سایت کاریابی جویا کار

برای عضویت در کانال فرهنگیان در تلگرام کلیک کنید

دانلود نمونه درس پژوهی ابتدایی

دسته بندي: ضمن خدمت فرهنگیان / درس پژوهی
25 بهمن

نمونه درس پژوهی اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم ابتدایی جهت دانلود معلمان، فرهنگیان گرامی و کافی نت داران می باشد.

تمامی فایل ها در قالب فایل word بوده و قابل ویرایش است و به راحتی می توانید قبل از پرینت تغییرات مورد نظر خود را روی متن اعمال کنید.

درس پژوهی های حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم در چارت مورد قبول آموزش و پرورش میباشد. همچنین شامل کلیه بخش های مورد نیاز در بخشنامه میباشد.

جهت دانلود درس پژوهی، در لیست زیر روی عنوان مورد نظر خود کلیک کنید.

 

دانلود درس پژوهی فارسی پایه چهارم ابتدایی درس باغچه اطفال

دانلود درس پژوهی بخوانیم پایه چهارم درس ابو علی سینا

دانلود درس پژوهی پایه ی چهارم دبستان سوره اعلی

دانلود درس پژوهی هدیه های آسمانی پایه چهارم ابتدایی درس کودک شجاع

دانلود درس پژوهی پایه چهارم ابتدایی آموزش قرآن کریم آشنایی با سوره نمل

دانلود درس پژوهی ریاضی پایه چهارم ابتدایی آموزش مفهوم کسر

دانلود درس پژوهی ریاضی پایه چهارم ابتدایی ضرب اعداد دو رقمی در یکدیگر

دانلود درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی جهت های جغرافیایی

دانلود درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی امت اسلامی

دانلود درس پژوهی ریاضی چهارم ابتدایی تقسیم های چند رقمی بر دو رقمی

دانلود درس پژوهی ریاضی چهارم ابتدایی درس چشم

دانلود درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی پیدایش روستاها

دانلود درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی راهها در زندگی ما چه نقشی دارند؟

دانلود درس پژوهی ریاضی چهارم ابتدایی درس مدارها ساده ، موازی و متوالی

دانلود درس پژوهی علوم پایه چهارم ابتدایی درس انرژی نیاز هر روز ما

دانلود درس پژوهی ریاضی پایه چهارم ابتدایی درس تقسیم فرایندی

دانلود درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی زندگی روستایی

دانلود درس پژوهی علوم پایه چهارم ابتدایی انتقال مواد در بدن انسان

دانلود درس پژوهی ریاضی پایه چهارم ابتدایی درس مساحت متوازی الاضلاع

دانلود درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی هخامنشیان

دانلود درس پژوهی کسر های مساوی پایه چهارم ابتدایی

دانلود درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی درس مدرسه

دانلود درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی زندگی شهری

دانلود درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی درس مسجد

دانلود درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی زندگی خانواده

دانلود درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی آشنایی با ناهمواریهای ایران

دانلود درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی راه های ایران

دانلود درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی اشکانیان

دانلود درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی چرا رودها برای ما اهمیت دارند؟

دانلود درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی زندگی انسان نخستین

دانلود درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی ساسانیان

دانلود درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی آشنایی دانش آموزان با نقشه

دانلود درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی مهاجرت آریایی ها

دانلود درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی ملت ایران

دانلود درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی نخستین شهرها

دانلود درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی خانواده

دانلود درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی آشنایی با آب و هوا

دانلود درس پژوهی علوم سوم دبستان انرژی چیست

دانلود درس پژوهی ریاضی پایه سوم ابتدایی درس ساعت بعد از ظهر

دانلود درس پژوهی علوم پایه سوم ابتدایی ویژگی وکاربرد آیینه ها

دانلود درس پژوهی علوم پایه سوم ابتدایی درس مواد اطراف ما

دانلود درس پژوهی هدیه های آسمانی سوم ابتدایی بچه های طبیعت

دانلود درس پژوهی ریاضی پایه سوم ابتدایی درس الگویابی

دانلود درس پژوهی ریاضی پایه سوم ابتدایی درس کاربرد کسر در اندازه گیری

دانلود درس پژوهی فارسی پایه سوم ابتدایی درس اندازه گیری جرم و طول

دانلود درس پژوهی تربیت بدنی پایه سوم ابتدایی طرز صحيح راه رفتن و ايستادن و نشستن با محوريت قرآن با استفاده از روش هاي نوين تدريس

دانلود درس پژوهی پایه سوم ابتدایی درس بازیافت مطالعات اجتماعی

دانلود درس پژوهی ریاضی پایه سوم ابتدایی درس جدول ضرب

دانلود درس پژوهی ریاضی پایه سوم ابتدایی درس محیط اشکال هندسی

دانلود درس پژوهی فارسی پایه سوم ابتدایی درس فداکاری (با هدف تقویت خواندن)

دانلود درس پژوهی ریاضی سوم ابتدایی درس تقسیم

دانلود درس پژوهی علوم پایه سوم ابتدایی درس نور و مشاهده اجسام

دانلود درس پژوهی ریاضی پایه سوم ابتدایی درس جدول ارزش مکانی هزار تایی

دانلود درس پژوهی علوم سوم دبستان گرما ومواد 2

دانلود درس پژوهی پایه سوم ابتدایی تمرین تشدید

دانلود درس پژوهی ریاضی پایه سوم ابتداییی درس محیط چند ضلعی

دانلود درس پژوهی قرآن پایه سوم ابتدایی روخوانی سوره الرحمن

دانلود درس پژوهی فارسی پایه سوم ابتدایی درس قصه گویی به وسیله تصویر خوانی هنر

دانلود درس پژوهی ریاضی سوم ابتدایی درس ضرب روی محور

دانلود درس پژوهی هدیه های آسمانی سوم ابتدایی درس روز دهم

دانلود درس پژوهی قرآن پایه سوم ابتدایی درس آیاتی که دارای تنوین هستند

دانلود درس پژوهی علوم پایه سوم ابتدایی درس نیرو در همه جا

دانلود درس پژوهی ریاضی پایه سوم مفهوم کسر

دانلود درس پژوهی علوم سوم دبستان منابع انرژی

دانلود درس پژوهی تعلیمات اجتماعی سوم ابتدایی سحرگاهی در قم

دانلود درس پژوهی علوم سوم ابتدایی نیازهای جانوران

دانلود درس پژوهی علوم سوم دبستان دریاها

دانلود درس پژوهی علوم سوم دبستان جانوران مهره دار

دانلود درس پژوهی هدیه های آسمانی سوم ابتدایی درس عیادت

دانلود درس پژوهی علوم سوم دبستان آب بر روی زمین

دانلود درس پژوهی علوم تجربی پایه سوم ابتدایی درس انرژی

دانلود درس پژوهی علوم سوم دبستان غذای سالم

دانلود درس پژوهی علوم سوم دبستان گوناگونی گیاهان

دانلود درس پژوهی علوم سوم دبستان گرما و مواد

دانلود درس پژوهی ریاضی سوم ابتدایی تفریق با انتقال

دانلود درس پژوهی علوم سوم دبستان اندامهای حرکتی

دانلود درس پژوهی ریاضی سوم ابتدایی شعاع وقطر دایره

دانلود درس پژوهی ریاضی سوم ابتدایی ضرب اعداد یک رقمی

دانلود درس پژوهی علوم سوم دبستان دستگاه گوارش

دانلود درس پژوهی تعلیمات اجتماعی سوم ابتدایی محیط زیست

دانلود درس پژوهی ریاضی سوم ابتدایی الگوی تقارن

دانلود درس پژوهی تعلیمات اجتماعی سوم ابتدایی به سوی شیراز

دانلود درس پژوهی ریاضی پایه سوم ابتدایی خواندن ساعت

دانلود درس پژوهی علوم سوم ابتدایی مهره داران

دانلود درس پژوهی پایه ی سوم ابتدایی آموزش قرآن کریم

دانلود درس پژوهی پایه سوم ابتدایی معرفی کیلومتر

دانلود درس پژوهی ریاضی سوم ابتدایی مقایسه ی عددها

دانلود درس پژوهی تعلیمات اجتماعی سوم ابتدایی چادر نشین ها وروستاییان

دانلود درس پژوهی بخوانیم پایه سوم ابتدایی نماینده کلاس

دانلود درس پژوهی علوم سوم ابتدایی مواد اطراف ما

دانلود درس پژوهی تعلیمات اجتماعی سوم دبستان بازدید از موزه ی سعد آباد

دانلود درس پژوهی ریاضی پایه سوم ابتدایی درس مفهوم کسر ها

دانلود درس پژوهی بخوانیم سوم ابتدایی بچه های کانون

دانلود درس پژوهی ریاضی پایه سوم ابتدایی درس مقایسه عددها

دانلود درس پژوهی هدیه های آسمانی سوم ابتدایی درس بهترین تصمیم

دانلود درس پژوهی بخوانیم سوم ابتدایی شهر ما خانه ی ما

دانلود درس پژوهی بخوانیم سوم ابتدایی درس سلام آقای بل

دانلود درس پژوهی ریاضی سوم ابتدایی درس ارزش پول

دانلود درس پژوهی بخوانیم سوم ابتدایی درس فداکاران

دانلود درس پژوهی ریاضی سوم ابتدایی درس تقارن

دانلود درس پژوهی ریاضی سوم ابتدایی گوشه

دانلود درس پژوهی علوم پایه سوم ابتدایی درس چرخه آب

دانلود درس پژوهی بخوانیم سوم ابتدایی اگر جنگل نباشد

دانلود درس پژوهی ریاضی پایه سوم ابتدایی درس مساحت مربع و مستطیل

دانلود درس پژوهی ریاضی دوم ابتدایی ضرب اعدادیک رقمی

دانلود درس پژوهی هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس سلام سلام

دانلود درس پژوهی هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس وقت خواندن

دانلود درس پژوهی قرآن پایه دوم ابتدایی اسراف نکنید

دانلود درس پژوهی ریاضی پایه دوم اشکال هندسی

دانلود درس پژوهی ریاضی دوم ابتدایی درک مفهوم واحد طول

دانلود درس پژوهی ریاضی پایه دوم ابتدایی آشنایی با اشکال هندسی و ویژگی آنها

دانلود درس پژوهی ریاضی پایه دوم دبستان جمع

دانلود درس پژوهی ریاضی پایه دوم ابتدایی شناخت شکل های هندسی

دانلود درس پژوهی ریاضی پایه دوم ابتدایی آشنایی با جمع های اساسی نوع دوم

دانلود درس پژوهی ریاضی پایه دوم ابتدایی آشنایی دانش آموزان با اعداد زوج و فرد

دانلود درس پژوهی آموزش قران درس حروف والی

دانلود درس پژوهی هدیه های آسمانی دوم دبستان برای پاکیزگی

دانلود درس پژوهی هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس هدیه های او

دانلود درس پژوهی هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس افطار شیرین

دانلود درس پژوهی هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس سفره ی عمو عباس

دانلود درس پژوهی هدیه های آسمانی سال دوم دبستان شادی گلها

دانلود درس پژوهی هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس جشن تولد

دانلود درس پژوهی هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس همه چیز از توست

دانلود درس پژوهی هدیه های آسمانی سال دوم درس عینک معلم

دانلود درس پژوهی بخوانیم و بنویسیم پایه دوم درس خدای مهربان

دانلود درس پژوهی هدیه های آسمانی سال دوم دبستان ابرها میگریند

دانلود درس پژوهی هدیه های آسمانی دوم دبستان درس با دوستانم

دانلود درس پژوهی هدیه های آسمانی سال دوم دبستان مثل خورشید

دانلود درس پژوهی هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس کاردستی نرگس

دانلود درس پژوهی ریاضی پایه اول ابتدایی درس خط باز و بسته

دانلود درس پژوهی پایه اول ابتدایی معرفی صدا و نشانه (ر)

دانلود درس پژوهی علوم اول ابتدایی آهنربا

دانلود درس پژوهی قران پایه اول ابتدایی مصوت کشیده او و ای

دانلود درس پژوهی علوم اول ابتدایی محیط اطراف ما

دانلود درس پژوهی حل مسئله پایه اول

دانلود درس پژوهی ریاضی پایه اول ابتدایی تدریس عدد3

دانلود درس پژوهی بخوانیم اول ابتدایی جنگل(گ)

دانلود درس پژوهی پایه اول ابتدایی آموزش پیام قرانی ((وَ ثِیابَکَ فَطَهٌر))

دانلود درس پژوهی ریاضی اول دبستان خط باز و بسته

دانلود درس پژوهی قرآن دوم ابتدایی آموزش همزه

دانلود درس پژوهی ریاضی اول ابتدایی مفهوم جمع

دانلود درس پژوهی علوم اول ابتدایی درس حرکت زندگی با کدام یک آسان تر است؟

دانلود درس پژوهی فارسی اول ابتدایی نشانه ی (خ)

دانلود درس پژوهی پایه اول دبستان سوره ی کوثر

دانلود درس پژوهی ریاضی اول ابتدایی تقارن

دانلود درس پژوهی ریاضی پایه اول ابتدایی لوحه سوم

دانلود درس پژوهی ریاضی پایه اول ابتدایی اشکال هندسی

دانلود درس پژوهی ریاضی اول ابتدایی آموزش نماد صفر

دانلود درس پژوهی پایه اول دبستان زمین خانه سنگی ما

دانلود درس پژوهی ریاضی پایه اول ابتدایی موضوع جمع

دانلود درس پژوهی ریاضی پایه اول دبستان درس تفریق

دانلود درس پژوهی ریاضی پایه اول ابتدایی درس تفریق

دانلود درس پژوهی ریاضی پایه اول ابتدایی مقایسه ی اعداد

دانلود درس پژوهی ریاضی پایه اول آموزش عدد8

دانلود درس پژوهی پایه اول دبستان سوره فلق

دانلود درس پژوهی علوم اول ابتدایی فایده های گیاهان

دانلود درس پژوهی ریاضی اول ابتدایی حروف نویسی اعداد

 

برای عضویت در کانال فرهنگیان در تلگرام کلیک کنید

تگ هاي مطلب: دانلود درس پژوهی
پاسخنامهندارد
اشتراک گذاري در:تلگرام کلوب فيس نما لينکداين گوگل پلاس توئيتر فيس بوک
دسته بندی ها