سایت کاریابی جویا کار

آیا کافی نت یا دفتر خدمات اینترنتی دارید؟
همین حالا اینجا کلیک کنید

دانلود رایگان سوالات دکتری دولتی 92 تمامی رشته ها

دسته بندي: کنکور، آزمون و دانشگاه / دولتی نیمه متمرکز 92
18 اسفند

بنا به درخواست شما کاربران عزیز سوالات کنکور دکتری دولتی سال 92 تمامی رشته ها به همراه پاسخنامه به تدریج در این پست قرار داده خواهد شد.

سوالات کلیه رشته های گروه فنی و مهندسی و علوم انسانی در این پست قرار گرفت.

پاسخنامه تستی توسط سازمان سنجش متتشر نشد.

 

 دانلود رایگان سوالات دکتری دولتی 92 - گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی

 دانلود رایگان سوالات و پاسخنامه کنکور دکتری دولتی 92 - گروه علوم پایه

دانلود رایگان سوالات و پاسخنامه دکتری دولتی 92 - گروه کشاورزی

دانلود رایگان سوالات و پاسخنامه دکتری دولتی 92 - گروه هنر

 دانلود رایگان سوالات دکتری دولتی 92 - گروه علوم پزشکی

 دانلود رایگان سوالات دکتری دولتی 92 - گروه دامپزشکی

دانلود رایگان سوالات دکتری دولتی 92 - گروه زبان

 

نام رشته 

دانلود سوالات دکتری 92 رشته آزمون استعداد تحصیلی گروه علوم انسانی + پاسخنامه تستی

دانلود سوالات دکتری 92 رشته آزمون استعداد تحصیلی گروه فنی و مهندسی + پاسخنامه تستی

دانلود سوالات دکتری 92 - مجموعه زبان انگلیسی (عمومی کلیه رشته ها)
دانلود سوالات دکتری 92 کد 2301 رشته مهندسی برق – الکترونیک + پاسخنامه تشریحی
  دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۰۲-مهندسی برق-مخابرات-میدان
  دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۰۳-مهندسی برق-مخابرات(سیستم)
  دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۰۴-مهندسی برق-قدرت
  دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۰۵-مهندسی برق-کنترل
  دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۰۶-مهندسی برق-هوش ماشین و رباتیک

 دانلود سوالات دکتری 92 رشته مهندسی عمران – سازه – ۲۳۰۷

دانلود سوالات دکتری 92 رشته مهندسی عمران – مهندسی زلزله – ۲۳۰۸ 

دانلود سوالات دکتری 92 رشته مهندسی عمران – مکانیک خاک و پی – ۲۳۰۹ 

  دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۱۰-مهندسی عمران-سازه های هیدرولیکی
دانلود سوالات دکتری 92 رشته مهندسی عمران – راه و ترابری – ۲۳۱۱

دانلود سوالات دکتری 92 رشته مهندسی عمران – سازه های دریایی- ۲۳۱۲

دانلود سوالات دکتری 92 رشته مهندسی عمران – آب 2313

دانلود سوالات دکتری 92 رشته مهندسی عمران – برنامه ریزی حمل و نقل – ۲۳۱۴ 

  دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۱۵-مهندسی عمران-مدیریت ساخت

  دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۱۶-مهندسی عمران-محیط زیست

  دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۱۷-مهندسی عمران-نقشه برداری-ژئودزی

  دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۱۸-مهندسی عمران-نقشه برداری-فتوگرامتری

  دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۱۹-مهندسی عمران-نقشه برداری-سنجش از دور
دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد۲۳۲۰-مهندسی عمران نقشه برداری-سیستم اطلاعات جغرافیایی
  دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۲۱-مهندسی مکانیک-ساخت و تولید

دانلود سوالات دکتری 92 رشته مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی ( دینامیک جامدات ) – ۲۳۲۲ 

دانلود سوالات دکتری 92 مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی (دینامیک ،کنترل و ارتعاشات) – ۲۳۲۳ 

دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۲۴-مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی

دانلود سوالات دکتری 92 مهندسی مکانیک- مهندسی خودرو (سیستم های تعلیق - ترمز و فرمان)

دانلود سوالات دکتری 92 مهندسی مکانیک- مهندسی خودرو - قوای محرکه 

دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ - مهندسی مکانیک - خودرو - سازه و بدنه 2327
دانلود رایگان سوالات دکتری۹۲- مهندسی مکانیک - مهندسی پزشکی (بیو مکانیک)
دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ - مهندسی مکانیک - مهندسی راه آهن - 2329
دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۳۰- مهندسی دریا
دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۳۱-مهندسی هوافضا-آئرودینامیک
دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۳۲-مهندسی هوا فضا-جلو برندگی پیشرفته
دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۳۳-مهندسی هوا فضا-سازه های هوایی
دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۳۴-مهندسی هوا فضا-مکانیک پرواز و کنترل ماهواره
دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۳۵-مهندسی معدن-اکتشاف
  دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۳۶-مهندسی معدن استخراج
  دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۳۷-مهندسی معدن-فراوری مواد معدنی
دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۳۸-مهندسی معدن-مکانیک سنگ
  دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۳۹- مهندسی پلیمر – صنایع پلیمر
  دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۴۰-مهندسی پلیمر-فرایندهای پلیمریزاسیون
  دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۴۱-مهندسی پلیمر-کارشناسی صنایع رنگ
  دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۴۲-مهندسی پلیمر-کارشناسی رنگ و چاپ
  دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۴۳-مهندسی محیط زیست-منابع آب
  دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۴۴-مهندسی محیط زیست-آب و فاضلاب
  دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۴۵-مهندسی محیط زیست-مواد زائد جامد
  دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۴۶-مهندسی محیط زیست-آلودگی هوا

دانلود سوالات دکتری 92 رشته مهندسی پزشکی - بیوالکتریک - 2347

  دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۴۸-مهندسی پزشکی-بیو مکانیک
  دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۴۹-مهندسی پزشکی بیومتریال
  دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۵۰- مجموعه مهندسی صنایع
دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۵۱-مهندسی نفت-نفت و بهره برداری مخازن
دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۵۲-مهندسی نفت-اکتشاف
دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۵۳-مهندسی نفت-مهندسی مخازن هیدرو کربوری
دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۵۴-مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

دانلود رایگان سوالات دکتری۹۲ کد۲۳۵۵-مهندسی کامپیوتر-معماری سیستم های کامپیوتری(سخت افزار)

  دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۵۶-مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی
  دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۵۷-مهندسی کامپیوتر-الگوریتم و محاسبات
  دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۵۸-مهندسی کامپیوتر-فناوری اطلاعاتit
  دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۵۹- مهندسی مواد و متالورژی
  دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۶۰-مهندسی شیمی-تمام گرایشها
  دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۶۱-مهندسی شیمی-مهندسی پلیمر
  دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۶۲-مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی ومحیط زیست
  دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۶۳-مهندسی فناوری نانو-نانو مواد
  دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۶۴- مهندسی فناوری نانو-نانوالکترونیک
  دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۶۵-مهندسی هسته ای-شکافت،کاربرد پرتوها
  دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۶۶-مهندسی هسته ایی-شکافت،راکتور
  دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۶۷-مهندسی هسته ایی-شکافت،پرتوپزشکی
  دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۶۸-مهندسی هسته ایی-شکافت-چرخه سوخت
  دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۶۹- مهندسی هسته ای – گداخت
  دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۷۰-مهندسی نساجی-تکنولوژی نساجی
  دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۷۱-مهندسی نساجی-شیمی نساجی و علوم الیاف
  دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۷۲- مهندسی کامپیوترIT
  دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۳۷۳-مهندسی سیستم های انرژی
  دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۱۰۱-جغرافیای سیاسی
  دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۱۰۲-برنامه ریزی شهری
  دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۱۰۳-برنامه ریزی روستای
  دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۱۰۴-جغرافیا طبیعی با گرایش ژئومورفولوژی
  دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۱۰۵-جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم شناسی

دانلود سوالات دکتری 92 رشته مجموعه علوم اقتصادی – ۲۱۰۶

دانلود سوالات دکتری 92 رشته تاریخ اسلام – ۲۱۰۷

دانلود سوالات دکتری 92 رشته مجموعه تاریخ ایران اسلامی – ۲۱۰۸

دانلود سوالات دکتری 92 رشته تاریخ ایران پیش از اسلام – ۲۱۰۹

دانلود سوالات دکتری 92 رشته مجموعه علوم اجتماعی – ۲۱۱۰

  دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۱۱۱-علوم اجتماعی-جمعیت شناسی
  دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۱۱۲-مددکاری اجتماعی

دانلود سوالات دکتری 92 رشته حقوق عمومی – ۲۱۱۳

دانلود سوالات دکتری 92 رشته حقوق جزا – ۲۱۱۴

دانلود سوالات دکتری 92 رشته حقوق بین الملل – ۲۱۱۵

دانلود سوالات دکتری 92 رشته حقوق خصوصی – ۲۱۱۶

دانلود سوالات دکتری 92 رشته مجموعه علوم سیاسی – ۲۱۱۷ 

 دانلود سوالات دکتری 92 رشته مجموعه مدیریت – ۲۱۱۸

دانلود سوالات دکتری 92 رشته حسابداری – ۲۱۱۹

  دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۱۲۰- علم اطلاعات و دانش شناسی

 دانلود سوالات دکتری 92 رشته مجموعه فلسفه – ۲۱۲۱

  دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۱۲۲-فلسفه تعلیم وتربیت

دانلود سوالات دکتری 92 رشته برنامه ریزی درسی – ۲۱۲۳ 

  دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۱۲۴-مدیریت آموزشی

 دانلود سوالات دکتری 92 رشته روانشناسی تربیتی – ۲۱۲۵

 دانلود سوالات دکتری 92 رشته تکنولوژی آموزشی – ۲۱۲۶

 دانلود سوالات دکتری 92 رشته آموزش عالی – ۲۱۲۷

 دانلود سوالات دکتری 92 رشته روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی – ۲۱۲۸

دانلود سوالات دکتری 92 رشته برنامه ریزی آموزشی – ۲۱۲۹ 

  دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۱۳۰- مجموعه مشاوره و راهنمایی

  دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۱۳۱-مجموعه علوم ارتباطات

دانلود سوالات دکتری 92 رشته سنجش و اندازه گیری – ۲۱۳۲

دانلود سوالات دکتری 92 رشته آینده پژوهی – ۲۱۳۷

  دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۱۳۸-الهیات و معارف اسلامی-علوم قران و حدیث

دانلود سوالات دکتری 92 رشته الهیات – فقه و مبانی حقوق اسلامی – ۲۱۳۹

دانلود سوالات دکتری 92 رشته الهیات – ادیان و عرفان – ۲۱۴۰

دانلود سوالات دکتری 92 رشته الهیات – تاریخ و تمدن ملل اسلامی – ۲۱۴۱

دانلود سوالات دکتری 92 رشته الهیات – تصوف و عرفان اسلامی – ۲۱۴۲

  دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۱۴۳-مجموعه کلام
  دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۱۴۴-فقه شافعی
  دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد ۲۱۴۵-مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز

دانلود سوالات دکتری 92 رشته حقوق نفت و گاز – ۲۱۴۶ 

دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد 2147- اقتصاد نفت و گاز
  دانلود رایگان سوالات دکتری ۹۲ کد 2148- سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
تگ هاي مطلب: دانلود رایگان دفترچه سوالات دکترا 92 رشته, دانلود رایگان سوالات و پاسخ دکترا 92 رشته, دانلود سوالات دکتری 91 رشته, دانلود پاسخ تشریحی دکتری 92 رشته, دانلود پاسخ کلیدی دکتری 92 رشته, دانلود رایگان دفترچه سوالات دکتری 92 تمامی رشته ها
منبع خبرسایت سنجش تکمیلی امیر کبیر و استعداد تحصیلی
اشتراک گذاري در:تلگرام کلوب فيس نما لينکداين گوگل پلاس توئيتر فيس بوک

ابراهیم21 در 18/12/1391 - 18:17 نوشته:

درود و سپاس
فقط برق/قدرت چرا نیست؟

hadiadmin در 18/12/1391 - 18:30 نوشته:

به محض انتشار در سایت قرار می دهیم.
موفق باشید

aa66 در 19/12/1391 - 01:40 نوشته:

با سلام!
لطفاً در صورت امکان لینک دانلود سؤالات عمران آب (2313) را نیز در سایت قرار دهید.

hadiadmin در 19/12/1391 - 05:48 نوشته:

چشم

sadegh1380 در 19/12/1391 - 07:09 نوشته:

سلام
خیلی متشکر

سلام
خیلی متشکر

ابراهیم 21 در 19/12/1391 - 07:33 نوشته:

سپاس فراوان

س ن در 19/12/1391 - 10:00 نوشته:

سلام لطفا سوالات کشاورزی گرایش زراعت -فیزیولوژی رانیز انتشاردهید ممنون

مهدیی در 19/12/1391 - 11:09 نوشته:

پس چرا فعال نیستن؟

hadiadmin در 19/12/1391 - 11:28 نوشته:

به محض انتشار لینک ها فعال میشن.
صبر کنید.

آرش در 19/12/1391 - 11:40 نوشته:

کی منتشر میشن؟
ممنون

hadiadmin در 19/12/1391 - 12:04 نوشته:

آزمون دکترا تازه دیروز منتشر شده است و چند روزی انتشار سوالات طول خواهد کشید.
موفق باشید

مجیدی در 19/12/1391 - 13:05 نوشته:

سلام بیوتکنولوژی میکروبی کجاست؟ لطفا اونم تو لیستتون قرار بدین

میترا مم در 19/12/1391 - 15:42 نوشته:

سلام لطفا سوالات عمران گرایش راه و ترابری رو با پاسخنامه منتشر کنید.
تشکر

دشتي در 19/12/1391 - 16:08 نوشته:

سوالات دكتري شيمي تجزيه

مریم کلی در 19/12/1391 - 17:26 نوشته:

همه لینکها که غیر فعال هستن؟

hadiadmin در 19/12/1391 - 18:28 نوشته:

دوستان عزیز سوالات هنوز به صورت رایگان به دست ما نرسیده.
اما کسانی که خیلی عجله دارند و حاضر هستند که بابت سوالات مبلغ 2000 تومان هزینه کنند می تونند اعلام کنند تا ما این پول رو بگیریم و به صورت رایگان فایل رو برای همه اینجا قرار بدهیم.
یا علی

ea2021 در 20/12/1391 - 00:56 نوشته:

داداش خیلی گلی
مرسی
کارت درسته
هزاران Like

moj2000 در 20/12/1391 - 11:23 نوشته:

مهندسی شیمی کو؟

مدینه در 20/12/1391 - 15:41 نوشته:

لطفا سوالای ریاضی محض و بیوشیمی رو با پاسخنامه منتشر کنید.

گل آرا در 20/12/1391 - 16:08 نوشته:

با سلام و تشکر ..چرا سوالات حقوق عمومی قابل دانلود نیست...؟؟؟

دبیر92 در 20/12/1391 - 21:30 نوشته:

سلام ممنونم فقط هرچه سریعترکلید سوالات بزنید

محمد حسیناحمدی در 20/12/1391 - 22:59 نوشته:

salam
fek konam link doktora mohandesi madan ra nazashtin??

hadiadmin در 20/12/1391 - 23:54 نوشته:

دوستان انشالله به زودی و تا آخر هفته همه ی سوالات رو روی سایت میذاریم.
کمی شکیبا باشید

ea2021 در 21/12/1391 - 13:56 نوشته:

داش هادی
باز هم ممنون

با احترام به شما و به خاطر سپاسگزاری از زحماتتون

استعداد تحصیلی رشته های فنی و مهندسی
http://persianupload.com/kleeja/do.php?filename=136299705196461.pdf

منبع:
http://www.eca.ir/forum2/index.php?topic=74344.0

hadiadmin در 21/12/1391 - 14:00 نوشته:

ممنونم از شما
به زودی با نام خودتون در سایت قرار می دهیم.
با تشکر

ea2021 در 21/12/1391 - 15:18 نوشته:

خواهش میکنم، وظیفه بود
راستی در سایت منبعی که بالا زدم فایل زبان شمارو البته با ذکر منبع در دسترس گذاشتم، مشکلی نداره که؟

خواهش میکنم
وظیفه بود
راستی، در سایت منبعی که بالا ذکر کردم فایل زبان شمارو البته با ذکر منبع قرار دادم. مشکلی نداره که؟
با نام ابراهیم

hadiadmin در 21/12/1391 - 18:12 نوشته:

نه عزیزم هیچ اشکالی نداره

sandbad1 در 21/12/1391 - 18:17 نوشته:

سلام ممنون می شم اگه شیمی تجزیه رو بذارین

در صورت امکان سوالات استعداد تحصیلی رشته های علوم پایه را هم بذارید

baran16 در 21/12/1391 - 21:24 نوشته:

سلام
میشه فیزیک هم بذارید
باتشکر

omidvar6285 در 21/12/1391 - 21:58 نوشته:

سلام
ممنون

سلام
ببخشید چرا سوالات رشته کامپیوتر در بین رشته ها دیده نمیشه؟

arioofar در 22/12/1391 - 10:44 نوشته:

شهرسازی لطفا

smahdavi007 در 22/12/1391 - 12:11 نوشته:

با سلام
سوالات مربوط به گرایش های زیست شناسی رو هم بذارین متشکر میشیم
ممون از زحماتتون

افراچال در 22/12/1391 - 19:38 نوشته:

سلام .. مرسی از بابت آپلود سوالات

مخابرات در 22/12/1391 - 20:50 نوشته:

مرسی فقط اگه جوابای مخابرات میدان باشه خیلی عالی میشه

hadiadmin در 22/12/1391 - 20:53 نوشته:

انشالله بعد از عید منتظر جوابا باشید.
یا حق

hiwaes در 23/12/1391 - 00:14 نوشته:

سلام!
دستتون درد نکنه
پس مهندسی صنایع کو؟
لینکش bold شده ولی فعال نیست!

hadiadmin در 23/12/1391 - 00:20 نوشته:

سلام
متاسفانه سوالاتش رو پیدا نمی کنم.

ea2021 در 23/12/1391 - 00:25 نوشته:

سپاس فراوان

راستی پاسخنامه هارو هم میگذارید؟

hadiadmin در 23/12/1391 - 00:26 نوشته:

پاسخنامه ها انشاالله بعد از عید

hiwaes در 23/12/1391 - 01:24 نوشته:

کارت درسته!
خدا خیرت بده!
موفق باشی!

darbor در 23/12/1391 - 10:05 نوشته:

سلام
از سوال 31 تا 45 رشته مهندسی معدن-مکانیک سنگ در فایل دانلود نیست؟
با تشکر

ea2021 در 23/12/1391 - 10:44 نوشته:

باز هم ممنون از زحماتتون

mechanic در 23/12/1391 - 15:53 نوشته:

مكانيك تبديل انرزي چرا نیست؟

مم در 23/12/1391 - 19:44 نوشته:

داداش ما منتظریم علوم سیاسی رو هم بذارید//lمرسیییی

hadiadmin در 23/12/1391 - 20:35 نوشته:

علوم سیاسی رو گذاشتیم

مکانسک تبدیل انرژی اضافه شد.

nasik در 23/12/1391 - 20:58 نوشته:

سلام و بسیار خسته نباشید ببخشید همه رشته ها رو گذاشتید الا زیشت شناسی. قربونت برم که چقدر غربی رو زمین.

مم در 23/12/1391 - 22:36 نوشته:

ممنونم داداش//کارت درسته

123098 در 23/12/1391 - 23:11 نوشته:

پس سوالات کشاورزی کو؟
لطفا سوالات حشره شناسی کشاورزی رو هم بذارید
با سپاس فراوان

س در 23/12/1391 - 23:35 نوشته:

سلام. اینکه در سایت نوشتن سوالات به صورت A و B و C و ... است. یعنی چی؟ یعنی سوالات یک رشته برای داوطلب های مختلف مثل هم نبوده. سوالات رشته ما خیلی سخت بود.

لطفا، خواهشا سوالات فیزیک رو هم بزارین. من خیلی استرس دارم می خوام سوالات رو داشته باشم. لطف کنید هر چه زودتر سوالات فیزیک رو بزارین. ممنون.

حمید 4 در 24/12/1391 - 04:23 نوشته:

سوالات رشته ترجمه رو هم اگه امکانش هست در سایت بگذارید.
ارسال نظر
عکس خوانده نمی شود
دسته بندی ها
دریافت رایگان اخبار کنکور از طریق ایمیل
تبلیغات متنی