیران بتوانند از طریق شناخت هماهنگی عوامل موثر در حرکت به کارگروهی ترغیب شوند؟(نگرشی) وسایل مورد نیاز: پوستر از تصاویر وسایل نقلیه جدید وقدیم-فرفره-بادبزن رفتارورودی: برقراری ارتباط با لبخند وارد کلاس می شویم وبه بچه ها سلام می کنیم وبعد از احوال پرسی و حضور غیاب درس جلسه قبل را پرسش می کنیم تا ببینیم بچه ها چیزی یادشون هست یانه؟به تصادف یکی ا بچه ها رو انتخاب می کنیم زهرا تو بگو:چرا بهتر است از دوچرخه به جای موتوراستفاده کنیم ؟اجازه خانم چون دوچرخه هوا را آلوده نمی نماید. ایجاد انگیزه: معلم در حالی که یک دست او بادبزن ودر دست دیگرش فرفره بود وارد کلاس می گردد.بچه ها با تعجب معلم را نگاه می کنند. اجرای تدریس: با حرکت بادبزن به طرف دانش آموزان این سوال را مطرح می کنیم که چه چیزی احساس می کنید؟بعضی از بچه ها می گویند که خنکی وبعضی ها هم می گویند باد سپس این را مطرح می کنیم که اگر بچه ها یادتون باشه در درس های قبل گفتیم که با باعث حرکت بادبان در قایق ودر نتیجه حرکت قایق روی آب می گردد یل باد باعث حرکت دستگاه هایی که در منجیل بود می شه و برق تولید می کنه. مریم می گه آره خانم من یادمه.معلم می گوید: آفرین مریم جان وادامه می دهد بچه ها با تکان دادن بادبزن کنار فرفره وایجاد باد می تونیم باعث حرکت فرفره شویم با این کار دانش آموزان با نحوه حرکت آشنا می شوند واز آن ها سوال می پرسیم که آیااگر باد به فرفره نخوره آیا باز هم اون حرکت می کنه؟ بچه ها می گویند : نه.دوباره پرسش می کنیم که اگر فرفره حرکت نکنه یا اون دستگاه هایی که تو منجیل بود آیا فایده ای دارند؟دوباره بچه ها می کن نه.پس وسایلی که حرکت نکنند برای ما فایده ای ندارند.وسایل با حرکت است که به ما در کارها و زندگی کمک می کنند.معلم از بچه ها می پرسه آیا کسی تا به حال به مسافرت رفته؟بچه ها شروع به سروصدا می کنند وهر کسی یه چیزی می گه.یکی از بچه ها می گه:ما عید بااتوبوس به مسافرت رفتیم.یکی دیگه می گه:ماباقطار به مشهد رفتیم و…. به هر حال هر کی چیزی می گوید. ومعلم ادامه می دهد خوب بچه ها تا حدودی با وسایل نقلیه آشنا هستید. زینب از ته کلاس می پرسه: خانم اجازه وسایل نقلیه دیگه چیه؟ معلم می گوید: همون وسایلی که گفتید با اونها رفتید به مسافرت. بچه ها قدیم که ماشین نبود از اسب یا کالسکه استفاده می کردند که از جایی به جایی برند . درست که با این وسایل دیر به مقصد می رسیم اما آلودگی که ماشین وقطار داره اونا نداشتند چون با بنزین کار می کنه. همه وسایل نقلیه که امروزه می بینیم به مرور پیشرفت کرده وزندگی رو برای ما راحت تر کرده اما آلودگی آنها بیشتر شده است. ارزشیابی تکوینی: بچه ها را گروه بندی کرده واز هر کدام سوالی می پرسیم. از گروه اول می پرسیم که وسایلی را نام ببرید که با انرژی باد حرکت می نماید؟ از گروه دوم می پرسیم که وسایلی را نام ببرید که با انرژی برق حرکت می نماید؟ از گروه سوم می پرسیم که وسایلی را نام ببرید که با انرژی بنزین حرکت می نماید؟ رفع نقص و مرور درس: از بچه ها می پرسیم کسی سوالی نداره؟جواب می دهند :نه. به طور تصادفی از یکی از بچه ها می پرسیم که ماشین با چه انرژی ای حرکت می نماید؟جواب می دهد بنزین وبازخورد مناسبی را به آن می دهیم مثلا می گوییم آفرین دختر گلم ارزشیابی پایانی: به صورت تصادفی از هر گروه یک نفر را انتخاب می کنیم وسوال می پرسیم. گروه اول:زهرا تو بگو باد باعث حرکت چه وسایلی می گردد؟ گروه دوم:مریم تو به نظر تو برق باعث حرکت چه وسایلی می گردد؟ گروه سوم :زینب تو بگو بنزین باعث حرکت چه وسایلی می گردد؟ ارایه تکلیف: با کاغذ یک قایق درست کنید و آن را در یک ظرف آب قرار دهید وبا ایجاد باد از طریق باد بزن باعث حرکت قایق روی آب شوند ودر جلسه بعد مشاهدات خود را بیان کنند.

آنچه در این مجموعه وجود دارد:چکیدهمقدمه بیان مسئلهتبین ضرورت و اهمیت موضوعیک دوره درس پژوهیبرنامه ریزی درس پژوهشیاهداف کلیهدف درس پژوهیحیطه عاطفینحوه تقسیم کارویژگی های طرح درس ( سناریو )زمان بندي نحوه اجرا چالش های فرا روی گروه و راهکارهای گروه برای مقابله با آن هاارزشیابی تدریسطرح درستدریس اول*بازاندیشی و تجدید نظر براساس تفکر گروهجلسه دوم درس پژوهیتعیین امکانات مورد نیازارزشیابی تدریس معایب تدریس :چالش های فرا روی گروه و راهکارهای گروه برای مقابله با آن هاروش تعیین اثربخشی نتایج اجرایی درس پژوهیارایه گزارش پایانیدیدگاه اعضای شرکت کننده در درس پژوهی پیرامون نقاط قوت و ضعفراهبرد های یاد دهی – یادگیری ابزار و امکانات مورد نیاز گروهچالش های فرا روی گروه : روش تعیین اثر بخشی نتایج اجرای درس پژوهی:امکانات مورد نیاز گروهنتایج حاصله:فهرست منابع و مآخذ :

تگ هاي مطلب: درس پژوهی اول ابتدایی, دانلود درس پژوهی
قيمت فايل:3000 تومان
تعداد صفحات:26
خريد فايل word
دسته بندی ها